Par nekustamo īpašumu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Maksāšanas paziņojumu saraksts

NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldes dienestā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 36. kabinetā. Informatīvais tālrunis 64607188.

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu

Informācija par nodokļu parādu dzēšanu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Brīdinājums_02.09.2020

NĪN parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 23. kabinetā. Informatīvais tālrunis 64607202.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi šādu dokumentu:

Brīdinājums (29.11.2019.)

NĪN parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 23. kabinetā. Informatīvais tālrunis 64607202.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Lemums_28_01_2020

NĪN parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 23. kabinetā. Informatīvais tālrunis 64607202.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Brīdinājums (27.04.2020.)

NĪN parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 23. kabinetā. Informatīvais tālrunis 64607202. Pieprasījumu dokumenta saņemšanai var sūtīt uz e-pastu: silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv.

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!