Saistošo noteikumu projekti

Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā””

Publicēts 23.05.2023

Saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Rēzeknes novada Feimaņu pagasta teritorijā esošā Rušona ezera (Rušona) daļā” projekta apspriešana

Publicēts 08.05.2023

Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam

Publicēts 24.03.2023

Saistošo noteikumu projekta apspriešana „Par licencēto makšķerēšanu Rušona ezerā (Rušonā)”

Publicēts 09.03.2023

Saistošo noteikumu “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” projekta apspriešana

Publicēts 22.02.2023

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”

Publicēts 02.12.2022

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”

Publicēts 01.11.2022

„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Publicēts 11.10.2022

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā

Publicēts 25.08.2022

Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Publicēts 12.05.2022

Click to listen highlighted text!