Saistošo noteikumu projekti

“Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Publicēts 20.08.2021

„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Publicēts 09.07.2021

„Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Publicēts 09.07.2021

„Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums”

Publicēts 01.07.2021

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”

Publicēts 01.07.2021

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.04.2021

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

Publicēts 07.04.2021

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 05.03.2021

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr.65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Publicēts 05.03.2021

“Par pabalstu 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām”

Publicēts 19.02.2021

Click to listen highlighted text!