Nekustamā īpašuma nodoklis

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības dienests, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 36. kabinetā vai 28. kabinetā. Informatīvais tālrunis 28668496, 22013625.

Piesakies elektroniskai Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemšanai!

Rēzeknes novada pašvaldība aicina būt atsaucīgiem un reģistrēties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai elektroniski, palīdzot ietaupīt gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan dzīvojot videi draudzīgāk!

Šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem maksāšanas paziņojumu elektronisku nosūtīšanu pašvaldība nodrošina divos veidos – uz e-pastu un uz e-adresi.

E-adrese ir personalizēta pastkastīte portālā latvija.gov.lv. Tai var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot personas apliecību jeb eID kartē vai eParaksts mobile). E-adrese un e-pasts nav viens un tas pats saziņas kanāls.

Lai pieteiktos maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā:

  • nekustamā īpašuma īpašniekam portālā www.epakalpojumi.lv jāautentificējas, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku;
  • sadaļā “Nekustamais īpašums” – “E-pasta un SMS pieteikums” jānorāda pašvaldība, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs. Norādot tālruņa numuru, iespējams pieteikties atgādinājumiem par samaksas termiņa tuvošanos;
  • jāapstiprina e-pasta adreses pareizību, atverot saiti e-pasta adreses apstiprinājuma paziņojumā.

Jāņem vērā!

  • Ja konkrētajam nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam pieder īpašumi dažādās pašvaldībās, katrai no tām būs jāiesniedz atsevišķs iesniegums.
  • Uz norādīto e-pasta adresi maksāšanas paziņojumi tiks sūtīti līdz brīdim, kamēr nodokļa maksātājs neatsauks šo iesniegumu, vai ar jaunu iesniegumu nenorādīs citu e-pasta adresi vai citu paziņojuma saņemšanas veidu.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu e-adresē:

Jāņem vērā!

  • Nodokļa maksātājiem, kam būs aktivizēta e-adrese, visu pašvaldību sagatavotie maksāšanas paziņojumi automātiski tiks sūtīti uz e-adresi.
  • E-adrese ir primārais oficiālās saziņas kanāls ar valsts un pašvaldību iestādēm, tāpēc pēc e-adreses aktivizēšanas turpmāk savstarpējā saziņa ar valsts un pašvaldību iestādēm notiks e-adresē. Tas nozīmē, ka gan valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk būs pienākums informāciju un dokumentus sūtīt uz aktivizēto e-adresi, gan e-adreses aktivizētājam būs pienākums ar valsts un pašvaldību iestādēm sazināties e-adresē.

Ja neizdodas pieteikties elektroniskajā vidē maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli saņemšanai e-pastā vai e-adresē, tad pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju aizpildīt zemāk norādīto iesnieguma veidlapu, iesniegt vienā no Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvaldēm, vai noskenēt/nofotografēt un nosūtīt uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai iesniegt Rēzeknes novada domes ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, 17. kabinetā.

Svarīgi!

No 2023. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmumiem u.c. reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem ir obligāta, tādējādi praktiski izslēdzot arī šai grupai adresēto maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu aploksnē. Līdz ar to pašvaldība aicina uzņēmējus nekavēties ar e-adreses aktivizāciju, lai savlaicīgi un netraucēti saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem.

Ir jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli?!

Aicinām sazināties ar Rēzeknes novada pašvaldības nodokļu administrāciju pa tālr. 28668496, 22013625, e-pastā: nin@rezeknesnovads.lv, klātienē, klientu pieņemšanas dienās pēc iepriekšējā pieraksta (pirmdiena un trešdiena no plkst. 9.00 līdz 16.00) Rēzeknes novada pašvaldības domes ēkā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. stāvā, 36. vai 28. kabinetā.

Click to listen highlighted text!