Bāriņtiesa

No 2022. gada 1. janvāra Dricānu bāriņtiesa, Maltas bāriņtiesa un Viļānu novada bāriņtiesa tiek reorganizēta, un to vietā sāk darbu jauna iestāde – Rēzeknes novada bāriņtiesa (pamatojums: 2021. gada 4. novembra Rēzeknes novada domes lēmums Nr. 75 (protokols Nr. 6, 9. §)). Rēzeknes novada bāriņtiesa darbu veic visā Rēzeknes novada teritorijā.

Bāriņtiesa organizē iedzīvotāju pieņemšanu klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Pirmkārt, bāriņtiesa nodrošina neplānotas klātienes pieņemšanas, ja tās saistītas ar bērnu un aizgādnībā esošu personu būtisku interešu vai tiesību aizsardzību, savukārt paredzamās tikšanās organizē pēc iepriekšēja pieraksta.

Dokumentu un iesniegumu pieņemšana notiek klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu. Ir iespējams bāriņtiesai adresētos dokumentus ievietot arī pastkastītē pie pašvaldības pagasta ēkas.

VĒRŠAM UZMANĪBU!

Lai pārbaudītu, kā praksē darbotos plānotie grozījumi Bāriņtiesu likumā, no šī gada 1. septembra trijos novados Latvijā tiks īstenots pilotprojekts. Tā laikā Talsu, Jēkabpils un Rēzeknes novadā bāriņtiesas pakalpojumus nesniegs, tos uzticot novados strādājošajiem zvērinātiem notāriem. Papildus klātienes vizītēm iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pakalpojumu arī attālināti pie citiem zvērinātajiem notāriem, izmantojot platformu DigiNotārs.

Pilotprojekta laikā no 1. septembra līdz 31. oktobrim bāriņtiesas nesniegs sekojošus pakalpojumus – darījuma akta projekta sagatavošana un apliecināšana; testamenta apliecināšana, testamentu grāmatā ierakstītā akta izraksta izsniegšana, testamenta pieņemšana glabāšanā, testamentu grāmatā ierakstīta akta atsaukšana, glabāšanā nodota testamenta atsaukšana, pilnvaras apliecināšana un atsaukšana, paraksta īstuma apliecināšana, dokumenta noraksta vai kopijas apliecināšana, paziņojumu izsniegšana, apliecinājuma izdarīšana.

 Rēzeknes novadā pakalpojumi būs pieejami pie zvērinātiem notāriem:

Pieteikties klātienes vizītei var zvanot, rakstot vai platformā DigiNotārs https://www.latvijasnotars.lv/.

Bāriņtiesas nolikums

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku Ētikas kodekss (12.04.2023.)

Juridiskā adrese

Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611

E-pasts

barintiesa@rezeknesnovads.lv

Tālruņi

20228847, 64640644

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Daina Igaune
Tālr. 20246111
E-pasts Daina.Igaune@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Mārīte Ikauniece
Tālr. 22386435, 64628034
E-pasts Marite.Ikauniece@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Ieva Erela
Tālr. 27874602
E-pasts Ieva.Erela@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Rivča
Tālr. 27813877
E-pasts Daina.Rivca@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Svetlana Kučere
Tālr. 27351969
E-pasts Svetlana.kucere@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Bule
Tālr. 26143838
E-pasts Daina.Bule@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Jeļena Filimonova
Tālr. 29110985
E-pasts Jelena.Filimonova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Alla Smirnova
Tālr. 29929229
E-pasts Alla.Smirnova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Valentīna Platonova
Tālr. 25613041
E-pasts Valentina.Platonova@rezeknesnovads.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Iveta Reble
Tālr. 26167945
E-pasts Iveta.Reble@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!