Projekti

Brīvprātīgā darba pilsētas

Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā

Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide – FOLLOWING IDEAS

Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā – “INTEGRA”

imagew

Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā

Amatniecība bez robežām – “CRAFTS”

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Darbīgās kopienas

Pumpurs midi ar malam

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Click to listen highlighted text!