Uzņēmējdarbība

Iesniegumus tirdzniecībai sūtīt uz e-pastu tirgus@rezeknesnovads.lv vai e-Adresi. Iesniegums jāiesniedz vismaz 10 darba dienas pirms tirdzniecības veikšanas. Iesniegt var klātienē pašvaldības centrālajā pārvaldē, jebkurā apvienības pārvaldes teritoriālajā vienībā – pagastā (Viļānu pilsētā), pa pastu, e-pastā kā arī tīmekļvietnē www.latvija.lv.

Tirdzniecības nodevas

Viļānu tirgus

Atļaujas saņemšana tirdzniecībai publisko (novada, pārvaldes, pilsētas, pagasta) pasākumos, kuru organizators ir Rēzeknes novada pašvaldība

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa (Ērika Jermanova, 24864734)
VeidlapasIesnieguma veidlapa, Apliecinājums
Īss aprakstsIelu tirdzniecība ir preču pārdošana publisku pagasta, pārvaldes, novada pasākumu vietā un laikā pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, kas  ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. Pārskats par pamatojuma dokumentiem
NodevasTirdzniecības nodevas
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa (Ērika Jermanova, 24864734)
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsPreču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, kas veic maršrutu kā autoveikals vai  kā aprīkots pārvietojamais tirdzniecības punkts, kas novietots noteiktā vietā.
Pārskats par pamatojuma dokumentiem
NodevasTirdzniecības nodevas
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļaujas izsniegšana ikdienas tirdzniecībai publiskās vietās

AtbildīgaisAttīstības plānošanas nodaļa (Ērika Jermanova, 24864734)
VeidlapasIesnieguma veidlapa,
Īss aprakstsPreču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, kas  ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem. Tirdzniecība var tikt veikta vienu reizi vai regulāri, tai skaitā tirdzniecība, ko atļauts veikt bez reģistrētas saimnieciskās darbības, neatkarīgi no tā, vai persona ir atbrīvota no pašvaldības tirdzniecības nodevas samaksas. Pārskats par pamatojuma dokumentiem
NodevasTirdzniecības nodevas
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai pašvaldības teritorijā

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldībā tiek izsniegta atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Šautuves atļauja (licence)

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada domē tiek izskatīts iesniegums un tam pievienotie dokumenti, par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju norādītās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai. Atļauja tiek izsniegta noteiktās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) uzturētājam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv

Publisku pasākumu organizēšana

AtbildīgaisJuridiskā un lietvedības nodaļa
VeidlapasIesnieguma veidlapa
Īss aprakstsRēzeknes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai. Atļauja tiek izsniegta publiska pasākuma rīkotājam.
Pakalpojums pieejamswww.latvija.lv
Click to listen highlighted text!