Bāriņtiesa

No 2022. gada 1. janvāra Dricānu bāriņtiesa, Maltas bāriņtiesa un Viļānu novada bāriņtiesa tiek reorganizēta, un to vietā sāk darbu jauna iestāde – Rēzeknes novada bāriņtiesa (pamatojums: 2021. gada 4. novembra Rēzeknes novada domes lēmums Nr. 75 (protokols Nr. 6, 9. §)). Rēzeknes novada bāriņtiesa darbu veic visā Rēzeknes novada teritorijā.

Bāriņtiesa organizē iedzīvotāju pieņemšanu klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Pirmkārt, bāriņtiesa nodrošina neplānotas klātienes pieņemšanas, ja tās saistītas ar bērnu un aizgādnībā esošu personu būtisku interešu vai tiesību aizsardzību, savukārt paredzamās tikšanās organizē pēc iepriekšēja pieraksta.

Dokumentu un iesniegumu pieņemšana notiek klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu. Ir iespējams bāriņtiesai adresētos dokumentus ievietot arī pastkastītē pie pašvaldības pagasta ēkas.

Apmekletaju-pienemsana-09.05.2024

Bāriņtiesas nolikums

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku Ētikas kodekss (12.04.2023.)

Click to listen highlighted text!