Saistošie noteikumi

SN izdošanas datums18.03.2021.
SN numursNr.77
SN precizēšanas datums15.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums17.04.2021.
Publikācijas avots presē"Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(72)
SN spēkā esamībaSpēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.03.2021.
SN numursNr.76
SN precizēšanas datums15.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums17.04.2021.
Publikācijas avots presē"Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2. (72)
SN spēkā esamībaSpēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums4.03.2021.
SN numurs75
SN precizēšanas datums1.04.2021.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem-
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 16.04.2021.
SN spēkā stāšanas datums17.04.2021.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 2. (72)
SN spēkā esamībaSpēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.03.2021.
SN numursNr.78
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 18.03.2020.
SN spēkā stāšanas datums19.03.2021.
Publikācijas avots presē-
SN spēkā esamībaSpēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.01.2021.
SN numursNr.73.
SN precizēšanas datums-
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.78 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)-
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - 21.01.2021.
SN spēkā stāšanas datums22.01.2021.
Publikācijas avots presē-
SN spēkā esamībaSpēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.04.2013
SN numursNr.102
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 18.04.2013.
SN spēkā stāšanas datums19.04.2013
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums19.07.2012.
SN numursNr.83
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums14.11.2012.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.06.2012
SN numursNr.82
SN precizēšanas datums02.08.2012
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2012
SN spēkā stāšanas datums08.08.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 9.(15)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums02.03.2017.
SN numursNr.82
SN precizēšanas datums06.04.2017.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.51. (2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.04.2017.
SN spēkā stāšanas datums14.04.2017.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.3 (45)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.06.2012.
SN numursNr.81
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 07.08.2012
SN spēkā stāšanas datums08.08.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums26.01.2017.
SN numursNr.81
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.2 (2017) Nr.8 (2017) Nr.11 (2017)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 26.01.2017.
SN spēkā stāšanas datums27.01.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.05.2012
SN numursNr.80
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši
SN izdošanas datums05.01.2017.
SN numursNr.80
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.02.2017.
SN spēkā stāšanas datums17.02.2017.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1 (43)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.01.2017.
SN numursNr.79.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 05.01.2017.
SN spēkā stāšanas datums06.01.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esošie
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.79
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums29.12.2016.
SN numursNr.78
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 29.12.2016.
SN spēkā stāšanas datums30.12.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.77
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši
SN izdošanas datums15.12.2016.
SN numursNr.77
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.02.2017.
SN spēkā stāšanas datums17.02.2017.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (43)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.12.2016.
SN numursNr.76
SN precizēšanas datums16.02.2017. 02.03.2017.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 24.03.2017.
SN spēkā stāšanas datums25.03.2017.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (44)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.76
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.75
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 05.04.2012. publicēti 28.05.2012.
SN spēkā stāšanas datums06.04.2012
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.8 (14)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2016.
SN numursNr.75
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 20.10.2016.
SN spēkā stāšanas datums21.10.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.74
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.48 (2014) atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)25.02.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 15.09.2016.
Dokuments
SN izdošanas datums02.03.2017.
SN numursNr.83
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 02.03.2017.
SN spēkā stāšanas datums03.03.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.07.2012.
SN numursNr.84
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums14.11.2012.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.78
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums24.01.2013
SN numursNr.96
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.4 (2013) Nr.8 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 24.01.2013
SN spēkā stāšanas datums25.01.2013
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.02.2013
SN numursNr.97
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums27.03.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.02.2013
SN numursNr.98
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums27.03.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums07.02.2013
SN numursNr.99
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.03.2013.
SN spēkā stāšanas datums27.03.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums21.02.2013
SN numursNr.100
SN precizēšanas datums18.04.2013
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.05.2013.
SN spēkā stāšanas datums22.05.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2013
SN numursNr.101
SN precizēšanas datums18.04.2013
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.20 (2013) Nr.3 (2017) Nr.30 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.05.2013.
SN spēkā stāšanas datums22.05.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.01.2013
SN numursNr.94
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.6 (2013) Nr.19 (2013) Nr.56(2015.) Nr.55 (2020)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 22.02.2013
SN spēkā stāšanas datums23.02.2013
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.23 (10952)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.12.2012
SN numursNr.93
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 20.12.2012
SN spēkā stāšanas datums21.12.2012
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums02.08.2012.
SN numursNr.85
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 2.§)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.08.2012
SN numursNr.86
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 16.08.2012
SN spēkā stāšanas datums17.08.2012
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums06.09.2012
SN numursNr.87
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 06.09.2012. publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums07.09.2012
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.09.2012.
SN numursNr.88
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.11.2012.
SN spēkā stāšanas datums14.11.2012.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.10.2012
SN numursNr.89
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 18.10.2012
SN spēkā stāšanas datums19.10.2012
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.11.2012
SN numursNr.90
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemspēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 04.01.2013
SN spēkā stāšanas datums05.01.2013
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 24.02.2018.
Dokuments
SN izdošanas datums15.11.2012
SN numursNr.91
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.100 Nr.40 (2014) Nr.4 (2017) Nr.35 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)18.10.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 04.01.2013
SN spēkā stāšanas datums05.01.2013
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2016.
SN numursNr.74
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 20.10.2016.
SN spēkā stāšanas datums21.10.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.12.2015.
SN numursNr.59.
SN precizēšanas datums21.01.2016.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.33 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.03.2016.
SN spēkā stāšanas datums17.03.2016.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (37)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.12.2015.
SN numursNr.60.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 03.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums04.12.2015
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2011.
SN numursNr.60
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (10)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums02.04.2020.
SN numursNr.61.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 02.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums03.04.2020.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.12.2015
SN numursNr.61
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 17.12.2015.
SN spēkā stāšanas datums18.12.2015
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2011.
SN numursNr.61
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2011.
SN numursNr.62
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums07.01.2016.
SN numursNr.62
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 07.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums08.01.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.11.2020.
SN numursNr.57.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.09.2015.
SN numursNr.59.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 17.09.2015.
SN spēkā stāšanas datums18.09.2015.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2011.
SN numursNr.59
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.11.2019.
SN numursNr.59.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presē„Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.11.2019.
SN numursNr.54.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums11.02.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.07.2011.
SN numursNr.55
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 22.07.2011.
SN spēkā stāšanas datums23.07.2011.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.07.2015.
SN numursNr.55
SN precizēšanas datums06.08.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 15.10.2015.
SN spēkā stāšanas datums16.10.2015.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (34)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.11.2019.
SN numursNr.55
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.09.2011.
SN numursNr.56
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 05.10.2011.
SN spēkā stāšanas datums06.10.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (10)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums16.07.2015.
SN numursNr.56.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2015.
SN spēkā stāšanas datums08.08.2015.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (33)
SN spēkā esamībaspēka esošie
Dokuments
SN izdošanas datums21.11.2019.
SN numursNr.56.
SN precizēšanas datums05.12.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2011.
SN numursNr.57
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 20.10.2011.
SN spēkā stāšanas datums21.10.2011.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums06.08.2015.
SN numursNr.57.
SN precizēšanas datums20.08.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 15.10.2015.
SN spēkā stāšanas datums16.10.2015.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.5 (34)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.10.2011.
SN numursNr.58
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums23.04.2020.
SN numursNr.63.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 23.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums24.04.2020.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.01.2016.
SN numursNr.63
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 28.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums29.01.2016.
Publikācijas avots presēizdevums“Latvijas Vēstnesis ”Nr.19(5591)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.03.2016.
SN numursNr.69.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 17.03.2016.
SN spēkā stāšanas datums18.03.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.03.2012
SN numursNr.70
SN precizēšanas datums05.04.2012
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.8 (14)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums02.06.2016.
SN numursNr.70
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 02.06.2016.
SN spēkā stāšanas datums03.06.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.08.2016.
SN numursNr.72
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums15.09.2016.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.10.2020.
SN numursNr.70.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 15.10.2020.
SN spēkā stāšanas datums16.10.2020.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.03.2012
SN numursNr.71
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.07.2016.
SN numursNr.71
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums15.09.2016.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.03.2012
SN numursNr.72
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.04.2012
SN numursNr.73
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.83, Nr.18 (2013), Nr.44 (2014), Nr.72 (2016), Nr.28 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 28.05.2012
SN spēkā stāšanas datums29.05.2012
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.8 (14)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.08.2016
SN numursNr.73
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.29 (2019) grozīti ar Nr.53 (2020)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums15.09.2016.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.04.2020.
SN numursNr.62.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 16.04.2020.
SN spēkā stāšanas datums17.04.2020.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums02.02.2012.
SN numursNr.69
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.17 (2013) Nr.38(2019.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)26.07.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 15.03.2012.
SN spēkā stāšanas datums16.03.2012.
Publikācijas avots presēlaikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.32, izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas " Nr.8 (14)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums11.09.2020.
SN numursNr.68.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 06.08.2020.
SN spēkā stāšanas datums11.09.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (68)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.11.2011.
SN numursNr.63
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 03.11.2011.
SN spēkā stāšanas datums04.11.2011.
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums01.12.2011.
SN numursNr.64
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums06.01.2012.
Publikācijas avots presēavīze "Rēzeknes Vēstis" Nr.2.
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums21.01.2016.
SN numursNr.64
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 21.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums22.01.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.06.2020.
SN numursNr.64.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 04.06.2020.
SN spēkā stāšanas datums05.06.2020.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.06.2020.
SN numursNr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemNr.76
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)17.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 30.07.2020.
SN spēkā stāšanas datums31.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (67)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.12.2011.
SN numursNr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums06.01.2012.
Publikācijas avots presēavīze "Rēzeknes Vēstis"
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums28.01.2016.
SN numursNr.65
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.70 (2016)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 28.01.2016.
SN spēkā stāšanas datums29.01.2016.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.12.2011.
SN numursNr.66
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 15.12.2011.
SN spēkā stāšanas datums16.12.2011.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.03.2016.
SN numursNr.66
SN precizēšanas datums07.07.2016
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.09.2016.
SN spēkā stāšanas datums15.09.2016.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (40)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.01.2012.
SN numursNr.67
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 19.01.2012. publicēti 20.02.2012
SN spēkā stāšanas datums20.01.2012.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.01.2012.
SN numursNr.68
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.86 Nr.89
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.01.2012.
SN spēkā stāšanas datums20.01.2012.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.37.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti - 18.09.2014
SN spēkā stāšanas datums19.09.2014.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.05.2019.
SN numursNr.41.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 16.05.2019.
SN spēkā stāšanas datums01.06.2019.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.09.2010.
SN numursNr.42
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5(27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.09.2010.
SN numursNr.42
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.78 Nr.15 (2013) Nr. 43 (2014) Nr. 26 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums06.06.2019.
SN numursNr.42
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 06.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums07.06.2019.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.43
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 5 (27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.09.2010.
SN numursNr.43
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.09.2019.
SN numursNr.43.
SN precizēšanas datums03.10.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums01.11.2019.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.6. (63)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.09.2019.
SN numursNr.44.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.09.2019.
SN spēkā stāšanas datums20.09.2019.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.44.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"" Nr.5(27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.09.2010.
SN numursNr.44
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemAtzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.55 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(05)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 16.10.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.41.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5 (27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.09.2010.
SN numursNr.41
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar- Nr. 71 Nr.14 (2013) Nr 25 (2019) Nr.48.(2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums02.09.2010.
SN numursNr.40
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemSpēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 14.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums15.09.2010.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums19.08.2010.
SN numursNr.37
SN precizēšanas datums02.09.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.04.2019.
SN numursNr.37.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.08.2010.
SN numursNr.38
SN precizēšanas datums20.01.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar- Nr. 79 Nr.81 Nr.6(2013) Nr.42 (2014) Nr.32 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums21.04.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.38.
SN precizēšanas datums02.10.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11. 2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.5 (27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.04.2019.
SN numursNr.38.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums26.07.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums22.05.2019.
SN numursNr.39.
SN precizēšanas datums20.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums26.07.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.39
SN precizēšanas datums02.10.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas"Nr.5(27)"
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums02.09.2010.
SN numursNr.39
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums14.09.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums02.05.2019.
SN numursNr.40.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 25.07.2019.
SN spēkā stāšanas datums26.07.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (62)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.09.2014.
SN numursNr.40
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 12.11.2014.
SN spēkā stāšanas datums13.11.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr 5(27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.10.2010.
SN numursNr.45
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -21.10.2010.
SN spēkā stāšanas datums22.10.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums06.04.2015.
SN numursNr.54.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.77 (2016) Nr.9 (2017) Nr.14 (2018) Nr.39 (2019) Nr.45 (2019) Nr.62.(2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)17.04.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 07.08.2015.
SN spēkā stāšanas datums08.08.2015.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.4 (33)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.03.2015.
SN numursNr.50
SN precizēšanas datums07.05.2015.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.16 (2018) Nr.34 (2019) Nr.59. (2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.07.2015.
SN spēkā stāšanas datums04.07.2015.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada ziņas" Nr 3 (32)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.02.2011
SN numursNr.51
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar -Nr.55
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -18.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums19.02.2011.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.04.2015.
SN numursNr.51.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 16.04.2015.
SN spēkā stāšanas datums17.04.2015.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2019.
SN numursNr.51.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2019.
SN numursNr.52.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums11.02.2020. 01.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši, izņemot 1.7., 1.13. un 1.17.punktus
Dokuments
SN izdošanas datums17.02.2011
SN numursNr.52
SN precizēšanas datums07.04.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.62 Nr.65 Nr.99 Nr16 (2013) Nr.22 (2013) Nr.35 (2014) atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.09.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums21.04.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums03.03.2011
SN numursNr.53
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -03.03.2011. publicēti - 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums04.03.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums07.05.2015.
SN numursNr.53.
SN precizēšanas datums18.06.2015.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.07.2015.
SN spēkā stāšanas datums04.07.2015.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.3. (32)
SN spēkā esamībaSpēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.11.2019.
SN numursNr.53.
SN precizēšanas datums05.12.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1.(66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.03.2011
SN numursNr.54
SN precizēšanas datums21.04.2011.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.06.2011.
SN spēkā stāšanas datums22.06.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.3 (09)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums03.02.2011.
SN numursNr.50
SN precizēšanas datums03.03.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums21.04.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2029.
SN numursNr.49.
SN precizēšanas datums22.11.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums01.07.2020.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1.(66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.01.2011.
SN numursNr.49
SN precizēšanas datums03.03.2011.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr. 24 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)29.03.2019
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.04.2011.
SN spēkā stāšanas datums21.04.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.10.2014.
SN numursNr.45
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.6 (2017) Nr.18 (2018) Nr.36 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 30.10.2014. publicēti 12.11.2014
SN spēkā stāšanas datums31.10.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr 131 (11215) izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.09.2019.
SN numursNr.45
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums01.11.2019.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.6. (63)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.11.2010
SN numursNr.46
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 25.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums26.02.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums06.11.2014
SN numursNr.46.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 11.12.2014.
SN spēkā stāšanas datums12.12.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.148 (11232)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums18.12.2014.
SN numursNr.47.
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)18.12.2014.
SN spēkā stāšanas datums19.12.2014.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums29.12.2010
SN numursNr.47
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -29.12.2010.
SN spēkā stāšanas datums30.12.2010.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.12.2014.
SN numursNr.48
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 24.02.2015.
SN spēkā stāšanas datums25.02.2015.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (30)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 15.09.2016.
Dokuments
SN izdošanas datums06.01.2011
SN numursNr.48
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 25.02.2011.
SN spēkā stāšanas datums26.02.2011.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2019.
SN numursNr.48.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 10.02.2020.
SN spēkā stāšanas datums11.02.2020. 01.07.2020.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
SN spēkā esamībaspēkā esoši, izņemot no 1.1. līdz 1.10.punk-tam
Dokuments
SN izdošanas datums19.19.2013.
SN numursNr.23
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.12.2013.
SN spēkā stāšanas datums20.12.2013.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums06.05.2010.
SN numursNr.26
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemSpēku zaudējuši ar Nr.35
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums19.06.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībanav spēkā no 18.11.2010.
Dokuments
SN izdošanas datums03.04.2014.
SN numursNr.26
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 03.04.2014.
SN spēkā stāšanas datums04.04.2014.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.03.2019.
SN numursNr.26
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 28.03.2019.
SN spēkā stāšanas datums29.03.2019.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.03.2019.
SN numursNr.27.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.04.2019.
SN spēkā stāšanas datums18.04.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.05.2010.
SN numursNr.27
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.39
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - nav publicēti
SN spēkā esamībanav bijuši spēkā esoši
SN izdošanas datums30.04.2014.
SN numursNr.27
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti –30.04.2014. publicēti 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums01.05.2014.
Publikācijas avots presē- Izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.04.2010.
SN numursNr.24
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.83 Nr.18 (2013) Nr.44 (2014) Nr.72 (2016) Nr.28 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums19.06.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (03)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.10.2018.
SN numursNr.20
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 18.10.2018.
SN spēkā stāšanas datums19.10.2018.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums30.04.2014.
SN numursNr.28.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums19.06.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.03.2019.
SN numursNr.25
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 28.02.2019
SN spēkā stāšanas datums29.03.2019.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.03.2014.
SN numursNr.25
SN precizēšanas datums03.04.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 29.04.2014
SN spēkā stāšanas datums30.04.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (23)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.04.2010.
SN numursNr.25
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemSpēku zaudējuši ar Nr.3 (2013
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 07.05.2010.
SN spēkā stāšanas datums08.05.2010.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums15.04.2010.
SN numursNr.23
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar- Nr.28 (2014)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)19.06.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums19.06.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.12.2018.
SN numursNr.22
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 20.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums21.12.2018
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.12.2013.
SN numursNr.22
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 23.01.2014.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr.10 (11094)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums15.04.2010.
SN numursNr.22
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 18.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums19.06.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums01.11.2018.
SN numursNr.21.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 01.11.2018.
SN spēkā stāšanas datums02.11.2018.
Publikācijas avots presēSN 10.un 11.punkts stājas spēkā 01.01.2019.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.21.
SN precizēšanas datums07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.20
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums31.01.2019.
SN numursNr.23.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 31.01.2019.
SN spēkā stāšanas datums01.02.2019.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums24.01.2014.
SN numursNr.24
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemGrozīti ar - Nr. 30 (2014) Nr.37 (2014)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 24.01.2014.
SN spēkā stāšanas datums25.01.2014.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.03.2019.
SN numursNr.24
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes novada ziņas" Nr. 2 (59)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.06.2010.
SN numursNr.28
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemSpēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 22.06.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.06.2010.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums07.03.2019.
SN numursNr.28.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti 17.04.2019.
SN spēkā stāšanas datums18.04.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.31.
SN precizēšanas datums18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.06.2010.
SN numursNr.32
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums14.09.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.06.2014.
SN numursNr.32
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums20.06.2014.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.32.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.06.2010.
SN numursNr.33
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.06.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.07.2014.
SN numursNr.33
SN precizēšanas datums07.08.2014.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti arNr.57 (2015) Nr.40 (2019) Nr.77 (2021)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)17.04.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.09.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums06.09.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.33.
SN precizēšanas datums18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.07.2010.
SN numursNr.34
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.1 (2013.)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -17.06.2010. publicēti -13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.06.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 05.07.2013
Dokuments
SN izdošanas datums07.08.2014.
SN numursNr.34
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 05.09.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums06.09.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.34.
SN precizēšanas datums18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.07.2010.
SN numursNr.35
SN precizēšanas datums16.09.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.90 spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)05.01.2013
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 17.11.2010.
SN spēkā stāšanas datums18.11.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (05)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 24.02.2018.
Dokuments
SN izdošanas datums07.08.2014.
SN numursNr.35
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemAtzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 29.08.2014. publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums01.09.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Vēstis" Nr. 103 (11187) izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.35.
SN precizēšanas datums06.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 17.10.2019.
SN spēkā stāšanas datums18.10.2019.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 6 (63)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums29.07.2010.
SN numursNr.36
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti-29.07.2010.
SN spēkā stāšanas datums30.07.2010.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.09.2014.
SN numursNr.36
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti - 04.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums05.09.2014.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
(
SN izdošanas datums17.06.2010.
SN numursNr.31
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.46 spēku zaudējuši ar Nr.91
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)26.02.2011.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums14.09.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 05.01.2013
Dokuments
SN izdošanas datums05.06.2014.
SN numursNr.31
SN precizēšanas datums19.06.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.09.2014.
SN spēkā stāšanas datums27.09.2014.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.4 (26)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.30.
SN precizēšanas datums18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums30.04.2014.
SN numursNr.29
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti- 18.06.2014.
SN spēkā stāšanas datums19.06.2014.
Publikācijas avots presēIzdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2(24)
SN spēkā esamībaSpēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums17.06.2010.
SN numursNr.29
SN precizēšanas datums15.07.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 20.07.2010.
SN spēkā stāšanas datums21.07.2010.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Rēzeknes Vēstis”
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.03.2019.
SN numursNr.29.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.04.2019.
SN numursNr.36.
SN precizēšanas datums18.04.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 03.06.2019.
SN spēkā stāšanas datums04.06.2019.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.05.2014.
SN numursNr.30
Dokuments
SN izdošanas datums17.06.2010.
SN numursNr.30
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.13(2013.) Nr.25(2014.) Nr.39 (2014) Nr.52.(2019.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 13.09.2010.
SN spēkā stāšanas datums14.09.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (04)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.10.2018.
SN numursNr.19.
SN precizēšanas datums06.12.2018.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.57.(2020.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.07.2020.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 14.12.2018.
SN spēkā stāšanas datums15.12.2018.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (56)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.02.2018
SN numursNr.14.
SN precizēšanas datums03.05.2018. 07.06.2018.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums14.06.2018.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.14
SN precizēšanas datums07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.12.2009.
SN numursNr.14
SN precizēšanas datums21.01.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.54 Nr.56
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)06.10.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.02.2010.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 25.03.2017.
Dokuments
SN izdošanas datums25.01.2018.
SN numursNr.13.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.17 (2018) Nr.20 (2018)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 25.01.2018.
SN spēkā stāšanas datums26.01.2018.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.13
SN precizēšanas datums07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.12.2009.
SN numursNr.13
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.61
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)18.11.2010.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.02.2010.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums18.01.2018.
SN numursNr.12.
SN precizēšanas datums15.02.2018.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 23.02.2018.
SN spēkā stāšanas datums24.02.2018.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (51)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.12
SN precizēšanas datums07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.12.2009
SN numursNr.12
SN precizēšanas datums29.12.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar -Nr.19 Nr.22 Nr.48 Nr.50 Nr.60 Nr.64 Nr.70 Nr.82 Nr.98 Nr.11 (2013) Nr.29 (2014) Nr.34 (2014) atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)06.09.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.02.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08. 2015.
Dokuments
SN izdošanas datums21.12.2017.
SN numursNr.11.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 21.12.2017
SN spēkā stāšanas datums22.12.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.11
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums29.12.2009.
SN numursNr.15
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -29.12.2009.
SN spēkā stāšanas datums30.12.2009.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.15
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.19
SN precizēšanas datums07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.03.2010.
SN numursNr.19
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 25.03.2010. atkārtoti publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums26.03.2010.
Publikācijas avots presēlaikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.36 (10495), atkārtoti - izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2 (02)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums04.10.2018.
SN numursNr.18.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 16.10.2018.
SN spēkā stāšanas datums17.10.2018.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.120 (11821)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.18
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.07.2018.
SN numursNr.17
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.07.2018.
SN spēkā stāšanas datums20.07.2018.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.17
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.02.2010.
SN numursNr.17
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 01.04.2010. atkārtoti publicēti - 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums02.04.2010.
Publikācijas avots presēlaikraksts "Rēzeknes Vēstis" Nr.39 (10498), atkārtoti - izdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.2 (02)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.05.2018.
SN numursNr.16.
SN precizēšanas datums07.06.2018.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums14.06.2018.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.16
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.02.2010.
SN numursNr.16
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar -Nr.36 Nr.45 Nr.47
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -08.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums09.02.2010.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.05.2018
SN numursNr.15.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 13.06.2018.
SN spēkā stāšanas datums14.06.2018.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.12.2009.
SN numursNr.11
SN precizēšanas datums29.12.2009. atkārtoti 21.01.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar -Nr.17 Nr.2 (2013) Nr.10 (2013) Nr.53 (2015) Nr.66 (2016) Nr.15 (2018) Nr.31 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.02.2010.
Publikācijas avots presēizdevums "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.10
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēt - 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.11.2009.
SN numursNr.10
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti -20.11.2009.
SN spēkā stāšanas datums21.11.2009.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.09.2013.
SN numursNr.5
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 05.09.2013. publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums06.09.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.09.2009.
SN numursNr.5
SN precizēšanas datums19.11.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)29.05.2012.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.02.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.08.2017.
SN numursNr.4.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 18.09.2017
SN spēkā stāšanas datums19.09.2017.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.6 47)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums28.08.2013.
SN numursNr.4
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 28.08.2013.
SN spēkā stāšanas datums29.08.2013.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.08.2017
SN numursNr.3
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 18.09.2017.
SN spēkā stāšanas datums19.09.2017.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6(47)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.08.2013.
SN numursNr.3
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozītiar Nr.21 (2013)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)01.01.2014.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 08.08.2013.
SN spēkā stāšanas datumsīstenojami ar 15.10.2013.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Latvijas Vēstnesis” Nr.154 (4959)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums04.07.2013.
SN numursNr.2
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 26.09.2013.
SN spēkā stāšanas datums27.09.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.07.2009.
SN numursNr.2
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.18 Nr.25 Nr.28 Nr.40 Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 20.08.2009.
SN spēkā stāšanas datums21.08.2009.
Publikācijas avots presēlaikraksts „Latvijas Vēstnesis”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 15.10.2013.
Dokuments
SN izdošanas datums20.07.2017.
SN numursNr.2
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums21.07.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums20.07.2017.
SN numursNr.1
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar: Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018) Nr.41 (2019) Nr.44 (2019) Nr.61 (2020) Nr.81 (2021.)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)06.05.2021.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - parakstīti 20.07.2017.
SN spēkā stāšanas datums21.07.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums07.09.2017.
SN numursNr.5
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 07.09.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.09.2013.
SN numursNr.6
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums22.11.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums16.11.2017.
SN numursNr.9.
SN precizēšanas datums21.12.2017.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 29.12.2017.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2018.
Publikācijas avots presēlaikraksts "Rēzeknes Vēstis"Nr. 153-154 (11700-11701)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.9
SN precizēšanas datums07.11.2013.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti - 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums22.11.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
(
SN izdošanas datums15.10.2009.
SN numursNr.9
SN precizēšanas datums03.12.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.59 (2011) Nr.80 (2017) Nr.37 (2019)
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)04.06.2019.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 22.02.2010.
SN spēkā stāšanas datums23.02.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums19.10.2017.
SN numursNr.8
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 19.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums20.10.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.8
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 17.10.2013.
SN spēkā stāšanas datums18.10.2013.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums15.10.2009.
SN numursNr.8
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 16.10.2009.
SN spēkā stāšanas datums17.10.2009.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums03.10.2013.
SN numursNr.7
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums22.11.2013.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēka esoši
Dokuments
SN izdošanas datums01.10.2009.
SN numursNr.7
SN precizēšanas datums19.11.2009. atkārtoti -21.01.2010. vēlreiz -18.03.2010.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar - Nr.29 Nr.58
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)18.11.2011.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - publicēti – 21.04.2010.
SN spēkā stāšanas datums22.04.2010.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
SN spēkā esamībaspēkā neesoši
Dokuments
SN izdošanas datums05.10.2017.
SN numursNr.7.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - parakstīti 05.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums06.10.2017.
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums21.09.2017.
SN numursNr.6
SN precizēšanas datums5.10.2017.
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 20.10.2017.
SN spēkā stāšanas datums21.10.2017.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Dokuments
SN izdošanas datums17.10.2013.
SN numursNr.11
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiematzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums parakstīti - publicēti – 21.11.2013.
SN spēkā stāšanas datums01.01.2014.
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21)
SN spēkā esamībaspēkā neesoši no 08.08.2015.
Dokuments
SN izdošanas datums20090917
SN numursNr.5
SN precizēšanas datums19.11.2009.
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)20120529
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 20200917
SN spēkā stāšanas datums20100223
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
SN izdošanas datums20200916
SN numursNr.5
SN precizēšanas datums20200916
SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiemgrozīti ar Nr.72
SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)20200916
Publikācijas datums vai parakstīšanas datums publicēti - 20200916
SN spēkā stāšanas datums20200916
Publikācijas avots presēizdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01)
SN spēkā esamībaspēkā esoši
Click to listen highlighted text!