Noteikumi

Padoms. Lai ātri atrastu kādu vārdu vai frāzi, izmantojiet īsinājumtaustiņus Ctrl+f lasīt vairāk

Noteikumu apstiprināšanas datums 16.09.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 2021. gada 16. septembra sēdē (prot.Nr.12, 1.§)
Noteikumu spēkā stāšanās datums 16.09.2021.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 6.01.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 02.12.2010.
Noteikumu apstiprināšanas datums 02.12.2010.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
 1. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2014. gada 3. jūlija lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 3. marta Noteikumu Nr 4 “Par Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” 7. pielikumā
 2. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu (protokols Nr.28, 5.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 21.11.2019.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.04.2011.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums

Apstiprināti Rēzeknes novada domes 2022. gada 3. februāra sēdē ar lēmumu Nr. 99 (prot. Nr.4, 8.§)

Noteikumu spēkā stāšanās datums 03.02.2022.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 07.07.2022.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 07.07.2022.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Noteikumi
Lēmums Lēmums
Noteikumu apstiprināšanas datums 15.09.2011.
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 2.06.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.10.2011.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 05.01.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums

Grozīti ar  Rēzeknes novada domes 2024. gada 2. maija lēmumu (protokols Nr.9, 4.§);

Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2023. gada 21. septembra lēmumu (protokols Nr.19, 5.§).

 

Noteikumu spēkā stāšanās datums 05.01.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi konsolidētajā redakcijā uz 02.05.2024. Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 05.04.2012.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 05.04.2012.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Lejupielādēt Sadarbības shēma Nr.2
Lejupielādēt Rīcības shēma Nr.1
Lejupielādēt Metodiskie ieteikumi. Pielikums Nr.1.
Lejupielādēt Metodiskie ieteikumi. Pielikums Nr.2.
Lejuplādēt Lēmums
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 20.04.2023.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 20.04.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 20.04.2023.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 20.04.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 04.12.2014.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 04.12.2014.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums

Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2023.gada 21.decembra lēmumu (protokols Nr.27, 6.§).

Noteikumu apstiprināšanas datums 20.04.2023.
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.01.2024.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi konsolidētā redakcija 01.01.2024. Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Rīkojums par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.03.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.03.2024.
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 15.02.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2024. gada 4. aprīļa lēmumu Nr.368 (protokols Nr.7, 2.§).
Noteikumu spēkā stāšanās datums 15.02.2024.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi konsolidētajā redakcijā uz 2024. gada 4. aprīli Lejupielādēt dokumentu
Lēmums par grozījumiem noteikumos 2024. gada 4. aprīlī Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 07.03.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 07.03.2024.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.03.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.03.2024.
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.03.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.03.2024.
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 20.08.2015.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.09.2015.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.03.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.03.2024.
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.07.2023.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 07.07.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.09.2023.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.09.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 05.10.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.11.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Noteikumi
Lēmums Lēmums
Noteikumu apstiprināšanas datums 19.05.2016.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2016 .gada 21. jūlija lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 19. maija noteikumos Nr.20 „ Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšana”” (protokols Nr.16, 5.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 22.07.2016.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 20.05.2016.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.03.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.03.2024.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 04.01.2024.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 04.01.2024.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Noteikumi
Lēmums Lēmums
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.07.2016.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 22.07.2016.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 15.09.2016.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 16.09.2016
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.10.2016.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 07.10.2016
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 02.03.2017.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.marta sēdes lēmumu (prot.nr.7; 4.§)
Noteikumu spēkā stāšanās datums 05.03.2020.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 17.08.2017.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 18.08.2017.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 07.09.2017.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada domes 07.03.2019. lēmumu „Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 7. septembra noteikumos Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internāt-pamatskolā””(protokols Nr.6, 7.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 07.03.2019.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 08.09.2017.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 21.09.2017.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada domes 07.03.2019. lēmumu „ Par grozījuma veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 21. septembra noteikumos Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā””(protokols Nr.6, 8.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 07.03.2019.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.09.2017.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 7.06.2018.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 7.06.2018.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.02.2020.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 06.02.2020.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 15.12.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 15.12.2022.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 17.11.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 16.12.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums

Grozīti ar 2022. gada 21. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr. 371 (prot. Nr.12, 7.§) 

Noteikumu spēkā stāšanās datums 1.01.2022.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 26.11.2010. (Pašvaldības izpilddirektors)
Noteikumu spēkā stāšanās datums 26.10.2010.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 15.10.2020.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Atzīti par spēku zaudējušiem ar noteikumiem Nr.20
Noteikumu spēkā stāšanās datums 15.10.2020.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 01.10.2009.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Atzīti par spēku zaudējušiem ar noteikumiem Nr.2
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.10.2009.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 02.09.2010.
Noteikumu apstiprināšanas datums 02.09.2010.
Noteikumu nosaukums Grozīti ar: 1. Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) 2. Rēzeknes novada domes 2011.gada 15.septembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 1.§) 3. Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.22, 2.§) 4. Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumu Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 2.§) 5. Rēzeknes novada domes 2016.gada 8.septembra lēmumu „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.septembra noteikumos Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem Rēzeknes novada pašvaldībā” ” (protokols Nr.21, 2.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 08.09.2016.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 02.09.2010. piemērojami no 01.09.2010.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 11.02.2020.
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 08.07.2021.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums

Noteikumi grozīti ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rēzeknes novada domes 2022.gada 5.maija  lēmumu  Nr.472 “Par  grozījumiem  2021.gada  8.jūlija Rēzeknes  novada  pašvaldības  noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā  Rēzeknes  novada  vidusskolās  tiek  organizēta  “B”  kategorijas  autovadītāju  teorētiskā  un  praktiskā  apmācība, kā  arī  autovadītāja  apliecības  iegūšana””, kas stājas spēkā 2022.gada 5.maijā)
Domes lēmums

Noteikumu spēkā stāšanās datums 05.05.2022.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 02.12.2010.
Noteikumu apstiprināšanas datums 02.12.2010.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
 1. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2017. gada 7. septembra lēmumu (protokols Nr.22, 5.§)
 2. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2018. gada 4. janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§)
 3. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 19. septembra lēmumu (protokols Nr.21, 58.§) 04.01.2018.
 4. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.novembra lēmumu (protokols Nr.26, 10.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 21.11.2019.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 26.10.2010.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 03.02.2022.
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 01.03.2012.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
 1. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.1, 1.§)
 2. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.30, 4.§)
 3. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 07.03.2019. lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 01.03.2012. noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.6, 6.§)
 4. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 04.04.2019. lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 01.03.2012. noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.7, 3.§)
 5. Grozīti ar Rēzeknes novada domes 16.01.2020. lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 01.03.2012. noteikumos Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.3, 1.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 16.01.2020.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.03.2012.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 06.01.2022.
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 01.03.2012.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 17.03.2012.
Publikācijas avots presē laikraksts „Rēzeknes Vēstis” 16.03.2012.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 14.04.2017.
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 30.04.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Lejupielādēt dokumentu
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 02.06.2022.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2014.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 30.04.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Lejupielādēt dokumentu
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.02.2020.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2014.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 03.07.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. februāra noteikumiem Nr.15 "Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 11"Mobilo telefonu iegādes, piešķiršanas un izmantošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)""
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 20.02.2015.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 03.07.2014.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 04.09.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
 1. Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.decembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.26, 2.§)
 2. Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.17, 3.§)
 3. Grozīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 1.marta lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”” (protokols Nr.6, 7.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 01.03.2018.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 04.09.2014.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 15.10.2020.
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.04.2023.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.05.2023.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lēmums Lejupielādēt dokumentu
Noteikumi Lejupielādēt dokumentu
Noteikumu apstiprināšanas datums 04.09.2014.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Atzīti par spēku zaudējušiem
Noteikumu spēkā stāšanās datums 05.09.2014.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši no 20.07.2018.
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 17.09.2015.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 01.10.2015.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 18.02.2016.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 1.§) Grozīti Rēzeknes novada domes 2018. gada 1. marta sēdē (protokols Nr.6, 9.§) Grozīti ar Rēzeknes novada domes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr.7 10.§) Atzīti par spēkā neesošiem ar 16.09.2021. pagaidu administrācijas sēdes lēmumu Nr. 260 (prot.Nr.12 ,1.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 22.03.2019.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 19.02.2016.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 17.03.2016.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr. 26
“Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”
Noteikumu spēkā stāšanās datums 18.03.2016.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 20.04.2017.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr. 26
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.04.2017.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 20.04.2017.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr. 26 “Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”
Noteikumu spēkā stāšanās datums 21.04.2017.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 19.07.2018.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums Grozīti ar Rēzeknes novada Domes 2020.gada 5. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 1.§)
Konsolidētā redakcija (pēdējais datums) 05.03.2020.
Noteikumu spēkā stāšanās datums 20.07.2018.
Noteikumu spēkā esamība spēkā esoši
Lejupielādēt
Noteikumu apstiprināšanas datums 06.01.2022.
Lēmums, ar kuru izdarīti grozījumi noteikumos/atzīts par spēku zaudējušu noteikums
Noteikumu spēkā stāšanās datums 16.09.2021.
Noteikumu spēkā esamība spēkā neesoši
Lejupielādēt
Click to listen highlighted text!