Aktualitātes

Kalendārs

Šodienas pasākumi

Ziemeļlatgales muzikantu un dziedātāju konkursa noslēgums “Klaberjakte” un “Dziesmu dziedu kāda bija”

Dricānu pagasts

Dricānu pagasta kultūras nams

10:00

23.03.2023

Ātrās lasīšanas čempionāts 4. - 6. klašu skolēniem

Mākoņkalna pagasts

Mākoņkalna pagasta bibliotēka

17:00

23.03.2023

Drīzumā

Pasaules dzejas dienai veltīts pasākums 1. - 3. klašu skolēniem “Lai dzeja skan”

Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta bibliotēka

08:45

24.03.2023

Atmiņu vakars "Spēlējām teātri"

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas pagasta kultūras nams

19:00

24.03.2023

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Ozolaines pagasts

Ozolaines pagasts

25.03.2023

Ziedu nolikšana, sveču iedegšana pie represēto piemiņas akmens

Silmalas pagasts

10:00

25.03.2023

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā

Viļānu pilsēta

Viļānu kultūras nams

11:00

25.03.2023

Folkloras kolektīvu sadziedāšanās " Sanākam, padziedam, pieminam, godinam!"

Nautrēnu pagasts

Ilzeskalna tautas nams

11:00

25.03.2023

Saldā meistarklase ”Krējuma kēksiņi”

Čornajas pagasts

Ratnieku tautas nams

13:00

25.03.2023

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums pie represēto piemiņas akmens

Maltas pagasts

Piemiņas akmens Maltā

13:00

25.03.2023

Atceres brīdis komunistiskā režīma represiju upuriem “No sāpēm asni dīgst”

Stružānu pagasts

Stružānu tautas nams

17:00

25.03.2023

Tradicionālais pasākums “Pavasara noskaņās”

Stoļerovas pagasts

Stoļerovas pagasta Saietu nams

18:00

25.03.2023

Teātra diena. Tematisks pasākums “Grimases”

Dricānu pagasts

Dricānu pagasta bibliotēka

10:00

27.03.2023

Dzejas pēcpusdiena

Feimaņu pagasts

Feimaņu pagasta bibliotēka

14:00

28.03.2023

Click to listen highlighted text!