Saistošie noteikumi

Kategorija
Izdošanas datums
Statuss
Meklēt pēc atslēgvārda
Atlasīt
Notīrīt Notīrīt
SN izdošanas datums 06.04.2023
SN numurs 1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.7 (2023), Nr.10 (2023), Nr.15 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 29.12.2023. 01.01.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - Izsludināti 18.04.2023.
SN spēkā stāšanas datums 01.05.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” Nr. 75 laidiens: 18.04.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/75.29
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341174-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN izdošanas datums 01.06.2023
SN numurs Nr.4
Izsludināšanas datums publicēti - 09.06.2023
SN spēkā stāšanas datums 10.06.2023
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 09.06. 2023., Nr.111, oficiālās publikācijas Nr. 2023/111.40
SN spēkā esamība spēkā esoši līdz 31.12. 2030.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/342483-par-licenceto-makskeresanu-rezeknes-novada-feimanu-pagasta-teritorija-esosa-rusona-ezera-rusona-dala
Dokuments
SN izdošanas datums 15.06.2023
SN numurs 5
Izsludināšanas datums publicēti - 30.06.2023.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis”, Nr.125B, laidiens: 30.06.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/125B.3
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343334-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2021-gada-2-decembra-saistosajos-noteikumos-nr-14-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas
Dokuments
SN izdošanas datums 17.09.2009
SN numurs Nr.5
SN precizēšanas datums 19.11.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 29.05.2012.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.03.2012
SN numurs Nr.72
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2023
SN numurs 7
Izsludināšanas datums publicēti - 24.07.2023.
SN spēkā stāšanas datums 01.08.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis”, Nr.140, laidiens: 24.07. 2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/140.10
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343967-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN izdošanas datums 12.08.2021
SN numurs Nr. 7
Izsludināšanas datums publicēti - 12.10.2021.
SN spēkā stāšanas datums 01.09.2021.
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.09.2023
SN numurs 8
Izsludināšanas datums publicēti - 11.09.2023.
SN spēkā stāšanas datums 12.09.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.19
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345354-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-un-transporta-izdevumu-atlidzinasanas-kartibu-izglitojamajiem-rezeknes-novada
Dokuments
SN izdošanas datums 07.09.2023
SN numurs 9
Izsludināšanas datums publicēti - 11.09.2023.
SN spēkā stāšanas datums 12.09.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.20
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345355-par-edinasanas-pakalpojuma-maksas-atvieglojumiem-rezeknes-novada-pasvaldibas-izglitibas-iestades
Dokuments
SN izdošanas datums 07.09.2023
SN numurs 10
Izsludināšanas datums publicēti - 11.09.2023.
SN spēkā stāšanas datums 12.09.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 175, 11.09.2023.OP numurs: 2023/175.21
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345356-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN izdošanas datums 30.09.2021
SN numurs 11.
SN precizēšanas datums 21.10.2021.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
Izsludināšanas datums publicēti - 29.10.2021.
SN spēkā stāšanas datums 30.10.2021.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.83 (12184)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.01.2018
SN numurs Nr.12.
SN precizēšanas datums 15.02.2018.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 23.02.2018.
SN spēkā stāšanas datums 24.02.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (51)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.09.2023
SN numurs 12
Izsludināšanas datums publicēti - 26.09.2023.
SN spēkā stāšanas datums 27.09.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 186, 26.09.2023. OP numurs: 2023/186.15
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345778-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-17-marta-saistosajos-noteikumos-nr-39-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma
Dokuments
SN izdošanas datums 19.10.2023
SN numurs 13
Izsludināšanas datums publicēti - 25.10.2023.
SN spēkā stāšanas datums 26.10.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 207, 25.10.2023. OP numurs: 2023/207.15
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/346704-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Dokuments
SN izdošanas datums 02.11.2023
SN numurs 14
Izsludināšanas datums publicēti - 07.11.2023.
SN spēkā stāšanas datums 08.11.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 216, 07.11.2023.OP numurs: 2023/216.17
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/347114-par-pasvaldibas-galvojumu-studiju-kredita-un-studejosa-kredita-sanemsanai
Dokuments
SN izdošanas datums 02.12.2021
SN numurs 14
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.23 (2022) Nr.5 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2023.
Izsludināšanas datums publicēti - 30.12.2021.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2022
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.8 (78)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2022.
SN numurs Nr.23.
Izsludināšanas datums publicēti - 10.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2022
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 10.02.2022., Nr.29, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/29.20
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.12.2021
SN numurs Nr. 15
Izsludināšanas datums publicēti - 13.01.2022.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 13.01.2022., Nr.9, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/9.32
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.12.2023
SN numurs 15
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 28.12.2023
SN spēkā stāšanas datums 29.12.2023., izņemot 1.4., 1.5., 1.6. un 1.7. apakš-punktu, kas stājās spēkā 01.01.2024
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2023.OP numurs: 2023/250.37
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/348709-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-1-rezeknes-novada-pasvaldibas-nolikums
Dokuments
SN izdošanas datums 21.12.2023
SN numurs 16
SN precizēšanas datums 18.01.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 08.02.2024.
SN spēkā stāšanas datums 09.02.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 28, 08.02.2024. OP numurs: 2024/28.12
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349680-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-15-septembra-saistosajos-noteikumos-nr-58-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu
Dokuments
SN izdošanas datums 21.12.2023
SN numurs 17
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 03.01.2024.
SN spēkā stāšanas datums 04.01.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 2, 03.01.2024. OP numurs: 2024/2.10
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/348808-par-interesu-izglitibas-programmu-licencesanu
Dokuments
SN izdošanas datums 16.12.2021
SN numurs Nr.17
SN precizēšanas datums 03.02.2022
Izsludināšanas datums publicēti - 01.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 02.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 01.03.2022., Nr.42, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/42.8
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.12.2021
SN numurs Nr.18.
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.01.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - 23.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 24.02.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 23.02.2022., Nr.38, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/38.11
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.01.2024
SN numurs 19
Izsludināšanas datums publicēti - 23.01.2024.
SN spēkā stāšanas datums 24.01.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2024.OP numurs: 2024/16.6
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349270-par-saistoso-noteikumu-atzisanu-par-speku-zaudejusiem
Dokuments
SN izdošanas datums 18.01.2024
SN numurs 20
SN precizēšanas datums 07.03.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 04.04.2024.
SN spēkā stāšanas datums 05.04.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 66, 04.04.2024.OP numurs: 2024/66.40
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350916-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-noteikumi-rezeknes-novada
Dokuments
SN izdošanas datums 01.02.2024
SN numurs 21
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 23 (2024), Nr. 33 (2024)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.05.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 07.02.2024.
SN spēkā stāšanas datums 08.02.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 27, 07.02.2024. OP numurs: 2024/27.23
SN spēkā esamība spēkā esoši līdz 01.01.2025
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349632-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-budzetu-2024-gadam
Dokuments
SN izdošanas datums 01.02.2024
SN numurs 22
Izsludināšanas datums publicēti - 09.02.2024.
SN spēkā stāšanas datums 10.02.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, Nr. 29, 09.02.2024. OP numurs: 2024/29.25
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/349694-rezeknes-novada-ozolaines-pagasta-pleiksnu-ciema-teritorijas-lokalplanojuma-teritorijas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi-un
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2022
SN numurs Nr.22.
SN precizēšanas datums 17.02.2022.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 29 (2024)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 23.04.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 25.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 26.02.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 25.02.2022., Nr.40, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/40.22
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/330276-kartiba-kada-tiek-izsniegta-atlauja-vina-raudzeto-dzerienu-vai-parejo-alkoholisko-dzerienu-razosanai
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2024
SN numurs 23
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 26.03.2024.
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2024. OP numurs: 2024/61.8
SN spēkā esamība spēkā esoši līdz 01.01.2025.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350709-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2024-gada-1-februara-saistosajos-noteikumos-nr-21-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2022
SN numurs Nr.25
Izsludināšanas datums publicēti - 02.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 03.02.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 02.02.2022., Nr.23, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/23.14
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2024
SN numurs 26
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 26.03.2024
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2024. OP numurs: 2024/61.9
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350711-par-kartibu-kada-pasvaldiba-piedalas-pasvaldibas-nozimes-cela-vai-ielas-buvnieciba-un-uzturesana
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2022
SN numurs Nr.26.
Izsludināšanas datums publicēti - 02.02.2022
SN spēkā stāšanas datums 03.02.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 02.02.2022., Nr.23, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/23.14
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2024
SN numurs 27
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 26.03.2024
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 61, 26.03.2024. OP numurs: 2024/61.10
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/350710-par-rezeknes-novada-simboliku-un-tas-izmantosanu
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2022
SN numurs Nr.28
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.45 (2022)
Izsludināšanas datums publicēti - 01.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 02.03.2022
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 01.03.2022., Nr.42, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/42.9
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN numurs Nr.45.
Izsludināšanas datums publicēti - 13.05.2022.
SN spēkā stāšanas datums 14.05.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 13.05.2022., Nr.92, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/92.15
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2024
SN numurs 28
SN precizēšanas datums 16.05.2024
Izsludināšanas datums publicēti - 17.05.2024
SN spēkā stāšanas datums 18.05.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 95, 17.05.2024.OP numurs: 2024/95.14
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352055-par-socialajam-garantijam-pedagogiem-rezeknes-novada
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2024
SN numurs 29
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 22.04.2024.
SN spēkā stāšanas datums 23.04.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2024.OP numurs: 2024/78.6
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/351384-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-20-janvara-saistosajos-noteikumos-nr-22-kartiba-kada-tiek-izsniegta
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2022
SN numurs Nr.29
Izsludināšanas datums publicēti - 28.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 01.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 28.02.2022., Nr.41, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/41.25
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2022
SN numurs Nr.30
SN precizēšanas datums 03.02.2022
Izsludināšanas datums publicēti - 09.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 10.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 09.03.2022., Nr.48, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/48.14
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2024
SN numurs 30
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 22.04.2024.
SN spēkā stāšanas datums 23.04.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 78, 22.04.2024.OP numurs: 2024/78.7
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/351385-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-3-marta-saistosajos-noteikumos-nr-36-par-koku-cirsanu-arpus-meza-rezeknes
Dokuments
G
SN izdošanas datums 18.04.2024
SN numurs 31
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 21.05.2024.
SN spēkā stāšanas datums 22.05.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 97, 21.05.2024. OP numurs: 2024/97.11
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352090-grozijums-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-19-maija-saistosajos-noteikumos-nr-50-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2022
SN numurs 31
SN precizēšanas datums 17.03.2022.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 46 (2022) atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr. 20 (2024)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2022.
Izsludināšanas datums publicēti - 28.03.2022
SN spēkā stāšanas datums 29.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 28.03.2022., Nr.61, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/61.5
SN spēkā esamība spēkā neesoši 05.04.2024.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/331081-majas-istabas-dzivnieku-turesanas-noteikumi-rezeknes-novada
Dokuments
SN numurs 46
Izsludināšanas datums publicēti - 03.06.2022
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 03.06.2022., Nr.46, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/107.15
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2024
SN numurs 32
Izsludināšanas datums publicēti - 21.05.2024.
SN spēkā stāšanas datums 22.05.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 97, 21.05.2024. OP numurs: 2024/97.12
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352089-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2022-gada-19-maija-saistosajos-noteikumos-nr-51-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010
SN numurs Nr.32
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2022
SN numurs Nr.32
Izsludināšanas datums publicēti - 10.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2022
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 10.02.2022., Nr.29, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/29.21
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.02.2022
SN numurs Nr. 33
Izsludināšanas datums publicēti - 15.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 16.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 15.03.2022., Nr.52, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/52.19
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.05.2024
SN numurs 33
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 17.05.2024.
SN spēkā stāšanas datums 18.05.2024.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 95, 17.05.2024. OP numurs: 2024/95.15
SN spēkā esamība spēkā esoši līdz 01.01.2025.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/352048-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2024-gada-1-februara-saistosajos-noteikumos-nr-21-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Dokuments
SN izdošanas datums 17.02.2022
SN numurs Nr. 34
Izsludināšanas datums publicēti - 17.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 17.03.2022., Nr.54, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/54.13
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2022
SN numurs Nr.36.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.30 (2024)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 23.04.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 28.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 29.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 28.03.2022., Nr.61, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/61.6
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/331087-par-koku-cirsanu-arpus-meza-rezeknes-novada
Dokuments
SN izdošanas datums 17.03.2022
SN numurs Nr.38.
SN precizēšanas datums Precizēšanas datums -21.04.2022.
Izsludināšanas datums publicēti - 13.05.2022.
SN spēkā stāšanas datums 14.05.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 13.05.2022., Nr.92, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/92.14
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.03.2022
SN numurs Nr.39.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.12 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 27.09.2023.
Izsludināšanas datums publicēti - 29.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 30.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 29.03.2022., Nr.62, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/62.7
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/331120-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-energoefektivitates-pasakumu
Dokuments
SN izdošanas datums 02.09.2010
SN numurs Nr.39
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.04.2022
SN numurs Nr.41
SN precizēšanas datums 02.06.2022. 21.07.2022.
Izsludināšanas datums publicēti - 04.08.2022.
SN spēkā stāšanas datums 05.08.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 05.08.2022., Nr.149, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/149.22
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.04.2022
SN numurs Nr.43
SN precizēšanas datums 02.06.2022.
Izsludināšanas datums publicēti - 29.06.2022
SN spēkā stāšanas datums 30.06.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 29.06.2022., Nr.123, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/123.30
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.05.2022
SN numurs Nr.47
Izsludināšanas datums publicēti - 19.05.2022
SN spēkā stāšanas datums 20.05.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 19.05.2022., Nr.96, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/96.22
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.05.2022
SN numurs 49
SN precizēšanas datums 17.11.2022.
Izsludināšanas datums publicēti - 25.11.2022.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2023.
Publikācijas avots presē "Latvijas Vēstnesis"
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.05.2022
SN numurs 50
SN precizēšanas datums 21.07.2022
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 31 (2024)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 22.05.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 26.08.2022
SN spēkā stāšanas datums 27.08.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 26.08.2022., Nr.165, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/165.14
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/334987-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-rezeknes-novada
Dokuments
SN izdošanas datums 19.05.2022
SN numurs 51
SN precizēšanas datums 21.07.2022
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 32 (2024)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 22.05.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 23.08.2022
SN spēkā stāšanas datums 24.08.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 23.08.2022., Nr.162, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/162.4
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/334921-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-rezeknes-novada
Dokuments
SN izdošanas datums 15.09.2022
SN numurs 58
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 62 (2022), Nr.16 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 09.02.2024.
Izsludināšanas datums publicēti - 19.10.2022.
SN spēkā stāšanas datums 20.10.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 19.10.2022., Nr. 203, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/203.11
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/336454-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-rezeknes-novada
Dokuments
SN numurs 62
Izsludināšanas datums publicēti - 02.12.2022.
SN spēkā stāšanas datums 03.12.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 02.12.2022., Nr.234, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/234.30
Dokuments
SN izdošanas datums 03.11.2022
SN numurs Nr.60
Izsludināšanas datums publicēti - 10.11.2022.
SN spēkā stāšanas datums 11.11.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 10.11.2022., Nr.219, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/219.2
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.11.2022
SN numurs 62
Izsludināšanas datums publicēti - 02.12.2022.
SN spēkā stāšanas datums 03.12.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 02.12.2022., Nr.234, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/234.30
Dokuments
SN izdošanas datums 11.09.2020
SN numurs Nr.68.
Izsludināšanas datums parakstīti - parakstīti 06.08.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.09.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (68)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.10.2020
SN numurs Nr. 69
SN precizēšanas datums 04.02.2021
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Nr. 74
SN spēkā stāšanas datums 15.02.2021
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN numurs Nr. 74
SN spēkā stāšanas datums 15.02.2021
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.07.2016
SN numurs Nr.71
Izsludināšanas datums parakstīti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.09.2012
SN numurs Nr.87
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 06.09.2012. publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums 07.09.2012
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.07.2021
SN numurs Nr.1.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.6 (2021) Nr.10 (2021) Nr.12 (2021) Nr.20 (2021) Nr.55 (2022) Nr.64 (2022)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.01.2023.
Izsludināšanas datums parakstīti - 01.07.2021.
SN spēkā stāšanas datums 02.07.2021.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Dokuments
SN izdošanas datums 2021. gada 29. jūlijā
SN numurs Nr.6.
Izsludināšanas datums parakstīti - 2021. gada 29. jūlijā
SN spēkā stāšanas datums 2021. gada 30. jūlijā
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.10.2021.
SN numurs 12.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums parakstīti - 21.10.2021.
SN spēkā stāšanas datums 22.10.2021.
Publikācijas avots presē -
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 23.12.2021.
SN numurs Nr.20.
Izsludināšanas datums parakstīti - 23.12.2021.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2022.
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.04.2014.
SN numurs Nr.26
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 03.04.2014.
SN spēkā stāšanas datums 04.04.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.06.2014.
SN numurs Nr.32
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 19.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 20.06.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.33
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.09.2014.
SN numurs Nr.36
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti - 04.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 05.09.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
(
SN izdošanas datums 19.09.2019.
SN numurs Nr.44.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 19.09.2019.
SN spēkā stāšanas datums 20.09.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2015.
SN numurs Nr.60.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 03.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.12.2015
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.04.2020.
SN numurs Nr.61.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 02.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums 03.04.2020.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.01.2016.
SN numurs Nr.62
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 07.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 08.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.01.2016.
SN numurs Nr.64
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 21.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 22.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.03.2016.
SN numurs Nr.69.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 17.03.2016.
SN spēkā stāšanas datums 18.03.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2016.
SN numurs Nr.74
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 20.10.2016.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.01.2017.
SN numurs Nr.79.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.01.2017.
SN spēkā stāšanas datums 06.01.2017.
SN spēkā esamība spēkā esošie
Dokuments
SN izdošanas datums 02.03.2017.
SN numurs Nr.83
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 02.03.2017.
SN spēkā stāšanas datums 03.03.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2017.
SN numurs Nr.1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar: Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018) Nr.41 (2019) Nr.44 (2019) Nr.61 (2020) Nr.81 (2021.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.05.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums 21.07.2017.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.09.2013.
SN numurs Nr.5
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.09.2013. publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums 06.09.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.01.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 05.10.2017.
SN numurs Nr.7.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums 06.10.2017.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.11.2018.
SN numurs Nr.21.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 01.11.2018.
SN spēkā stāšanas datums 02.11.2018.
Publikācijas avots presē SN 10.un 11.punkts stājas spēkā 01.01.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.05.2019.
SN numurs Nr.41.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 16.05.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.06.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.01.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2011
SN numurs Nr.53
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -03.03.2011. publicēti - 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 04.03.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 03.11.2011.
SN numurs Nr.63
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 03.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 04.11.2011.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.75
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 05.04.2012. publicēti 28.05.2012.
SN spēkā stāšanas datums 06.04.2012
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.8 (14)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2013
SN numurs Nr.102
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 18.04.2013.
SN spēkā stāšanas datums 19.04.2013
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 17.07.2009
SN numurs Nr.2
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.18 Nr.25 Nr.28 Nr.40 Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 20.08.2009.
SN spēkā stāšanas datums 21.08.2009.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010.
SN numurs Nr.25
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 07.05.2010.
SN spēkā stāšanas datums 08.05.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.06.2010.
SN numurs Nr.28
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 22.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.06.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 02.09.2010.
SN numurs Nr.40
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 14.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 06.04.2023
SN numurs 2
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.6 (2023), Nr.11 (2023), Nr.13 (2023), Nr.18 (2023)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 25.07.2023., 27.09.2023., 26.10.2023., 29.12.2023.
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 18.04.2023.
SN spēkā stāšanas datums 19.04.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” Nr.75, laidiens: 18.04.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/75.30
SN spēkā esamība spēkā esoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341169-par-rezeknes-novada-pasvaldibas-budzetu-2023-gadam
Dokuments
SN izdošanas datums 01.08.2013
SN numurs Nr.3
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozītiar Nr.21 (2013)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.01.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 08.08.2013.
SN spēkā stāšanas datums īstenojami ar 15.10.2013.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis” Nr.154 (4959)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.08.2021
SN numurs Nr. 3
Izsludināšanas datums publicēti - 27.08.2021.
SN spēkā stāšanas datums 28.08.2021.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.7 (74)
SN spēkā esamība Spēkā neesoši no 12.09.2023.
Dokuments
SN izdošanas datums 06.04.2023
SN numurs 3
Izsludināšanas datums publicēti - izsludināti 25.04.2023.
SN spēkā stāšanas datums 26.04.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 25.04. 2023., Nr.80, oficiālās publikācijas Nr. 2023/80.34
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 10.06.2023.
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/341370-par-licenceto-makskeresanu-rezeknes-novada-feimanu-pagasta-teritorija-esosa-rusona-ezera-rusona
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2020
SN numurs Nr.5
SN precizēšanas datums 20200916
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20200916
Izsludināšanas datums publicēti - 20200916
SN spēkā stāšanas datums 20200916
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
SN izdošanas datums 17.09.2009
SN numurs Nr.5
SN precizēšanas datums 19.11.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20120529
Izsludināšanas datums publicēti - 20200917
SN spēkā stāšanas datums 20100223
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 23.03.2022.
SN izdošanas datums 29.07.2021
SN numurs Nr.5
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.13 (2021)
Izsludināšanas datums parakstīti - 2021. gada 29. jūlijā
SN spēkā stāšanas datums 2021. gada 30. jūlijā
SN spēkā esamība Spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.11.2021.
SN numurs Nr.13.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums parakstīti - 04.11.2021.
SN spēkā stāšanas datums 05.11.2021.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2023
SN numurs 6
Izsludināšanas datums publicēti - 24.07.2023.
SN spēkā stāšanas datums 25.07.2023.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis”, Nr. 140, laidiens: 24.07.2023., oficiālās publikācijas Nr. 2023/140.9
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/343968-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Dokuments
SN izdošanas datums 01.10.2009
SN numurs Nr.7
SN precizēšanas datums 19.11.2009. atkārtoti -21.01.2010. vēlreiz -18.03.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.29 Nr.58
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.11.2011.
Izsludināšanas datums publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums 22.04.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 31.07.2020.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.29
SN precizēšanas datums 15.07.2010.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 20.07.2010.
SN spēkā stāšanas datums 21.07.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.10.2009
SN numurs 8
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 16.10.2009.
SN spēkā stāšanas datums 17.10.2009.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.09.2021
SN numurs Nr.9
Izsludināšanas datums publicēti - 03.09.2021.
SN spēkā stāšanas datums 02.09.2021.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.67 (12168)
SN spēkā esamība Spēkā neesoši no 12.09.2023.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013
SN numurs Nr.9
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.11.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.10.2009
SN numurs Nr.9
SN precizēšanas datums 03.12.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.59 (2011) Nr.80 (2017) Nr.37 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 31.07.2021.
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2019.
SN numurs Nr.37.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.59
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.01.2017.
SN numurs Nr.80
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 16.02.2017.
SN spēkā stāšanas datums 17.02.2017.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1 (43)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.11.2009
SN numurs Nr.10
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -20.11.2009.
SN spēkā stāšanas datums 21.11.2009.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013
SN numurs Nr.11
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2009
SN numurs Nr.11
SN precizēšanas datums 29.12.2009. atkārtoti 21.01.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.17 Nr.2 (2013) Nr.10 (2013) Nr.53 (2015) Nr.66 (2016) Nr.15 (2018) Nr.31 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 10.03.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 04.07.2013.
SN numurs Nr.2
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums 27.09.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.10
Izsludināšanas datums publicēti - publicēt - 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.05.2018
SN numurs Nr.15.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums 14.06.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.02.2010.
SN numurs Nr.17
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 01.04.2010. atkārtoti publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums 02.04.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.39 (10498), atkārtoti - izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2 (02)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.31.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.05.2015.
SN numurs Nr.53.
SN precizēšanas datums 18.06.2015.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.07.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.07.2015.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.3. (32)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2016.
SN numurs Nr.66
SN precizēšanas datums 07.07.2016
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.09.2023
SN numurs 11
Izsludināšanas datums publicēti - 26.09.2023.
SN spēkā stāšanas datums 27.09.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 186, 26.09.2023. OP numurs: 2023/186.14
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/345781-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2009
SN numurs Nr.12
SN precizēšanas datums 29.12.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.19 Nr.22 Nr.48 Nr.50 Nr.60 Nr.64 Nr.70 Nr.82 Nr.98 Nr.11 (2013) Nr.29 (2014) Nr.34 (2014) atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.09.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08. 2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 04.03.2010.
SN numurs Nr.19
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 25.03.2010. atkārtoti publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums 26.03.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.36 (10495), atkārtoti - izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2 (02)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010.
SN numurs Nr.22
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2009
SN numurs Nr.13
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.61
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.11.2010.
Izsludināšanas datums publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.02.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.61
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 25.01.2018
SN numurs Nr.13.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.17 (2018) Nr.20 (2018)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 25.01.2018.
SN spēkā stāšanas datums 26.01.2018.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.07.2018.
SN numurs Nr.17
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 19.07.2018.
SN spēkā stāšanas datums 20.07.2018.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.10.2018.
SN numurs Nr.20
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 18.10.2018.
SN spēkā stāšanas datums 19.10.2018.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.12.2018.
SN numurs Nr.22
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 20.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums 21.12.2018
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.12.2009
SN numurs Nr.14
SN precizēšanas datums 21.01.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.54 Nr.56
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.10.2010.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums 29.12.2009
SN numurs Nr.15
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -29.12.2009.
SN spēkā stāšanas datums 30.12.2009.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.02.2010
SN numurs 16
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.36 Nr.45 Nr.47
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -08.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 09.02.2010.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 29.07.2010.
SN numurs Nr.36
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti-29.07.2010.
SN spēkā stāšanas datums 30.07.2010.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.10.2010.
SN numurs Nr.45
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -21.10.2010.
SN spēkā stāšanas datums 22.10.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 29.12.2010
SN numurs Nr.47
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -29.12.2010.
SN spēkā stāšanas datums 30.12.2010.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.12.2023
SN numurs 18
Izsludināšanas datums publicēti - 28.12.2023
SN spēkā stāšanas datums 29.12.2023.
Publikācijas avots presē Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2023.OP numurs: 2023/250.38
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Oficiālā publikācija https://likumi.lv/ta/id/348710-grozijumi-rezeknes-novada-pasvaldibas-2023-gada-6-aprila-saistosajos-noteikumos-nr-2-par-rezeknes-novada-pasvaldibas
Dokuments
SN izdošanas datums 18.10.2018
SN numurs Nr.19.
SN precizēšanas datums 06.12.2018.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.57.(2020.) Nr.79 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 15.06.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 14.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums 15.12.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (56)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.08.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2020.
SN numurs Nr.57.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2021.
SN numurs Nr.79.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums publicēti - 14.06.2021.
SN spēkā stāšanas datums 15.06.2021.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (73)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013
SN numurs Nr.21.
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.02.2021
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010
SN numurs Nr.23
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar- Nr.28 (2014)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 19.06.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 14.05.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 30.04.2014.
SN numurs Nr.28.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 31.01.2019
SN numurs Nr.23.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 31.01.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.02.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.06.2019.
SN numurs Nr.42
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 06.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 07.06.2019.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 24.01.2014
SN numurs Nr.24
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Grozīti ar - Nr. 30 (2014) Nr.37 (2014)
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 24.01.2014.
SN spēkā stāšanas datums 25.01.2014.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
 
SN izdošanas datums 15.05.2014.
SN numurs Nr.30
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.37.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti - 18.09.2014
SN spēkā stāšanas datums 19.09.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.12.2014.
SN numurs Nr.47.
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.12.2014.
SN spēkā stāšanas datums 19.12.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010
SN numurs Nr.24
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.83 Nr.18 (2013) Nr.44 (2014) Nr.72 (2016) Nr.28 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.04.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (03)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.08.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.12
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.27.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 17.04.2019.
SN spēkā stāšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.41.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5 (27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.43
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.76
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.07.2012.
SN numurs Nr.84
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums 14.11.2012.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2022
SN numurs Nr.24
SN precizēšanas datums 03.03.2022
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti par zaudē spēku zaudējušiem ar Nr.17 (2023)
Izsludināšanas datums publicēti - 22.03.2022.
SN spēkā stāšanas datums 23.03.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 22.03.2022., Nr.57, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/57.26
SN spēkā esamība spēkā neesoši 04.01.2024.
Dokuments
SN izdošanas datums 06.05.2010
SN numurs Nr.26
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.35
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība nav spēkā no 18.11.2010.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.11.2012
SN numurs Nr.90
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 04.01.2013
SN spēkā stāšanas datums 05.01.2013
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.02.2018.
Dokuments
SN izdošanas datums 27.01.2022
SN numurs Nr.27.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.42 (2022) Nr.53 (2022) Nr.57 (2022) Nr.63 (2022)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums parakstīti - 27.01.2022.
SN spēkā stāšanas datums 28.01.2022.
SN spēkā esamība Spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.04.2022
SN numurs Nr.42.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums parakstīti - 07.04.2022
SN spēkā stāšanas datums 08.04.2022.
Publikācijas avots presē -
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN numurs Nr. 53.
Izsludināšanas datums parakstīti - 16.06.2022.
SN spēkā stāšanas datums 17.06.2022.
Dokuments
SN numurs Nr.57
Izsludināšanas datums parakstīti - 31.08.2022.
SN spēkā stāšanas datums 01.09.2022
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.05.2010
SN numurs Nr.27
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.39
Izsludināšanas datums publicēti - nav publicēti
SN spēkā esamība nav bijuši spēkā esoši
SN izdošanas datums 30.04.2014
SN numurs 27
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti – 30.04.2014. publicēti 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 01.05.2014.
Publikācijas avots presē - Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010
SN numurs Nr.30
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.13(2013.) Nr.25(2014.) Nr.39 (2014) Nr.52.(2019.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 30.06.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.13
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.03.2014.
SN numurs Nr.25
SN precizēšanas datums 03.04.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 29.04.2014
SN spēkā stāšanas datums 30.04.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (23)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.39
SN precizēšanas datums 02.10.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"Nr.5(27)"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2019.
SN numurs Nr.52.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2020. 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši, izņemot 1.7., 1.13. un 1.17.punktus
Dokuments
SN izdošanas datums 05.06.2014
SN numurs Nr.31
SN precizēšanas datums 19.06.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 27.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010
SN numurs Nr.31
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.46 spēku zaudējuši ar Nr.91
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 26.02.2011.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.01.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 17.11.2010
SN numurs Nr.46
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 25.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums 26.02.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.07.2014
SN numurs Nr.33
SN precizēšanas datums 07.08.2014.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti arNr.57 (2015) Nr.40 (2019) Nr.77 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 17.04.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 05.09.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 06.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība Spēkā neesoši no 01.01.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 02.05.2019.
SN numurs Nr.40.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums 26.07.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.08.2015.
SN numurs Nr.57.
SN precizēšanas datums 20.08.2015.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 15.10.2015.
SN spēkā stāšanas datums 16.10.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.5 (34)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.03.2021.
SN numurs Nr.77
SN precizēšanas datums 15.04.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2021.
Publikācijas avots presē "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(72)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.07.2010
SN numurs Nr.34
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Izsludināšanas datums parakstīti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2022
SN numurs Nr.35
SN precizēšanas datums 07.04.2022
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Izsludināšanas datums publicēti - 22.04.2022
SN spēkā stāšanas datums 23.04.2022
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 22.04.2022., Nr.78, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/78.26
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.11.2023.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.07.2010
SN numurs Nr.35
SN precizēšanas datums 16.09.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.90 spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 05.01.2013
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.02.2018.
Dokuments
SN izdošanas datums 19.08.2010
SN numurs Nr.37
SN precizēšanas datums 02.09.2010.
Izsludināšanas datums publicēti - 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 23.04.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2022
SN numurs 37
SN precizēšanas datums 21.04.2022.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.27 (2024)
Izsludināšanas datums publicēti - 13.05.2022
SN spēkā stāšanas datums 14.05.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 13.05.2022., Nr.92, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/92.13
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 27.03.2024.
Dokuments
SN izdošanas datums 19.08.2010
SN numurs Nr.38
SN precizēšanas datums 20.01.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar- Nr. 79 Nr.81 Nr.6(2013) Nr.42 (2014) Nr.32 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 20.10.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.10.2013.
SN numurs Nr.7
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.11.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēka esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.32.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.42
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5(27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.79
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.06.2012.
SN numurs Nr.81
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2012
SN spēkā stāšanas datums 08.08.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010
SN numurs Nr.41
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar- Nr. 71 Nr.14 (2013) Nr 25 (2019) Nr.48.(2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 11.02.2022
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.14
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.25
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.02.2019
SN spēkā stāšanas datums 29.03.2019.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2022.
SN numurs Nr.32
Izsludināšanas datums publicēti - 10.02.2022.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 10.02.2022., Nr.29, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/29.21
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2019.
SN numurs Nr.48.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2020. 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši, izņemot no 1.1. līdz 1.10.punk-tam
Dokuments
SN izdošanas datums 01.03.2012
SN numurs Nr.71
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010
SN numurs Nr.42
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.78 Nr.15 (2013) Nr. 43 (2014) Nr. 26 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 29.03.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.15
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.26
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.03.2019.
SN spēkā stāšanas datums 29.03.2019.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.43
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 5 (27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2029.
SN numurs Nr.49.
SN precizēšanas datums 22.11.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1.(66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.78
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.09.2019
SN numurs Nr.43.
SN precizēšanas datums 03.10.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.11.2019.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.6. (63)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 02.09.2021.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010
SN numurs Nr.44
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.55 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(05)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 16.10.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.10.2014
SN numurs Nr.45
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.6 (2017) Nr.18 (2018) Nr.36 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - 30.10.2014., 12.11.2014
SN spēkā stāšanas datums 31.10.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr 131 (11215) izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 30.09.2021.
Dokuments
SN izdošanas datums 21.09.2017.
SN numurs Nr.6
SN precizēšanas datums 5.10.2017.
Izsludināšanas datums publicēti - 20.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2017.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.10.2018.
SN numurs Nr.18.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 16.10.2018.
SN spēkā stāšanas datums 17.10.2018.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.120 (11821)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.04.2019.
SN numurs Nr.36.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.05.2022
SN numurs 48
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti par zaudē spēku zaudējušiem ar Nr.19 (2024)
Izsludināšanas datums publicēti - 19.05.2022.
SN spēkā stāšanas datums 20.05.2022.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 19.05.2022., Nr.96, Oficiālās publikācijas Nr. 2022/96.23
SN spēkā esamība Spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.04.2015.
SN numurs Nr.51.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 16.04.2015.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2015.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.09.2015.
SN numurs Nr.59.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 17.09.2015.
SN spēkā stāšanas datums 18.09.2015.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.12.2015
SN numurs Nr.61
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 17.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums 18.12.2015
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2011
SN numurs Nr.49
SN precizēšanas datums 03.03.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 24 (2019).
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 29.03.2019
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 26.02.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.24
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes novada ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.03.2015
SN numurs Nr.50
SN precizēšanas datums 07.05.2015.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.16 (2018) Nr.34 (2019) Nr.59. (2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.07.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.07.2015.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada ziņas" Nr 3 (32)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 14.05.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.05.2018.
SN numurs Nr.16.
SN precizēšanas datums 07.06.2018.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums 14.06.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.34.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2019.
SN numurs Nr.59.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.02.2011
SN numurs 51
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.55
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti -18.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums 19.02.2011.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.07.2011.
SN numurs Nr.55
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 22.07.2011.
SN spēkā stāšanas datums 23.07.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.57
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 20.10.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.12.2011.
SN numurs Nr.66
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 15.12.2011.
SN spēkā stāšanas datums 16.12.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.02.2011
SN numurs Nr.52
SN precizēšanas datums 07.04.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.62 Nr.65 Nr.99 Nr16 (2013) Nr.22 (2013) Nr.35 (2014) atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.09.2014.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.16
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.12.2013.
SN numurs Nr.22
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 23.01.2014.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.10 (11094)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.08.2014.
SN numurs Nr.35
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti - 29.08.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 01.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr. 103 (11187) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 06.11.2014
SN numurs Nr.46.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 11.12.2014.
SN spēkā stāšanas datums 12.12.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.148 (11232)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.62
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.12.2011.
SN numurs Nr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 05.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums 06.01.2012.
Publikācijas avots presē avīze "Rēzeknes Vēstis"
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.02.2013
SN numurs Nr.99
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 06.04.2015
SN numurs Nr.54.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.77 (2016) Nr.9 (2017) Nr.14 (2018) Nr.39 (2019) Nr.45 (2019) Nr.62.(2020.) Nr.80 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.04.2021.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2015.
SN spēkā stāšanas datums 08.08.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.4 (33)
SN spēkā esamība Spēkā neesoši no 01.01.2022.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.11.2017.
SN numurs Nr.9.
SN precizēšanas datums 21.12.2017.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 29.12.2017.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2018.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis"Nr. 153-154 (11700-11701)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.02.2018
SN numurs Nr.14.
SN precizēšanas datums 03.05.2018. 07.06.2018.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums 14.06.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 22.05.2019.
SN numurs Nr.39.
SN precizēšanas datums 20.06.2019.
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums 26.07.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.09.2019.
SN numurs Nr.45
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.11.2019.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.6. (63)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.04.2020.
SN numurs Nr.62.
Izsludināšanas datums publicēti - parakstīti 16.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2020.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.12.2016.
SN numurs Nr.77
Izsludināšanas datums publicēti - publicēti 16.02.2017.
SN spēkā stāšanas datums 17.02.2017.