Bāriņtiesa

No 2022. gada 1. janvāra Dricānu bāriņtiesa, Maltas bāriņtiesa un Viļānu novada bāriņtiesa tiek reorganizēta, un to vietā sāk darbu jauna iestāde – Rēzeknes novada bāriņtiesa (pamatojums: 2021. gada 4. novembra Rēzeknes novada domes lēmums Nr. 75 (protokols Nr. 6, 9. §)). Rēzeknes novada bāriņtiesa darbu veic visā Rēzeknes novada teritorijā.

! Saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Rēzeknes novada bāriņtiesa aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību saņemt konsultācijas klātienē un aicina pieteikt pakalpojumus attālināti. Bāriņtiesa klātienē nodrošina tos pakalpojumus, ko nav iespējams sniegt attālināti. Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Rēzeknes novada bāriņtiesa pakalpojumus sniedz personām, kuras uzrāda derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bāriņtiesas nolikums

Juridiskā adrese

Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611

E-pasts

barintiesa@rezeknesnovads.lv

Tālruņi

20228847, 64640644

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Daina Igaune
Tālr.: 20246111
E-pasts: Daina.Igaune@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Mārīte Ikauniece
Tālr.: 22386435, 64628034
E-pasts: Marite.Ikauniece@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Ieva Zepa
Tālr.: 27874602
E-pasts: Ieva.Zepa@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Rivča
Tālr.: 27813877
E-pasts: Daina.Rivca@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Svetlana Rogozova
Tālr.: 27351969
E-pasts: Svetlana.Rogozova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Bule
Tālr.: 26143838
E-pasts: Daina.Bule@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Jeļena Filimonova
Tālr.: 29110985
E-pasts: Jelena.Filimonova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Alla Smirnova
Tālr.: 29929229
E-pasts: Alla.Smirnova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Iveta Reble
Tālr.: 26167945
E-pasts: Iveta.Reble@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!