Pašvaldības noslēgtie deleģējuma līgumi

Deleģējuma līgums ar SIA „Strūžānu siltums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Strūžānu pagastā
Deleģējuma līgums
Sēdes protokols


Deleģējuma līgums ar SIA „Rūķis L” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Lūznavas pagastā
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts


Deleģējuma līgums ar SIA „Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” par komunālo pakalpojumu, ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltumapgādes un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanu Maltas pagastā
Deleģējuma līgums
Rēzeknes novada domes sēdes protokola izraksts


Deleģējuma līgums ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, par Rēzeknes novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu pašvaldības vajadzībām.
Delegejuma_ligums

 

Click to listen highlighted text!