Iedzīvotāju konsultatīvās padomes

Visos Rēzeknes novada pagastos ir izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes, kuru darbības mērķis ir veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību.

Padomes priekšsēdētājs – Nikolajs Černobrovs, Līpūri, 26464293
Priekšsēdētāja vietnieks – Aldis Teirumnieks, Krupi, 28218671
Padomes sekretāre – Nataļja Bibičeva,  Audriņi, 26165746, natalijabibiceva@inbox.lv
Padomes locekļi:
Jurijs Astratovs, Audriņi, 26514653, korssar@inbox.lv
Aleksandrs Ivanovs, Līpūri, 29465381
Jurijs Vasiļjevs, Audriņi, 26422576, jurij1401@inbox.lv
Nikolajs Koroļkovs, Jegorovka, 26569346
Jekaterina Čakša, Audriņi 22033671
Antoņina Naumkova, Audriņi 29813838

Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Audriņu pagasta pārvaldei un Rēzeknes novada pašvaldībai par pagastam un novadam būtiskiem jautājumiem, saskaņā ar padomes nolikumu. Aicinām vajadzības gadījumā zvanīt konsultatīvajai padomei un interesēties par pagastā notiekošo, kā arī izteikt savus priekšlikumus, kas adresēti pagasta pārvaldei.

Padomes priekšsēdētāja –Sarma Donāne
Priekšsēdētājas vietnieks – Dainis Svece
Padomes locekļi:
Daila Ekimāne (sekretāre)
Silvija Barkāne
Olga Jurčenko
Antons Tripans
Skaidrīte Apeināne

Kontakti: e-pasts: kons.berzgale@inbox.lv

Padomes vadītājs – Andrejs Kukuļs
Padomes locekļi:
Edvīns Muska
Andrejs Kukuļs
Artūrs Kukuļs
Ļubova Kotova
Jānis Kučers
Elīna Kvitova
Lauris Abajevs
Oļegs Poskrjobiševs

Priekšsēdētāja – Vija Piziča tel.29104242 e-pasts: v.pizica@gmail.com
Priekšsēdētāja vietnieks – Juris Tučs tel.29422155
Sekretāre – Irina Klimanova tel.28346927
Locekļi:
Lāsma Malta
Ksenija Jakušonoka
Silvija Kozlovska
Indra Šarkovska
Ligita Saprovska

 

Priekšsēdētāja – Jolanta Smane, 26176725, e-pasts: smane.jolanta@inbox.lv
Priekšsēdētāja vietnieks – Lauris Ikaunieks
Sekretārs – Sandis Mesters
Locekļi:
Vineta Knipa
Ilze Benislavska
Ainārs Kiserovskis
Rūdis Naglis

Padomes priekšsēdētājs – Dairis Deksnis, e-pasts: dricaniikp@inbox.lv
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Arturs Eriņš
Sekretāre – Evita Igaune

Padomes locekļi:
Natālija Vadziša
Solvita Kalvāne
Aina Vule
Gunta Kazuševa

 

Padomes priekšsēdētāja – Ella Livdāne, tālr. 26190338, e-pasts ella197@inbox.lv
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Oskars Otikovs, tālr. 26434524
Padomes sekretāre — Elvīra Bogdanova, tālr. 26458951, e-pasts Pumpuri01@inbox.lv
Padomes locekļi:
Nikolajs Čerņavka
Viktors Nemņasevs
Erna Ulase
Irēna Tjarvja
Dina Šmaukstele

Padomes priekšsēdētājs ─ Roberts Voits, tālr. 28750868, e-pasts robis_v@inbox.lv
Priekšsēdētāja vietniece ─ 
Sekretāre
Padomes locekļi:
Aivars Balsers;
Evita Taukule;
Inta Birķe;
Iveta Bikovska;
Iveta Babrova;
Raimonds Vāverāns;
Viktorija Baltuža;
Skaidrīte Misčenko;
Valentīna Deksne.

Iedzīvotāju konsultatīvās padomes e-pasts iedzivotaju_padome@inbox.lv

 

 

Padomes priekšsēdētājs – Sergejs Ivanovs, tālr. 29197615, e-pasts serezaiva@inbox.lv
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Iveta Budane, tālr. 26379289, e-pasts ivetta1976@inbox.lv
Padomes sekretāre – Aļona Naturina, tālr. 28792755, e-pasts aljona913@inbox.lv
Padomes locekļi:
Jurijs Mežeckis 26531194
Daina Butlere 26543286
Agnese Petkuna 26519124
Genadijs Komlajevs 22028588
Aleksandrs Šeslers 26146696
Oksana Gerenovska 26140160
Inta Silauniece 29334844

Padomes vadītāja – Rita Baltere;
Padomes locekļi:
Jeļena Šilova;
Anita Onužāne;
Andris Teilāns;
Nikolajs Kurašovs;
Mārīte Švarce;
Lauris Žogots

Padomes priekšsēdētājs – Imants Mukāns, e-pasts mukans.imants@inbox.lv
Priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Potašovs

Padomes locekļi:
Janīna Dunska (protokoliste)
Ēriks Silovs
Dace Zagorska
Valdis Vitanis
Marija Jeršova
Juris Brolišs

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs – Dainis Selickis
Priekšsēdētāja vietnieks – Jeļena Kozule
Sekretāre – Ineta Silabriede
Padomes locekļi:
Ausma Sprukte-Kozule
Austris Koroševskis
Artūrs Berezovskis
Jānis Adijāns

Kontakti: e-pasts kons.lendzi@inbox.lv

Padomes vadītājs – Jurijs Zabiņako (luznava@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Inga Stikute
Anna Kosokovska
Vitolds Matčuks
Irina Romančuka
Sandra Kļaviņa

Padomes priekšsēdētāja – Leontīna Zaremba
Padomes locekļi:
Evita Vaļuma
Inta Gribuste
Inta Brokāne-Vilcāne
Tamāra Kudrjavceva
Elga Pokule
Guntars Šķesters
Ludmila Smirnova

Padome risina dažādus jautājumus un izskata rakstiskus iesniegumus. Savas atsauksmes, ierosinājumus un informāciju var izteikt personīgi, iesūtot uz e-pastu: makonkalns@rezeknesnovads.lv, vai atstāt pagasta pārvaldes pastkastītē.

Padomes priekšsēdētājs – Juris Dombrovskis, e-pasts juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Priekšsēdētāja vietnieks – Māris Čepeļs
Padomes sekretāre – Mārīte Šadurska
Padomes locekļi:
Marija Podnieka
Larisa Borisova
Lija Kļaviņa-Lozda
Sandra Štekele
Marija Trusova
Edgars Stepiņš
Andrejs Ulass
Jānis Šaudiņš

Padomes vadītāja – Daina Dreimane-Ķezbere tālr. 26363630
Padomes locekļi:
Žanis Jesko, tālr. 26669693
Jāzeps Brencis, tālr. 26131584
Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314
Inese Zalužinska, tālr. 26346528
Armands Kupčs, tālr. 24242842
Marija Sokolova, tālr. 29436667 
e-pasts iedzkonspad@inbox.lv 

Ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības par dzīvi Nagļu pagastā, droši kontaktējamies ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Atbildēsim uz jūsu jautājumiem, realizēsim jūsu ierosinājumus un risināsim jūsu sūdzības kopā. 

Padomes vadītāja – Solvita Daukste-Saleniece
Padomes locekļi:
Veronika Dundure
Rasma Martinova
Gunta Grina
Ansis Grins

Padomes vadītāja – Veronika Lazareva (Bekši) veronika.lazareva@inbox.lv
Padomes vadītājas vietnieks – Gunārs Koroševskis (Bekši) gunarskarasevskis@inbox.lv
Padomes sekretāre – Anna Tarakanova (Pleikšņi) saulesanna@inbox.lv
Padomes locekļi:
Pēteris Borisovs (Škvarki)
Tatjana Marjanova (Deimani)
Marija Dunča (Ritiņi)
Ilona Careva (Runči)
Faina Gleizda (Pleikšni)
Aina Kriviņa (Laizāni)
Jevģēnija Lazovska (Laizāni)
Marina Marjanova (Bekši)
Tatjana Guļbinska (Andronova)
Natālija Stoļarova (Balbiši)

Padomes vadītājs – Aleksejs Karziņins
Padomes locekļi:
Vitolds Brencis
Lauris Gadzāns
Diāna Līpure
Anastasija Pavlova
Kristīne Rimša
Rolands Čigons

Padomes priekšsēdētājs – Oskars Babris
Padomes priekšsēdētāja vietnieks – Laimonis Stepiņš
Padomes sekretāre – Zaiga Lāce
Padomes locekļi:
Marija Runtovska
Sanita Vjakse
Ilmārs Ratniks
Rihards Litke

Padomes priekšsēdētāja – Laura Jaudzema, tālr. 28763121
Padomes priekšsēdētājas vietnieks Valērijs Jasinskis, tālr. 26337036
Padomes sekretāre Vilma Poplavska
Padomes locekļi:
Helēna Šidlovska
Ēriks Dimzulis,
Natālija Linkeviča
Elīna Tāraude

Padomes priekšsēdētāja – Aleksandra Ostrovska (ostrovska.aleksandra@inbox.lv)
Priekšsēdētājas vietniece – Ināra Poļakova (inara.polakova@rezeknesnovads.lv)
Padomes locekļi:
Olga Miseviča
Silvija Svikša
Ženovijs Bobovičs
Jānis Laizāns
Rita Koroļkova
Ivans Koņuhovs
Regīna Mitreviča
Regīna Baranova
Inta Kurmeļova
Valentīna Krasutina
Marija Nizina

Priekšsēdētājs – Valērijs Ivanovs
Priekšsēdētāja vietnieks – Kaspars Saprovskis
Sekretāre – Irina Cvetkova
Ārija Moisejeva
Zoja Golovļova
Māris Zvīdriņš
Vera Poļakova
Lūcija Veselova
Tatjana Meļko
Valentīna Kvasova
Igors Bogurdovičs

Padomes vadītāja – Veneranda Senkāne tel. 26160057 e-pasts veneranda.senkane@saskarsme.lv
Padomes locekļi:
Edīte Bule
Ināra Anča
Ināra Petuhova
Ludmila Vasiļjeva
Ivars Seņkāns
Pēteris Breidaks
Laura Seņkāne

Priekšsēdētāja – Linda Gritāne tālr.29926506, e-pasts linda.gritane@inbox.lv
Priekšsēdētājas vietniece – Ilona Tauriņa, e-pasts ilonataurina@inbox.lv
Sekretāre – Liene Mežatuča tālr. 26410263, e-pasts liene.mezatuca@inbox.lv
Padomes locekļi:
Pēteris Puzāks
Ilga Ceirule, e-pasts ilga.ceirule@inbox.lv
Mārīte Rudzīte
Valentīna Dmitrijeva

Priekšsēdētāja – Kristīne Meirule
Priekšsēdētājas vietniece – Ilona Fjodorova
Sekretāre – Ārija Strupiša
Padomes locekļi:
Vera Dukšta
Oksana Ivanova
Imants Strupišs
Irina Fjodorova
Larisa Sirjak

Padomes priekšsēdētāja – Veneranda Strode, tālr. 29397052, e-pasts veremi@rezeknesnovads.lv
Padomes locekļi:
Pēteris Grigorjevs
Ineta Apšinika
Aloīda Ikauniece
Janīna Brāle
Oskars Krukovskis
Zigrīda Vasiļkova
Edgars Ratnieks

Click to listen highlighted text!