Pašvaldības apraksts un struktūra

Iedzīvotāju skaits – 30 276 [Avots: PMLP, dati uz 01.01.2023.]

Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.

Gleznainā daba, kultūrvēsturiskie un dabas objekti ir labs priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Novada tūrisma uzņēmumi ne tikai piedāvā atpūsties pie ūdeņiem, bet arī iepazīt kultūrvēsturiskās bagātības, apmeklēt svētkus un nobaudīt īpatnējo Latgales kulināro mantojumu, izjust latgaliešu valodas un viesmīlības īpašo burvību.

Rēzeknes novads ir viens no bagātākajiem novadiem Latvijā ar kultūras pieminekļiem. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir iekļauti 264 Rēzeknes novadā esošie kultūras pieminekļi.

Rēzeknes novads var lepoties arī ar nemateriālām kultūras vērtībām – mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, tautas daiļamata meistariem, talantīgām un neordinārām personībām.

Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir RSEZ SIA “Verems” Vērēmu pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” Ozolaines pagastā. Lauksaimniecības sfērā aktīvi darbojas SIA “Sprūževa M” Griškānu pagastā, AS "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija" (augkopība un lopkopība, elektroenerģijas ražošana un elektroenerģijas tirdzniecība, izveidota Viļānu biogāzes koģenerācijas stacija), AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” (augkopība un lopkopība, piena lopkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lauksaimnieciskie pakalpojumi, medniecība, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Viļāni" (piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecības pakalpojumi).

Rēzeknes novada pašvaldības struktūra

 • Rēzeknes novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
  • Dricānu apvienība:
   • Dricānu pagasts;
   • Gaigalavas pagasts;
   • Kantinieku pagasts;
   • Nagļu pagasts;
   • Ozolmuižas pagasts;
   • Rikavas pagasts;
   • Sakstagala pagasts;
   • Stružānu pagasts;
  • Kaunatas apvienība:
   • Čornajas pagasts;
   • Griškānu pagasts;
   • Kaunatas pagasts;
   • Mākoņkalna pagasts;
   • Stoļerovas pagasts;
  • Nautrēnu apvienība:
   • Audriņu pagasts;
   • Bērzgales pagasts;
   • Ilzeskalna pagasts;
   • Lendžu pagasts;
   • Nautrēnu pagasts;
   • Vērēmu pagasts;
  • Maltas apvienība:
   • Feimaņu pagasts;
   • Lūznavas pagasts;
   • Maltas pagasts;
   • Ozolaines pagasts;
   • Pušas pagasts;
   • Silmalas pagasts;
  • Viļānu apvienība:
   • Dekšāres pagasts;
   • Sokolku pagasts;
   • Viļānu pagasts;
   • Viļānu pilsēta.
Click to listen highlighted text!