Uzņēmēju projektu konkurss

Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības  attīstību vai dažādošanu. 

Konkurss norisinās vienu reizi gadā, kur projektu pieteicējiem ir iespēja saņemt finansējumu, kas ir ne lielāks par EUR 4 500,00 (četri tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), kooperatīvajai sabiedrībai - par 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro, 00 centi).

Var tikt pieprasīts papildus finansējums vides pieejamības nodrošināšanai (durvju ailu paplašināšana, tualešu pielāgošana, uzbrauktuves), kas nav lielāks par EUR 2 000,00 (divi tūkstoši eiro, 00 centi).

Projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu, ne mazāku kā 10% no projekta granta summas.

Sīkāku informāciju par projektu konkursa norisi meklējiet nolikumā, kas tiks pievienots līdz ar jaunā projektu konkursa izsludināšanu.

Sīkāka informācija rakstot: maija.hartmane@rezeknesnovads.lv; sanita.vjakse@rezeknesnovads.lv

Uzņēmēju projektu konkurss.

Aktualitātes

26.07.2020

Izsludināts 2020. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2020. gada 6.

Lasīt vairāk

06.04.2020

Dricānos izveidota Iepakošanas darbnīca

Nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma

Lasīt vairāk

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!