Viegli lasīt

Rēzeknes novads atrodas Latvijas austrumu daļā, pašā Latgales vidū, netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju.  Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos.

Rēzeknes novadā ir 25 pagasti: Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas,  Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu.

2019. gada 1. janvārī ir izveidotas četras Rēzeknes novada pašvaldības iestādes -  četras pagastu apvienības:

  • Dricānu pagastu apvienība (Dricānu, Gaigalavas, Nagļu, Ozolmuižas, Rikavas, Stružānu, Sakstagala, Kantinieku pagasts),
  • Kaunatas pagastu apvienība (Čornajas, Griškānu, Kaunatas, Mākoņkalna, Stoļerovas pagasts),
  • Maltas pagastu apvienība (Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Pušas, Silmalas pagasts),
  • Nautrēnu pagastu apvienība (Audriņu, Bērzgales, Ilzeskalna, Lendžu, Nautrēnu, Vērēmu pagasts).

Rēzeknes novada kopējā platība ir 1683,3 km2, un novada teritorijā dzīvo 25,9 tūkst. iedzīvotāji (Centrālās statistikas pārvaldes dati uz 2020. gada 1. jūliju). 

Novada pašvaldības administratīvā ēka atrodas Rēzeknes pilsētā, Atbrīvošanas alejā 95 a. Tālrunis: 64622238, e-pasts: info@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības darba laiks: 8.00 – 16.30.

Rēzeknes novada domi veido 17 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Novada domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī. Novada domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no deputātiem uz domes pilnvaru laiku. Lēmumi tiek pieņemti domes sēdēs, kas notiek atklāti, katru otro ceturtdienu. 

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas deputātu pastāvīgās komitejas un komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības administrācija, kuru vada izpilddirektors. 

Rēzeknes novada tūrisma informācijas centrs atrodas Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavas pagastā, tālruņa numurs +371 28686863, 371 63161616. 

 

 

 

Click to listen highlighted text!