Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC)

Adrese: Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Tālrunis: 66954871
E-pasts: dricani@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Tālrunis: 66954872 vai 64667000
E-pasts: kaunata@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 66954873
E-pasts: malta@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Adrese: Pagastmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Tālrunis: 66954874
E-pasts: rogovka@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Tālrunis: 66954859, 27875773
E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.30

VPCKAC_buklets_A4

Valsts zemes dienests informē, ka sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību", kas stājās spēkā 2021. gada 3. septembrī, ir mainījies minimālajā pakalpojumu grozā iekļauto Dienesta pakalpojumu saraksts.

Minimālajā pakalpojumu grozā iekļautie Dienesta pakalpojumi:

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Atsauksme par kvalitāti
Click to listen highlighted text!