Logo

STĀSTS

Grafiskā raksta MŪSU DEBEŠU PUSE filozofijas pamatā ir novads kā administratīvi-ģeogrāfiska teritorija ar savu
PAGĀTNI UN NĀKOTNI. Raksts ir novada kartes ornamentāla versija - uzartu lauku, upju un ceļu tīkls, kas ieskauj
apdzīvotas vietas. Šī atvērtā un neierobežotā struktūra sevī simboliski apvieno novada pagātnes kultūras mantojumu un
izaugsmes perspektīvu.

UZBŪVE

Raksts veidots no punktiem un līnijām uz grafiskā tīkla pamata.
PAGĀTNE (mantojums) MĀTES VILLAINE + NĀKOTNE (izaugsme) MĀTES PLATE.
Raksta pamatu veido punktu struktūra, kas patapināta no Bērzgales 19. gs. villaines izšuvuma saulītes motīva atbalsta
asīm, simbolizējot mūsu dzīves pamatu – vēstures un kultūras mantojumu.

Savienojot punktus ar līnijām-ceļiem iegūstam stilizētu mātes plati (montāžas plati sarežģītās elektroniskās sistēmās),
kas simbolizē novada attīstības virzienu – organizēt un administrēt procesus ar profesionālu cilvēku un modernu
tehnoloģiju palīdzību, nodrošinot ilgtspējīgu izaugsmi. Mātes plates izskatā saskatāma līdzība ar novada satelītkartēm,
kas sasaucas ar ideju par MŪSU DEBEŠU PUSI.

Savukārt raksta viducī ir stilizēta mātes plates atmiņas bloka grafiska versija. Tā norāda uz novada administratīvo un
organizējošo centru.

Click to listen highlighted text!