Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu
(brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešo daļu darām zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:

NĪN parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 23. kabinetā. Informatīvais tālrunis +371 64607202. Pieprasījumu dokumenta saņemšanai var sūtīt uz e-pastu: silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!