Sociālā uzņēmējdarbība

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.

Kā sociālā uzņēmējdarbība tiek definēta Latvijā?

“Sociālā uzņēmējdarbība” un “sociālais uzņēmums” ir nedaudz atšķirīgi jēdzieni. Sociālā uzņēmējdarbība ir plašāks jēdziens un vairāk raksturo procesu, tā nav nekādā veidā tiesiski definēta. Sociālais uzņēmums jau ir konkrēts uzņēmējdarbības veids un tiesisks statuss, kuru var iegūt uzņēmums, kurš izpilda valsts noteiktus kritērijus.

Latvijā sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana, un izpildot likumā noteiktos kritērijus un nosacījumus, ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu.

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt:
– jau esoši SIA, kas pielāgojuši savu darbību likuma nosacījumiem
– jaundibināti SIA, kas dibināti tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par sociālajiem uzņēmumiem.

Sociālā uzņēmējdarbība Rēzeknes novadā

Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” sadarbībā ar Britu Padomi Latvijā un 3 pašvaldībām Latvijā - Ogres novadu, Rēzeknes novadu un Līvānu novadu – īsteno projektu BULDING RESILIENCE AND COOPERATION: SOCIAL ENTREPRENUERSHIP FOR STRONGER COMMUNITIES IN LATVIA , kura mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību konkrētajās pašvaldībās, radot un ieviešot tādas ilgtermiņa sociālās uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes un instrumentus, kas atbilst esošo un potenciālo sociālo uzņēmumu vajadzībām.

Šī projekta rezultātā ir izstrādāti dažādi instrumenti un atbalstu sistēmas sociālajiem uzņēmējiem.

Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kāda veida atbalstu sniedz Rēzeknes novada pašvaldība sociālajiem uzņēmumiem, sazināties ar:

Evita Igaune: e-pasts: evita.igaune@rezeknesnovads.lv,25748078

Liāna Runča: e-pasts: liana.runca@rezeknesnovads.lv, 25740422

Iveta Balčūne - LSUA sociālās uzņēmējdarbības vēstniece, Lūznavas muiža, e-pasts: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv

Aicinām uz tiešsaistes konferenci par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Click to listen highlighted text!