Centrālā pārvalde

Jānis Troška

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors

Andris Stafeckis

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Andris Stafeckis

Amats Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
E-pasts andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607183, 20228843.

Ilona Turka

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja

Edmunds Džiguns

Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs

Edmunds Džiguns

Amats Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs
Darba vieta 32.
E-pasts edmunds.dziguns@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607197

Inga Aleksandroviča

Būvvaldes vadītāja

Silvija Ančikovska

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Silvija Ančikovska

Amats Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
E-pasts Silvija.Ancikovska@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607180

Daiga Miščenko

Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja

Daiga Miščenko

Amats Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja
E-pasts daiga.miscenko@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 26531338

Juris Dombrovskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Juris Dombrovskis

Amats Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
E-pasts Juris.Dombrovskis@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 27878199

Guntars Skudra

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

Andris Koļčs

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs

Andris Koļčs

Amats Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
E-pasts Andris.Kolcs@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607170

Juris Zvīdriņš

Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vadītājs

Juris Zvīdriņš

Amats Nekustamā īpašuma pārvaldības dienesta vadītājs
E-pasts Juris.Zvidrins@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607188

Liāna Proško

Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja

Liāna Proško

Amats Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja
E-pasts liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607171

Marija Deksne

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Marija Deksne

Amats Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
E-pasts Marija.Deksne@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607178

Oskars Vasiļjevs

Iekšējā audita nodaļas vadītājs, vecākais iekšējais auditors

Oskars Vasiļjevs

Amats Iekšējā audita nodaļas vadītājs, vecākais iekšējais auditors
E-pasts Oskars.Vasiljevs@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 64607175

Inta Greivule–Loca

Sociālā dienesta vadītāja

Inta Greivule–Loca

Amats Sociālā dienesta vadītāja
E-pasts inta.greivule@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 26531970

Vija Netle-Galeja

Pašvaldības policijas priekšniece

Vija Netle-Galeja

Amats Pašvaldības policijas priekšniece
Darba vieta Krasuhas iela 1A, k-1, 2. stāvs, Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads
E-pasts pasvaldibaspolicija@rezeknesnovads.lv
Tālrunis 27124976
Click to listen highlighted text!