Bāriņtiesa

No 2022. gada 1. janvāra Dricānu bāriņtiesa, Maltas bāriņtiesa un Viļānu novada bāriņtiesa tiek reorganizēta, un to vietā sāk darbu jauna iestāde – Rēzeknes novada bāriņtiesa (pamatojums: 2021. gada 4. novembra Rēzeknes novada domes lēmums Nr. 75 (protokols Nr. 6, 9. §)). Rēzeknes novada bāriņtiesa darbu veic visā Rēzeknes novada teritorijā.

Bāriņtiesa organizē iedzīvotāju pieņemšanu klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Pirmkārt, bāriņtiesa nodrošina neplānotas klātienes pieņemšanas, ja tās saistītas ar bērnu un aizgādnībā esošu personu būtisku interešu vai tiesību aizsardzību, savukārt paredzamās tikšanās organizē pēc iepriekšēja pieraksta.

Dokumentu un iesniegumu pieņemšana notiek klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu. Ir iespējams bāriņtiesai adresētos dokumentus ievietot arī pastkastītē pie pašvaldības pagasta ēkas.

Bāriņtiesas nolikums

Juridiskā adrese

Krasuhas iela 1A, k-1, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611

E-pasts

barintiesa@rezeknesnovads.lv

Tālruņi

20228847, 64640644

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Daina Igaune
Tālr.: 20246111
E-pasts: Daina.Igaune@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Mārīte Ikauniece
Tālr.: 22386435, 64628034
E-pasts: Marite.Ikauniece@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Ieva Zepa
Tālr.: 27874602
E-pasts: Ieva.Zepa@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Rivča
Tālr.: 27813877
E-pasts: Daina.Rivca@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Svetlana Rogozova
Tālr.: 27351969
E-pasts: Svetlana.Rogozova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Bule
Tālr.: 26143838
E-pasts: Daina.Bule@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Jeļena Filimonova
Tālr.: 29110985
E-pasts: Jelena.Filimonova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Alla Smirnova
Tālr.: 29929229
E-pasts: Alla.Smirnova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle

Valentīna Platonova
Tālr. 25613041
E-pasts: Valentina.Platonova@rezeknesnovads.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Iveta Reble
Tālr.: 26167945
E-pasts: Iveta.Reble@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!