Uzņēmēju projektu konkurss

Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības  attīstību vai dažādošanu. 
Konkurss norisinās vienu reizi gadā, kur projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt finansējumu, kas ir ne lielāks par EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centi), kooperatīvajai sabiedrībai - par 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro, 00 centi).
Var tikt pieprasīts papildus finansējums vides pieejamības nodrošināšanai (durvju ailu paplašināšana, tualešu pielāgošana, uzbrauktuves), kas nav lielāks par EUR 2 000,00 (divi tūkstoši eiro, 00 centi).
Projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu, ne mazāku kā 20% no projekta granta summas.
Sīkāku informāciju par projektu konkursa norisi meklējiet nolikumā, kas tiks pievienots līdz ar jaunā projektu konkursa izsludināšanu.
Sīkāka informācija rakstot - Attīstības plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības speciālists

Uzņēmēju projektu konkurss.

Aktualitātes

Click to listen highlighted text!