Rēzeknes novada pakalpojumi

Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC)

Dzīvesvieta

Dzīvesvieta, pirkšana un pārdošana

Personas tiesības

Iesniegums pašvaldībai, konsultācijas, izziņas par personu, personas statuss, sabiedriskās apspriešanas

Uzņēmējdarbība

Tirdzniecība, atļaujas, licences, saskaņojumi, publisku pasākumu organizēšana

Nekustamais īpašums un nodokļi

Vispārīgās informācijas par esošo nekustamo īpašumu vai zemes vienību

Būvniecība

Rēzeknes novada Būvvaldes pakalpojumi; Būvniecības informācijas sistēma (BIS)

Sociālie pakalpojumi

Pabalsti; Sociālā palīdzība; Sociālā aprūpe; Sociālie pakalpojumi

Ģimene

Dzimtsarakstu pakalpojumi, aktu, atļauju un dokumentu izsniegšana, ceremoniju organizēšana

Izglītība

Izglītība Rēzeknes novadā; Interešu izglītība; Pirmsskola; Mājmācības; Pedagoģiski medicīniskā komisija

Vide un tūrisms

Atļaujas zvejai, ūdenstilpņu noma; zvejas limitu piešķiršana; koku ciršana ārpus mežu zonas

Komunālie pakalpojumi

Pagastu sniegtie komunālie pakalpojumi

E-adrese un eParaksts

eParaksta iespējas. Kas ir E-adrese?

Click to listen highlighted text!