Īpašumi

22.07.2024

Nekustamā īpašuma – starpgabala “Avotiņš” elektroniskā izsole Griškānu pagastā ar ierobežotu pretendentu loku.

Lasīt vairāk

09.07.2024

Nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” telpas Nr. 66 – 17,8 m² kopplatībā nomas tiesību izsole Gaigalavas pagastā

Lasīt vairāk

09.07.2024

Nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” telpas Nr. 54 – 11,2 m² kopplatībā nomas tiesību izsole Gaigalavas pagastā

Lasīt vairāk

28.06.2024

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Lasīt vairāk

26.06.2024

Nekustamā īpašuma – starpgabala “Skalbes” elektroniskā izsole ar ierobežotu pretendentu loku Kaunatas pagastā

Lasīt vairāk

21.06.2024

Kustamās mantas – kailcirtes cirsma nekustamajā īpašumā “Stoļerovas meži”, Stoļerovas pagastā, elektroniskā izsole

Lasīt vairāk

21.06.2024

Kustamās mantas – kailcirtes cirsmu nekustamajā īpašumā “Grants pakalns”, Kaunatas pagastā, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Lasīt vairāk

21.06.2024

Kustamās mantas – kailcirtes cirsma nekustamajā īpašumā “Leikums”, Kaunatas pagastā, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Lasīt vairāk

21.06.2024

Kustamās mantas – kailcirtes cirsma nekustamajā īpašumā “Gramiņš”, Kaunatas pagastā, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Lasīt vairāk

21.06.2024

Kustamās mantas – kailcirtes cirsma nekustamajā īpašumā “Elekšņi”, Kaunatas pagastā, elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!