Nolikumi

Padoms. Lai ātri atrastu kādu vārdu vai frāzi, izmantojiet īsinājumtaustiņus Ctrl+f lasīt vairāk

Apstiprināšanas datums 18.04.2024.
Spēkā stāšanās datums 18.04.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 18.04.2024.
Spēkā stāšanās datums 18.04.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 18.04.2024.
Spēkā stāšanās datums 18.04.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 04.04.2024.
Spēkā stāšanās datums 04.04.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums
Spēkā stāšanās datums
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 21.03.2024.
Spēkā stāšanās datums
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums
Spēkā stāšanās datums
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvs Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 07.03.2024.
Spēkā stāšanās datums 07.03.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Civilās aizsardzības plāns Lejupielādēt dokumentu
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 07.03.2024.
Spēkā stāšanās datums 07.03.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Pielikums. Komisijas sastāvs Lejupielādēt dokumentu
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.01.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.03.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Pielikums. Dricānu apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 05.10.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.01.2024.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 20.04.2023.
Spēkā stāšanās datums 20.04.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.01.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nautrēnu apvienības pārvaldes nolikums konsolidētā redakcija 18.01.2023. Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 07.09.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Kārtība Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.08.2021.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.08.2021.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 20.12.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 29.12.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 28.12.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 16.11.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.10.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.07.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.07.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 20.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 31.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 18.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Spēkā stāšanās datums 01.05.2023
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 16.03.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar 2024. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 421 (protokols Nr.8, 6.§) par jauna nolikuma izdošanu
Spēkā esamība Spēkā neesoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Pielikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 02.02.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.01.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Dricānu apvienības pārvaldes nolikums konsolidētajā redakcijā 04.07.2024. Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā 04.07.2024. Lejupielādēt dokumentu
Dricānu apvienības pārvaldes nolikums
Dricānu apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Kaunatas apvienības pārvaldes nolikums Lejupielādēt dokumentu
Kaunatas apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Maltas apvienības pārvaldes nolikums Lejupielādēt dokumentu
Maltas apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Nautrēnu apvienības pārvaldes nolikums Lejupielādēt dokumentu
Nautrēnu apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Viļānu apvienības pārvaldes nolikums Lejupielādēt dokumentu
Viļānu apvienības pārvaldes organizatoriskā shēma Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.01.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums konsolidētā redakcija uz 01.01.2023. Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem uz 01.01.2024. Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem Lejupielādēt dokumentu
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.01.2023.
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Kultūras un tūrisma pārvaldes nolikums Konsolidētā redakcija 06.07.2023. Lejupielādēt dokumentu
Kultūras un tūrisma pārvaldes shēma Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - Kultūras un tūrisma pārvalde - nolikumā Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 19.01.2023.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 15.12.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 15.12.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2024. gada 4. jūliju Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā 04.07.2024. Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2024. gada 21. martu Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā "Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā" Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2024. gada 1. februāri Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2023. gada 16. novembri Lejupielādēt dokumentu
Nolikums konsolidētajā redakcijā uz 2023. gada 21. septembri Lejupielādēt dokumentu
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā Lejupielādēt dokumentu
3. pielikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem nolikumā Lejupielādēt dokumentu
2. pielikums Lejupielādēt dokumentu
3. pielikums Lejupielādēt dokumentu
4. pielikums Lejupielādēt dokumentu
5. pielikums Lejupielādēt dokumentu
6. pielikums Lejupielādēt dokumentu
7. pielikums Lejupielādēt dokumentu
8. pielikums Lejupielādēt dokumentu
9. pielikums Lejupielādēt dokumentu
10. pielikums Lejupielādēt dokumentu
11. pielikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 18.08.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Konsolidētā redakcija (01.01.2024.) Lejupielādēt dokumentu
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Lejuplādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 22.07.2021.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
3. paragrāfs grozījumi Lejupielādēt dokumentu
127. paragrāfs grozījumi Lejupielādēt dokumentu
3. paragrāfs lēmuma grozījumi Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 18.08.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Lejuplādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 18.08.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 21.07.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem Tiskādu pamatskolas nolikumā Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 03.11.2022.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Lejuplādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 08.07.2021.
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 15.09.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem un papildinājumiem 2019. gada 1. augusta Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtībāLēmums par grozījumiem un papildinājumiem 2019. gada 1. augusta Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtībā Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem un papildinājumiem 2019. gada 1. augusta Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtībā Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par 2022. gada 15. septembra grozījumiem un papildinājumiem 2019.gada 1.augusta Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtībā Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 7.07.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar 2024. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 422 (protokols Nr.8, 7.§) par jauna nolikuma izdošanu
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 10.03.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 21.04.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 17.12.2020.
Spēkā esamība Spēkā esoši
Nolikums Lejuplādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 07.04.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 17.02.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2022.gada 17.februāra sēdē (protokols Nr.5, 4.§)
Spēkā stāšanās datums 17.02.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 31.01.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 3.02.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 3.02.2022. sēdes lēmumu Nr. 100 (prot. Nr.4, 9.§). Grozīts ar Rēzeknes novada domes 18.08.2022. sēdes lēmumu Nr. 867 (prot. Nr.22, 3.§)
Spēkā stāšanās datums 3.02.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Lejupielādēt Lēmums
Apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Lejupielādēt dokumentu
Spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Spēkā esamība spēkā esoši
Ētikas komisijas paraugnolikums Lejupielādēt dokumentu
Ētikas komisijas paraugnolikums (20.01.2022.) *spēkā neesošs Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 14.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 13.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 12.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 11.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 10.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 9.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 7.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 6.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 5.§)
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 17.11.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2023. gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.6, 1.§).
Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021. gada 17. novembra sēdē (protokols Nr.7, 3.§).

Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 16.03.2023.
Spēkā stāšanās datums 17.11.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Nolikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
1. pielikums (Rēzeknes novada pašvaldības iepirkumu plāns) Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 2.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021.gada 2.decembra sēdē (protokols Nr.8, 5.§)
Spēkā stāšanās datums 2.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021.gada 2.decembra sēdē (protokols Nr.8, 4.§)
Spēkā stāšanās datums 2.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021.gada 2. decembra sēdē (protokols Nr.8, 3.§)
Spēkā stāšanās datums 2.12.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 17.11.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Apstiprināts Rēzeknes novada domes 2021.gada 17. novembra sēdē
(protokols Nr.7, 2.§)
Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2022. gada 20. janvāra sēdes lēmumu Nr. 45 (prot. Nr.2, 9.§)

Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.01.2022.
Spēkā stāšanās datums 17.11.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.11.2017.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 21.04.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 9.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 09.09.2021. lēmumu Nr.228 (protokols Nr.11, 3.§)
Spēkā stāšanās datums 9.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 04.11.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 4.11. sēdes lēmumu Nr.73 (prot. Nr.6, 7.§)

Spēkā stāšanās datums 04.11.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums par grozījumiem Lejupielādēt dokumentu
27. pielikums jaunā redakcijā Lejupielādēt dokumentu
Nolikums, pielikumi
Apstiprināšanas datums 9.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 09.09.2021. lēmumu Nr.227 (protokols Nr.11, 2.§)
Spēkā stāšanās datums 9.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 9.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 09.09.2021. lēmumu Nr.226 (protokols Nr.11, 1.§)
Spēkā stāšanās datums 9.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē 2021.gada 2.septembrī (protokols Nr.10, 8.§ )
Spēkā stāšanās datums 2.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021. lēmumu Nr.201 (protokols Nr10, 7.§)
Spēkā stāšanās datums 2.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021. lēmumu Nr.200 (protokols Nr.10, 6.§)
Spēkā stāšanās datums 2.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021. lēmumu Nr.198 (protokols Nr.10, 4.§)
Spēkā stāšanās datums 2.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 2.09.2021
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 02.09.2021. lēmumu Nr.197 (protokols Nr.10, 3.§)
Spēkā stāšanās datums 2.09.2021
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 02.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar 2021. 02.09. lēmumu Nr. 196 (prot. Nr.10, 2.§) "Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu."
Spēkā stāšanās datums 2.09.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 26.08.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināts ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 26.08.2021. lēmumu Nr.199 (protokols Nr.10, 5.§)
Spēkā stāšanās datums 26.08.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 26.08.2021.
Spēkā stāšanās datums 26.08.2021.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 26.08.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar 2024. gada 18. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 423 (protokols Nr.8, 8.§)par jauna nolikuma izdošanu
Spēkā stāšanās datums 26.08.2021.
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 19.11.2020.
Spēkā stāšanās datums 19.11.2020.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 15.10.2020.
Spēkā stāšanās datums 15.10.2020.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 02.07.2020
Spēkā stāšanās datums 02.07.2020
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 20.06.2019.
Spēkā stāšanās datums 20.06.2019.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 16.11.2017.
Spēkā stāšanās datums 16.11.2017.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 21.09.2017.
Spēkā stāšanās datums 21.09.2017.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 07.09.2017.
Spēkā stāšanās datums 08.09.2017.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 03.08.2017.
Spēkā stāšanās datums 03.08.2017.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 07.01.2016.
Spēkā stāšanās datums 08.01.2016.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 21.01.2016.
Spēkā stāšanās datums 22.01.2016.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 07.06.2012
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.2, 2.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.01.2018.
Spēkā stāšanās datums 07.06.2012
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 20.08.2015.
Spēkā stāšanās datums 20.08.2015.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 20.08.2015.
Spēkā stāšanās datums 20.08.2015.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 30.06.2014.
Spēkā stāšanās datums 30.06.2014.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 03.03.2011
Spēkā stāšanās datums Grozīts ar Rēzeknes novada domes 06.10.2022. lēmumu Nr.978 (protokols Nr.26, 1.§)
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Lejuplādēt Lēmums
Apstiprināšanas datums 03.05.2013
Spēkā stāšanās datums 03.05.2013
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 01.03.2012.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.21, 3.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.10.2012
Spēkā stāšanās datums 01.03.2012
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 26.08.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts Rēzeknes novada domes 2023. gada 16.februāra sēdē (protokols Nr.4, 1.§)
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Lejuplādēt Lejuplādēt
Lejuplādēt Lēmums
Apstiprināšanas datums 20.01.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība ar 06.04.2023. noteikumu Nr. 8 spēkā stāšanās brīdi
Spēkā stāšanās datums 20.01.2022.
Spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 05.08.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar 20.04.2023. noteikumu Nr. 15 spēkā stāšanās brīdi
Spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Nolikums konsolidētajā redakcijā 03.03.2022.
Apstiprināšanas datums 20.06.2019.
Spēkā stāšanās datums 20.06.2019.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar 06.04.2023. noteikumu Nr. 10 spēkā stāšanās brīdi
Spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Kārtība
Apstiprināšanas datums 03.11.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība spēkā neesoši no 01.05.2023. (ar 06.04.2023. noteikumu Nr.11 spēkā stāšanās brīdi)
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 06.02.2020.
Spēkā stāšanās datums 06.02.2020.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar 2022. gada 17. februāra sēdē (protokols Nr.5, 4.§) jauna nolikuma izdošanu
Spēkā esamība spēkā neesoši no 17.02.2022.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 20.06.2019.
Spēkā stāšanās datums 20.06.2019.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība ar 06.04.2023. noteikumu Nr.12 spēkā stāšanās brīdi
Spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Nolikums
Apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Apstiprināta Rēzeknes novada domes 2021. gada 16. decembra sēdē (prot. Nr.10, 16.§).
Spēkā stāšanās datums 16.12.2021
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 26.09.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība
Spēkā esamība spēkā neesoši no 01.01.2024.
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 03.03.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar Rēzeknes novada domes 2023. gada 20. aprīļa lēmumu Nr.502 “Par Rēzeknes novada pašvaldības Arhīva nolikuma izdošanu”
Spēkā esamība spēkā neesoši no 01.05.2023.
Nolikums
Apstiprināšanas datums 18.08.2022.
Spēkā esamība spēkā esoši
Kārtība Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 15.12.2021.
Spēkā stāšanās datums 01.01.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

 

Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2023.gada 16.marta lēmumu (protokols Nr.6, 2.§).
Apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 12 (prot. Nr.4, 2.§)
Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2021.10.28. lēmumu Nr.65 (prot. Nr.5, 2.§)
Grozīts
Rēzeknes novada domes 2021.gada 16.decembra sēdē
(protokols Nr.10, 17.§)
Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 86 (prot. Nr.3, 2.§)
Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2022. gada 21.jūlija lēmumu  (prot. Nr.19, 8.§)

Spēkā esamība Spēkā neesoši no 15.12.2022.
Nolikuma konsolidētā redakcija 16.03.2023. Lejupielādēt dokumentu
Pielikums Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Apstiprināšanas datums 07.03.2019.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra sēdē, (protokols Nr.28, 4.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 19.12.2019.
Spēkā stāšanās datums 07.03.2019.
Spēkā esamība spēkā neesošs no 17.11.2021.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 29.01.2015.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Grozīts ar:

 1. Rēzeknes novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.3, 2.§);
 2. Rēzeknes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.3, 2.§);
 3. Rēzeknes novada domes 2017. gada 7. septembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.22, 2.§).
 4. Rēzeknes novada domes 2017. gada 5. oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.24, 3.§).
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 05.10.2017.
Spēkā stāšanās datums 29.01.2015.,bet piemērojams no 01.01.2015.
Spēkā esamība zaudējis spēku no 20.09.2018.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 20.09.2018.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Grozīts ar:
1) Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.novembra lēmumu (protokols Nr.24, 1.§);
2) Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu (protokols Nr.9, 12.§);
3) Rēzeknes novada domes 2019. gada 16. augusta lēmumu (protokols Nr.19, 1.§).
4) Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu (protokols 28, 3.§)
5) ar grozījumiem Rēzeknes novada domes
2020. gada 17.decembra sēdē
(protokols Nr.30, 1.§)
Zaudējis spēku
ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 12 (prot. Nr.4, 2.§)

Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 17.12.2020.
Spēkā stāšanās datums 20.09.2018.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Lejuplādēt Lēmums
Apstiprināšanas datums 21.06.2018.
Spēkā stāšanās datums 21.06.2018.
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 02.08.2018.
Spēkā stāšanās datums 01.09.2018.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 20.07.2017.
Spēkā stāšanās datums 20.07.2017.
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 21.06.2018.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Grozīts ar:

 1. Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. septembra lēmumu “Par grozījumiem 2018. gada 21. jūnija Rēzeknes novada pašvaldības kārtībā „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes”(protokols Nr.19, 2.§)
 2. Rēzeknes novada domes 2018. gada 4. oktobra lēmumu “Par grozījumiem 2018. gada 21. jūnija Rēzeknes novada pašvaldības kārtībā „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes” (protokols Nr.21, 2.§)
Spēkā stāšanās datums 21.06.2018.
Spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 07.09.2017.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā” (protokols Nr.22, 1.§ 2) Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 19.marta lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā” (protokols Nr.8, 4.§) Zaudējis spēku ar ar Rēzeknes novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 12 (prot. Nr.4, 2.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 19.03.2020.
Spēkā stāšanās datums 08.09.2017.
Spēkā esamība spēkā neesošs
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 03.03.2016.
Spēkā stāšanās datums 04.03.2016.
Spēkā esamība spēkā neesoša no 01.09.2018.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 18.02.2016.
Spēkā stāšanās datums 19.02.2016.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 04.08.2016.
Spēkā stāšanās datums 04.08.2016.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 06.03.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Zaudējusi spēku ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā” (protokols Nr.16, 1.§)
Spēkā stāšanās datums 06.03.2014.
Spēkā esamība spēkā neesoša no 04.07.2019.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 19.11.2015.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Grozīts ar:

 1. Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”” (protokols Nr.1, 4.§)
 2. Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”” (protokols Nr.18, 3.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 03.08.2017.
Spēkā stāšanās datums 20.11.2015.
Spēkā esamība zaudējis spēku no 07.03.2019.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 02.04.2015.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība

Grozīta ar:

 1. Rēzeknes novada domes 2016. gada 3. marta lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā” (protokols Nr.6, 5.§)
 2. Rēzeknes novada domes 2017. gada 19. janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā” (protokols Nr.2, 1.§)
 3. ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018. gada 6. decembra sēdē (protokols Nr.25,3.§)
 4. Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.februāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā” (protokols Nr.6, 1.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.02.2020.
Spēkā stāšanās datums 02.04.2015.
Spēkā esamība spēkā neesoša
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 18.09.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2014. gada 18. decembra lēmumu “Par grozījumiem 2014. gada 18. septembra Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem” (protokols Nr.27,3.§), 2016.gada 4. februāra sēdē,(protokols Nr.4, 1.§) un 2017. gada 2. marta sēdē,(protokols Nr.6, 7.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 18.12.2014.
Spēkā stāšanās datums 18.09.2014.
Spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 19.12.2013
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā” (protokols Nr.16, 1.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 04.07.2019.
Spēkā stāšanās datums 19.12.2013
Spēkā esamība spēkā neesošs
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 19.12.2013
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Atzīts par spēkā neesošu ar Rēzeknes novada domes 2022.gada 20.janvāra sēdes (protokolu Nr.2, 8.§)
Spēkā stāšanās datums 19.12.2013
Spēkā esamība spēkā neesošs
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 06.06.2013.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi nolikumā, kārtībā / atzīts par spēku zaudējušu nolikums, kārtība Grozīts ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.jūlija lēmumu (protokols Nr.15, 1.§), 2016.gada 18.augusta lēmumu (protokols Nr.19, 5.§), 2017.gada 20.jūlija lēmumu (protokols Nr.17, 4.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.07.2017.
Spēkā stāšanās datums 06.06.2014.
Spēkā esamība spēkā neesošs
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 15.11.2012
Spēkā stāšanās datums 15.11.2012
Spēkā esamība spēkā neesošs no 20.11.2015.
Lejupielādēt
Apstiprināšanas datums 05.01.2012
Spēkā stāšanās datums 01.01.2012
Spēkā esamība spēkā neesošs no 06.02.2020.
Lejupielādēt

Click to listen highlighted text!