Attīstība un plānošana

Izziņas par atbilstību plānojumam

Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2020

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

Vēsturiskie plānošanas dokumenti

Attīstības programma 2019. – 2025. gadam

Izstrādē esošie plānošanas dokumenti

Vides jautājumi

Nozaru plānošanas dokumenti

Starptautiskā sadarbība

Projekti

ES iespējas

Vides pārskati

Click to listen highlighted text!