Eiropieši izaicina eiroskepticismu

Publicēts: 17.10.2022

Atjaunots: 24.01.2023

Projekta apraksts

    

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta nosaukums:

Eiropieši izaicina eiroskepticismu

Programmas mājas lapa:

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previous-programmes-2014-2020/europe-citizens-efc_lv

Projekta nosaukums angļu valodā:

European voices challenging euroscepticism

Akronīms:
Projekta numurs:

621910-CITIZ-1-2020-1-ES-CITIZ-NT

Projekta mērķis:

Projekta mērķis: iesaistīt projekta partnerus debatēs par eiroskepticismu; veicināt sabiedrības izpratni par eiropeiskajām vērtībām: solidaritāti, iecietību, savstarpējo sapratni starp sabiedrības locekļiem.

Projekta īstenošanas laiks:

01.06.2021-31.12.2022

Finansējums:

Programma “Eiropa pilsoņiem”, Rēzeknes novada pašvaldība

Projekta vadošais partneris:

Rois pašvaldība Spānijā

MUNICIPALITY OF ROIS
Projekta partneri:

Pašvaldības un dažādas organizācijas 27 ES valstīs

PROJECT TEAM
EVCE – European voices challenging euroscepticism
Galvenās projekta aktivitātes:

Pieredzes apmaiņa starp projektā iesaistītajām valstīm par to, kā iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.

Pieredzes apmaiņas vizītes notika Spānijā, Maltā, Ungārijā un Grieķijā. Dažādu ES valstu pārstāvji piedalījās semināros, debatēs, apaļā galda sarunās.

PROGRAMMA EIROPA PILSOŅIEM: 2. virziens: Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība

Kontaktpersonas:

Inta Rimšāne, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ārējo sakaru koordinatore

inta.rimsane@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

26.06.2022

Rēzeknes novada pašvaldība gūst pieredzi Grieķijā

Lasīt vairāk

28.02.2022

Ar Eiropas Savienības atbalstu kļūstam zinošāki migrantu uzņemšanā

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!