Viegli lasīt

Rēzeknes novads atrodas Latvijas austrumu daļā, pašā Latgales vidū, netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju.  Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos.

Rēzeknes novadā ir 28 pagasti: Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nautrēnu, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Silmalas,  Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts un Viļānu pilsēta. 2019. gada 1. janvārī tika izveidotas četras Rēzeknes novada pašvaldības iestādes - pagastu apvienības: Dricānu pagastu apvienība, Kaunatas pagastu apvienība, Maltas pagastu apvienība, Nautrēnu pagastu apvienība. 2021. gada 1. jūlijā, pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad Rēzeknes novada pašvaldība apvienojās ar Viļānu novada pašvaldību, pagastu apvienības tika pārdēvētas par apvienību pārvaldēm un tika izveidota piektā apvienības pārvalde - Viļānu apvienības pārvalde.

Rēzeknes novada kopējā platība ir 1683,3 km2, un novada teritorijā dzīvo 28 934 iedzīvotāji (Centrālās statistikas pārvaldes dati uz 2021. gada 1. janvāri). 

Novada pašvaldības administratīvā ēka atrodas Rēzeknes pilsētā, Atbrīvošanas alejā 95 a. Tālrunis: 64622238, e-pasts: info@rezeknesnovads.lv.

Rēzeknes novada pašvaldības darba laiks: 8.00 – 16.30.

Rēzeknes novada domi veido 19 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Novada domes vēlēšanas notiek reizi četros gados. Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī. Novada domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no deputātiem uz domes pilnvaru laiku. Lēmumi tiek pieņemti domes sēdēs, kas notiek atklāti, katru otro ceturtdienu. 

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas deputātu pastāvīgās komitejas un komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības administrācija, kuru vada izpilddirektors, kuram ir viens vietnieks. 

Rēzeknes novada tūrisma informācijas centrs atrodas Lūznavas muižā, Pils ielā 8, Lūznavas pagastā, tālruņa numurs +371 28686863, 371 63161616. 

 

 

 

Click to listen highlighted text!