Saistošie noteikumi

SN izdošanas datums 01.07.2021.
SN numurs Nr.1.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Nr.10 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.10.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 01.07.2021.
SN spēkā stāšanas datums 02.07.2021.
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2017.
SN numurs Nr.1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar: Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018) Nr.41 (2019) Nr.44 (2019) Nr.61 (2020) Nr.81 (2021.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.05.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums 21.07.2017.
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.09.2017.
SN numurs Nr.5
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 07.09.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.09.2013.
SN numurs Nr.5
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 05.09.2013. publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums 06.09.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.01.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 2021. gada 29. jūlijā
SN numurs Nr.6.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 2021. gada 29. jūlijā
SN spēkā stāšanas datums 2021. gada 30. jūlijā
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.10.2017.
SN numurs Nr.7.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 05.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums 06.10.2017.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 23.09.2021.
SN numurs Nr.10
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 23.09.2021.
SN spēkā stāšanas datums 01.10.2021
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.11.2018.
SN numurs Nr.21.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 01.11.2018.
SN spēkā stāšanas datums 02.11.2018.
Publikācijas avots presē SN 10.un 11.punkts stājas spēkā 01.01.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.04.2014.
SN numurs Nr.26
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 03.04.2014.
SN spēkā stāšanas datums 04.04.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.06.2014.
SN numurs Nr.32
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 20.06.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.33
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.09.2014.
SN numurs Nr.36
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti - 04.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 05.09.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
(
SN izdošanas datums 16.05.2019.
SN numurs Nr.41.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 16.05.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.06.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.01.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 19.09.2019.
SN numurs Nr.44.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.09.2019.
SN spēkā stāšanas datums 20.09.2019.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2011
SN numurs Nr.53
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti -03.03.2011. publicēti - 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 04.03.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2015.
SN numurs Nr.60.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 03.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.12.2015
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.04.2020.
SN numurs Nr.61.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 02.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums 03.04.2020.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 2021.02.07.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.01.2016.
SN numurs Nr.62
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 07.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 08.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.11.2011.
SN numurs Nr.63
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 03.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 04.11.2011.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 21.01.2016.
SN numurs Nr.64
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 21.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 22.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.03.2016.
SN numurs Nr.69.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 17.03.2016.
SN spēkā stāšanas datums 18.03.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2016.
SN numurs Nr.74
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.10.2016.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.75
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 05.04.2012. publicēti 28.05.2012.
SN spēkā stāšanas datums 06.04.2012
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.8 (14)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 05.01.2017.
SN numurs Nr.79.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 05.01.2017.
SN spēkā stāšanas datums 06.01.2017.
SN spēkā esamība spēkā esošie
Dokuments
SN izdošanas datums 02.03.2017.
SN numurs Nr.83
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 02.03.2017.
SN spēkā stāšanas datums 03.03.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2013
SN numurs Nr.102
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 18.04.2013.
SN spēkā stāšanas datums 19.04.2013
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 17.07.2009.
SN numurs Nr.2
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.18 Nr.25 Nr.28 Nr.40 Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 20.08.2009.
SN spēkā stāšanas datums 21.08.2009.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010.
SN numurs Nr.25
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 07.05.2010.
SN spēkā stāšanas datums 08.05.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.06.2010.
SN numurs Nr.28
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 22.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.06.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 02.09.2010.
SN numurs Nr.40
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 14.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.08.2013.
SN numurs Nr.3
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozītiar Nr.21 (2013)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.01.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 08.08.2013.
SN spēkā stāšanas datums īstenojami ar 15.10.2013.
Publikācijas avots presē laikraksts „Latvijas Vēstnesis” Nr.154 (4959)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.08.2021
SN numurs Nr. 3
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 27.08.2021.
SN spēkā stāšanas datums 28.08.2021.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.7 (74)
Dokuments
SN izdošanas datums 20200916
SN numurs Nr.5
SN precizēšanas datums 20200916
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20200916
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 20200916
SN spēkā stāšanas datums 20200916
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
SN izdošanas datums 20090917
SN numurs Nr.5
SN precizēšanas datums 19.11.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20120529
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 20200917
SN spēkā stāšanas datums 20100223
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
SN izdošanas datums 17.09.2009.
SN numurs Nr.5
SN precizēšanas datums 19.11.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 29.05.2012.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.03.2012
SN numurs Nr.72
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.10.2009.
SN numurs Nr.7
SN precizēšanas datums 19.11.2009. atkārtoti -21.01.2010. vēlreiz -18.03.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.29 Nr.58
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.11.2011.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums 22.04.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.29
SN precizēšanas datums 15.07.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.07.2010.
SN spēkā stāšanas datums 21.07.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 12.08.2021.
SN numurs Nr. 7
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 12.10.2021.
SN spēkā stāšanas datums 01.09.2021.
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.10.2009.
SN numurs Nr.8
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 16.10.2009.
SN spēkā stāšanas datums 17.10.2009.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.10.2009.
SN numurs Nr.9
SN precizēšanas datums 03.12.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.59 (2011) Nr.80 (2017) Nr.37 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2019.
SN numurs Nr.37.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.59
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.01.2017.
SN numurs Nr.80
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.02.2017.
SN spēkā stāšanas datums 17.02.2017.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1 (43)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.9
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.11.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
(
SN izdošanas datums 02.09.2021.
SN numurs Nr.9
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 03.09.2021.
SN spēkā stāšanas datums 02.09.2021.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.67 (12168)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.11.2009.
SN numurs Nr.10
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -20.11.2009.
SN spēkā stāšanas datums 21.11.2009.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.11
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2009.
SN numurs Nr.11
SN precizēšanas datums 29.12.2009. atkārtoti 21.01.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.17 Nr.2 (2013) Nr.10 (2013) Nr.53 (2015) Nr.66 (2016) Nr.15 (2018) Nr.31 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.07.2013.
SN numurs Nr.2
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums 27.09.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.10
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēt - 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.05.2018
SN numurs Nr.15.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums 14.06.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.02.2010.
SN numurs Nr.17
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 01.04.2010. atkārtoti publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums 02.04.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.39 (10498), atkārtoti - izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2 (02)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.31.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.05.2015.
SN numurs Nr.53.
SN precizēšanas datums 18.06.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.07.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.07.2015.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.3. (32)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2016.
SN numurs Nr.66
SN precizēšanas datums 07.07.2016
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2009
SN numurs Nr.12
SN precizēšanas datums 29.12.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.19 Nr.22 Nr.48 Nr.50 Nr.60 Nr.64 Nr.70 Nr.82 Nr.98 Nr.11 (2013) Nr.29 (2014) Nr.34 (2014) atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.09.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08. 2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 04.03.2010.
SN numurs Nr.19
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 25.03.2010. atkārtoti publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums 26.03.2010.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.36 (10495), atkārtoti - izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2 (02)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010.
SN numurs Nr.22
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 18.01.2018.
SN numurs Nr.12.
SN precizēšanas datums 15.02.2018.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 23.02.2018.
SN spēkā stāšanas datums 24.02.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (51)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 25.01.2018.
SN numurs Nr.13.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.17 (2018) Nr.20 (2018)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 25.01.2018.
SN spēkā stāšanas datums 26.01.2018.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.07.2018.
SN numurs Nr.17
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.07.2018.
SN spēkā stāšanas datums 20.07.2018.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.10.2018.
SN numurs Nr.20
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 18.10.2018.
SN spēkā stāšanas datums 19.10.2018.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.12.2018.
SN numurs Nr.22
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums 21.12.2018
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2009.
SN numurs Nr.13
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.61
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.11.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.61
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.12.2009.
SN numurs Nr.14
SN precizēšanas datums 21.01.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.54 Nr.56
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 06.10.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2010.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums 29.12.2009.
SN numurs Nr.15
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -29.12.2009.
SN spēkā stāšanas datums 30.12.2009.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.02.2010.
SN numurs Nr.16
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.36 Nr.45 Nr.47
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -08.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums 09.02.2010.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 29.07.2010.
SN numurs Nr.36
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti-29.07.2010.
SN spēkā stāšanas datums 30.07.2010.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.10.2010.
SN numurs Nr.45
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti -21.10.2010.
SN spēkā stāšanas datums 22.10.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 29.12.2010
SN numurs Nr.47
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti -29.12.2010.
SN spēkā stāšanas datums 30.12.2010.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.10.2018.
SN numurs Nr.19.
SN precizēšanas datums 06.12.2018.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.57.(2020.) Nr.79 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 15.06.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums 15.12.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (56)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2020.
SN numurs Nr.57.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2021.
SN numurs Nr.79.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 14.06.2021.
SN spēkā stāšanas datums 15.06.2021.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (73)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.21.
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 31.01.2019.
SN numurs Nr.23.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 31.01.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.02.2019.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.06.2019.
SN numurs Nr.42
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 06.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 07.06.2019.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010.
SN numurs Nr.23
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar- Nr.28 (2014)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 19.06.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 30.04.2014.
SN numurs Nr.28.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2010.
SN numurs Nr.24
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.83 Nr.18 (2013) Nr.44 (2014) Nr.72 (2016) Nr.28 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (03)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.12
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.27.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.04.2019.
SN spēkā stāšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.41.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5 (27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.43
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.76
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.07.2012.
SN numurs Nr.84
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums 14.11.2012.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 24.01.2014.
SN numurs Nr.24
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Grozīti ar - Nr. 30 (2014) Nr.37 (2014)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 24.01.2014.
SN spēkā stāšanas datums 25.01.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
 
SN izdošanas datums 15.05.2014.
SN numurs Nr.30
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.37.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti - 18.09.2014
SN spēkā stāšanas datums 19.09.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.12.2014.
SN numurs Nr.47.
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.12.2014.
SN spēkā stāšanas datums 19.12.2014.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.05.2010.
SN numurs Nr.26
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Spēku zaudējuši ar Nr.35
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība nav spēkā no 18.11.2010.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.11.2012
SN numurs Nr.90
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 04.01.2013
SN spēkā stāšanas datums 05.01.2013
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.02.2018.
Dokuments
SN izdošanas datums 20.05.2010.
SN numurs Nr.27
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.39
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - nav publicēti
SN spēkā esamība nav bijuši spēkā esoši
SN izdošanas datums 30.04.2014.
SN numurs Nr.27
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti –30.04.2014. publicēti 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 01.05.2014.
Publikācijas avots presē - Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.30
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.13(2013.) Nr.25(2014.) Nr.39 (2014) Nr.52.(2019.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.13
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.03.2014.
SN numurs Nr.25
SN precizēšanas datums 03.04.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 29.04.2014
SN spēkā stāšanas datums 30.04.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (23)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.39
SN precizēšanas datums 02.10.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"Nr.5(27)"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2019.
SN numurs Nr.52.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2020. 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši, izņemot 1.7., 1.13. un 1.17.punktus
Dokuments
SN izdošanas datums 05.06.2014.
SN numurs Nr.31
SN precizēšanas datums 19.06.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 27.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.31
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.46 spēku zaudējuši ar Nr.91
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 26.02.2011.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.01.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 17.11.2010
SN numurs Nr.46
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 25.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums 26.02.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2010.
SN numurs Nr.32
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.07.2014.
SN numurs Nr.33
SN precizēšanas datums 07.08.2014.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti arNr.57 (2015) Nr.40 (2019) Nr.77 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 17.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.09.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 06.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.05.2019.
SN numurs Nr.40.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums 26.07.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.08.2015.
SN numurs Nr.57.
SN precizēšanas datums 20.08.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 15.10.2015.
SN spēkā stāšanas datums 16.10.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.5 (34)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.03.2021.
SN numurs Nr.77
SN precizēšanas datums 15.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2021.
Publikācijas avots presē "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(72)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.07.2010.
SN numurs Nr.34
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.06.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums 15.07.2010.
SN numurs Nr.35
SN precizēšanas datums 16.09.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.90 spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 05.01.2013
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 24.02.2018.
Dokuments
SN izdošanas datums 19.08.2010.
SN numurs Nr.37
SN precizēšanas datums 02.09.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.08.2010.
SN numurs Nr.38
SN precizēšanas datums 20.01.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar- Nr. 79 Nr.81 Nr.6(2013) Nr.42 (2014) Nr.32 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.10.2013.
SN numurs Nr.7
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.11.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēka esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.32.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.42
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5(27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.79
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.06.2012.
SN numurs Nr.81
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2012
SN spēkā stāšanas datums 08.08.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.09.2010.
SN numurs Nr.39
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums 14.09.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.41
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar- Nr. 71 Nr.14 (2013) Nr 25 (2019) Nr.48.(2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.14
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.25
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.02.2019
SN spēkā stāšanas datums 29.03.2019.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2019.
SN numurs Nr.48.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2020. 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši, izņemot no 1.1. līdz 1.10.punk-tam
Dokuments
SN izdošanas datums 01.03.2012
SN numurs Nr.71
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.42
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.78 Nr.15 (2013) Nr. 43 (2014) Nr. 26 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.15
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.26
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.03.2019.
SN spēkā stāšanas datums 29.03.2019.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.43
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 5 (27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2029.
SN numurs Nr.49.
SN precizēšanas datums 22.11.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1.(66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.78
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.09.2019.
SN numurs Nr.43.
SN precizēšanas datums 03.10.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.11.2019.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.6. (63)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.09.2010.
SN numurs Nr.44
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.55 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2010.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(05)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 16.10.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.10.2014.
SN numurs Nr.45
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.6 (2017) Nr.18 (2018) Nr.36 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 30.10.2014. publicēti 12.11.2014
SN spēkā stāšanas datums 31.10.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr 131 (11215) izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.09.2017.
SN numurs Nr.6
SN precizēšanas datums 5.10.2017.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 20.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2017.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.10.2018.
SN numurs Nr.18.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.10.2018.
SN spēkā stāšanas datums 17.10.2018.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.120 (11821)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.04.2019.
SN numurs Nr.36.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 29.01.2015.
SN numurs Nr.49
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 29.01.2015.
SN spēkā stāšanas datums 30.01.2015.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.04.2015.
SN numurs Nr.51.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 16.04.2015.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2015.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.09.2015.
SN numurs Nr.59.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 17.09.2015.
SN spēkā stāšanas datums 18.09.2015.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.12.2015
SN numurs Nr.61
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 17.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums 18.12.2015
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.01.2011.
SN numurs Nr.49
SN precizēšanas datums 03.03.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr. 24 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 29.03.2019
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.24
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes novada ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.03.2015.
SN numurs Nr.50
SN precizēšanas datums 07.05.2015.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.16 (2018) Nr.34 (2019) Nr.59. (2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.07.2015.
SN spēkā stāšanas datums 04.07.2015.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada ziņas" Nr 3 (32)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.05.2018.
SN numurs Nr.16.
SN precizēšanas datums 07.06.2018.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums 14.06.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.34.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2019.
SN numurs Nr.59.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.02.2011
SN numurs Nr.51
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar -Nr.55
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -18.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums 19.02.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.07.2011.
SN numurs Nr.55
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 22.07.2011.
SN spēkā stāšanas datums 23.07.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.57
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.10.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.12.2011.
SN numurs Nr.66
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 15.12.2011.
SN spēkā stāšanas datums 16.12.2011.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.02.2011
SN numurs Nr.52
SN precizēšanas datums 07.04.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.62 Nr.65 Nr.99 Nr16 (2013) Nr.22 (2013) Nr.35 (2014) atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.09.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.16
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.12.2013.
SN numurs Nr.22
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 23.01.2014.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.10 (11094)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.08.2014.
SN numurs Nr.35
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 29.08.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 01.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr. 103 (11187) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 06.11.2014
SN numurs Nr.46.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 11.12.2014.
SN spēkā stāšanas datums 12.12.2014.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.148 (11232)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.62
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.12.2011.
SN numurs Nr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums 06.01.2012.
Publikācijas avots presē avīze "Rēzeknes Vēstis"
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.02.2013
SN numurs Nr.99
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.03.2011
SN numurs Nr.54
SN precizēšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.06.2011.
SN spēkā stāšanas datums 22.06.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.3 (09)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.11.2019.
SN numurs Nr.54.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Nr. 3
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.02.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.04.2015.
SN numurs Nr.54.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.77 (2016) Nr.9 (2017) Nr.14 (2018) Nr.39 (2019) Nr.45 (2019) Nr.62.(2020.) Nr.80 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2015.
SN spēkā stāšanas datums 08.08.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.4 (33)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.11.2017.
SN numurs Nr.9.
SN precizēšanas datums 21.12.2017.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 29.12.2017.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2018.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis"Nr. 153-154 (11700-11701)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.11
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.02.2018
SN numurs Nr.14.
SN precizēšanas datums 03.05.2018. 07.06.2018.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums 14.06.2018.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 30.04.2014.
SN numurs Nr.29
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti- 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums 19.06.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamība Spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.08.2014.
SN numurs Nr.34
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.09.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums 06.09.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 22.05.2019.
SN numurs Nr.39.
SN precizēšanas datums 20.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums 26.07.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.09.2019.
SN numurs Nr.45
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums 01.11.2019.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.6. (63)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 06.01.2011
SN numurs Nr.48
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 25.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums 26.02.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 03.02.2011.
SN numurs Nr.50
SN precizēšanas datums 03.03.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums 21.04.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.60
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (10)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.04.2020.
SN numurs Nr.62.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 16.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2020.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.12.2011.
SN numurs Nr.64
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums 06.01.2012.
Publikācijas avots presē avīze "Rēzeknes Vēstis" Nr.2.
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 01.03.2012
SN numurs Nr.70
SN precizēšanas datums 05.04.2012
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.8 (14)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 15.12.2016.
SN numurs Nr.77
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.02.2017.
SN spēkā stāšanas datums 17.02.2017.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (43)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.04.2021.
SN numurs Nr.80.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 19.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums 20.04.2021.
Publikācijas avots presē “Latvijas Vēstnesis” laidiens: 19.04. 2021., Nr.74, Oficiālās publikācijas Nr. 2021/79.4
SN spēkā esamība Spēkā esoši.
Dokuments
SN izdošanas datums 21.06.2012
SN numurs Nr.82
SN precizēšanas datums 02.08.2012
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2012
SN spēkā stāšanas datums 08.08.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 9.(15)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 07.02.2013
SN numurs Nr.98
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums 16.07.2015.
SN numurs Nr.55
SN precizēšanas datums 06.08.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 15.10.2015.
SN spēkā stāšanas datums 16.10.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (34)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.12.2015.
SN numurs Nr.59.
SN precizēšanas datums 21.01.2016.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.33 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.03.2016.
SN spēkā stāšanas datums 17.03.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (37)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.33.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2019.
SN numurs Nr.56.
SN precizēšanas datums 05.12.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.06.2020.
SN numurs Nr.64.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 04.06.2020.
SN spēkā stāšanas datums 05.06.2020.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.10.2020.
SN numurs Nr.70.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 15.10.2020.
SN spēkā stāšanas datums 16.10.2020.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.01.2016.
SN numurs Nr.63
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 28.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 29.01.2016.
Publikācijas avots presē izdevums“Latvijas Vēstnesis ”Nr.19(5591)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 23.04.2020.
SN numurs Nr.63.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 23.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums 24.04.2020.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 28.01.2016.
SN numurs Nr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.70 (2016)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 28.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums 29.01.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.06.2016.
SN numurs Nr.70
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 02.06.2016.
SN spēkā stāšanas datums 03.06.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2016.
SN numurs Nr.75
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.10.2016.
SN spēkā stāšanas datums 21.10.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 29.12.2016.
SN numurs Nr.78
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 29.12.2016.
SN spēkā stāšanas datums 30.12.2016.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.06.2020.
SN numurs Nr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem Nr.76
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 17.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 30.07.2020.
SN spēkā stāšanas datums 31.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (67)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 13.10.2021.
Dokuments
SN izdošanas datums 20.10.2011.
SN numurs Nr.58
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums 18.11.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.03.2021.
SN numurs Nr.76
SN precizēšanas datums 15.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2021.
Publikācijas avots presē "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2. (72)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.01.2012.
SN numurs Nr.67
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.01.2012. publicēti 20.02.2012
SN spēkā stāšanas datums 20.01.2012.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.08.2012.
SN numurs Nr.85
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 2.§)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.01.2012.
SN numurs Nr.68
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.86 Nr.89
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums 20.01.2012.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.08.2012
SN numurs Nr.86
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 16.08.2012
SN spēkā stāšanas datums 17.08.2012
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.10.2012
SN numurs Nr.89
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 18.10.2012
SN spēkā stāšanas datums 19.10.2012
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.12.2012
SN numurs Nr.93
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.12.2012
SN spēkā stāšanas datums 21.12.2012
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 11.09.2020.
SN numurs Nr.68.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 06.08.2020.
SN spēkā stāšanas datums 11.09.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (68)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.02.2012.
SN numurs Nr.69
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.17 (2013) Nr.38(2019.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 26.07.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 15.03.2012.
SN spēkā stāšanas datums 16.03.2012.
Publikācijas avots presē laikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.32, izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas " Nr.8 (14)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.17
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.04.2019.
SN numurs Nr.38.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums 26.07.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.07.2016.
SN numurs Nr.71
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.73
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.83, Nr.18 (2013), Nr.44 (2014), Nr.72 (2016), Nr.28 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.8 (14)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.18
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.03.2019.
SN numurs Nr.28.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.04.2019.
SN spēkā stāšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.44.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"" Nr.5(27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.08.2016.
SN numurs Nr.72
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.07.2012.
SN numurs Nr.83
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums 14.11.2012.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.01.2021.
SN numurs Nr.73.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.78 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 21.01.2021.
SN spēkā stāšanas datums 22.01.2021.
Publikācijas avots presē -
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.03.2021.
SN numurs Nr.78
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 18.03.2020.
SN spēkā stāšanas datums 19.03.2021.
Publikācijas avots presē -
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.06.2021.
SN numurs Nr.82.
SN precizēšanas datums -
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) -
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 17.06.2021.
SN spēkā stāšanas datums 18.06.2021.
Publikācijas avots presē -
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 04.08.2016
SN numurs Nr.73
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.29 (2019) grozīti ar Nr.53 (2020)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums 15.09.2016.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.29.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2019.
SN numurs Nr.53.
SN precizēšanas datums 05.12.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1.(66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.74
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.48 (2014) atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 25.02.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums 29.05.2012
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.09.2016.
Dokuments
SN izdošanas datums 18.12.2014.
SN numurs Nr.48
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 24.02.2015.
SN spēkā stāšanas datums 25.02.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (30)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 15.09.2016.
Dokuments
SN izdošanas datums 4.03.2021.
SN numurs 75
SN precizēšanas datums 1.04.2021.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem -
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums 17.04.2021.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 2. (72)
SN spēkā esamība Spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.12.2016.
SN numurs Nr.76
SN precizēšanas datums 16.02.2017. 02.03.2017.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 24.03.2017.
SN spēkā stāšanas datums 25.03.2017.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (44)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 01.09.2011.
SN numurs Nr.56
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 05.10.2011.
SN spēkā stāšanas datums 06.10.2011.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (10)
SN spēkā esamība spēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums 26.01.2017.
SN numurs Nr.81
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.2 (2017) Nr.8 (2017) Nr.11 (2017)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 26.01.2017.
SN spēkā stāšanas datums 27.01.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.07.2017.
SN numurs Nr.2
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums 21.07.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.10.2017.
SN numurs Nr.8
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums 20.10.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.12.2017.
SN numurs Nr.11.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 21.12.2017
SN spēkā stāšanas datums 22.12.2017.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 02.03.2017.
SN numurs Nr.82
SN precizēšanas datums 06.04.2017.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.51. (2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.04.2017.
SN spēkā stāšanas datums 14.04.2017.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.3 (45)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2019.
SN numurs Nr.51.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
Dokuments
SN izdošanas datums 06.09.2012
SN numurs Nr.87
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 06.09.2012. publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums 07.09.2012
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 20.09.2012.
SN numurs Nr.88
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums 14.11.2012.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 15.11.2012
SN numurs Nr.91
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.100 Nr.40 (2014) Nr.4 (2017) Nr.35 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.10.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 04.01.2013
SN spēkā stāšanas datums 05.01.2013
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.08.2017.
SN numurs Nr.4.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 18.09.2017
SN spēkā stāšanas datums 19.09.2017.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.6 47)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.35.
SN precizēšanas datums 06.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums 18.10.2019.
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 6 (63)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.40
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 5(27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 05.04.2012
SN numurs Nr.77
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
SN izdošanas datums 17.05.2012
SN numurs Nr.80
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)
SN spēkā esamība spēkā neesoši
SN izdošanas datums 21.02.2013
SN numurs Nr.100
SN precizēšanas datums 18.04.2013
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.05.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.05.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.01.2013
SN numurs Nr.94
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.6 (2013) Nr.19 (2013) Nr.56(2015.) Nr.55 (2020)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 22.02.2013
SN spēkā stāšanas datums 23.02.2013
Publikācijas avots presē izdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.23 (10952)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.09.2013.
SN numurs Nr.6
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.11.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.19
SN precizēšanas datums 07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.11.2019.
SN numurs Nr.55
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums 01.07.2020.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 16.07.2015.
SN numurs Nr.56.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2015.
SN spēkā stāšanas datums 08.08.2015.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (33)
SN spēkā esamība spēka esošie
Dokuments
SN izdošanas datums 24.01.2013
SN numurs Nr.96
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar - Nr.4 (2013) Nr.8 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 24.01.2013
SN spēkā stāšanas datums 25.01.2013
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 28.08.2013.
SN numurs Nr.4
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 28.08.2013.
SN spēkā stāšanas datums 29.08.2013.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.8
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 17.10.2013.
SN spēkā stāšanas datums 18.10.2013.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 19.19.2013.
SN numurs Nr.23
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.12.2013.
SN spēkā stāšanas datums 20.12.2013.
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 07.02.2013
SN numurs Nr.97
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums 27.03.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 18.09.2014.
SN numurs Nr.38.
SN precizēšanas datums 02.10.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11. 2014.
SN spēkā stāšanas datums 13.11.2014.
Publikācijas avots presē Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5 (27)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2013
SN numurs Nr.101
SN precizēšanas datums 18.04.2013
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem grozīti ar Nr.20 (2013) Nr.3 (2017) Nr.30 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.05.2013.
SN spēkā stāšanas datums 22.05.2013.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 03.08.2017
SN numurs Nr.3
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 18.09.2017.
SN spēkā stāšanas datums 19.09.2017.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6(47)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 17.10.2013.
SN numurs Nr.20
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums 01.01.2014.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums 21.03.2019.
SN numurs Nr.30.
SN precizēšanas datums 18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums 04.06.2019.
Publikācijas avots presē izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamība spēkā esoši
Dokuments
Click to listen highlighted text!