Saistošo noteikumu projekti

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” projekta apspriešana

Publicēts 27.11.2023

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apspriešana

Publicēts 16.11.2023

Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””

Publicēts 09.10.2023

Saistošo noteikumu “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” projekta apspriešana

Publicēts 26.09.2023

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr.11  „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023.gada 6.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” izdošanu

Publicēts 07.09.2023

Saistošo noteikumu “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 39 „Par Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un šo māju īpašumā vai nomā esošo zemesgabalu labiekārtošanai””

Publicēts 30.08.2023

Saistošo noteikumu “Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.1 „RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projekta apspriešana

Publicēts 04.08.2023

Saistošo noteikumu „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” projekta apspriešana

Publicēts 02.08.2023

Saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā” projekta apspriešana

Publicēts 02.08.2023

Saistošo noteikumu „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam””

Publicēts 26.06.2023

Click to listen highlighted text!