Projekti

Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide – FOLLOWING IDEAS

ERASMUS logo unoffic

Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā – “INTEGRA”

imagew

Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā

Amatniecība bez robežām – “CRAFTS”

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Darbīgās kopienas

Proti un dari

VIAA Macibas Pieaugusajiem

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Degradēto teritoriju revitalizācija “TRANS-FORM”

eucida logo e

European Connections in Digital Arts – EUCIDA (Digitālā māksla aptver Eiropu – LV)

Senioru sociālā iekļaušana – “AGING IN COMFORT”

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!