Projekti

Brīvprātīgā darba pilsētas

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide – FOLLOWING IDEAS

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Programma “Latvijas skolas soma”

Proti un dari

download

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Darbīgās kopienas

Pumpurs midi ar malam

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē

Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā – “INTEGRA”

Click to listen highlighted text!