Saistošo noteikumu projekti

“Par pabalstu 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām”

Publicēts 19.02.2021

“Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”

Publicēts 22.04.2020

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 15.04.2020

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Publicēts 25.03.2020

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”

Publicēts 12.11.2019

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Publicēts 24.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””

Publicēts 22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Publicēts 22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””

Publicēts 22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Publicēts 22.10.2019

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!