Description and structure of the municipality

Iedzīvotāju skaits – 30 276 [Avots: PMLP, dati uz 01.01.2023.]

Rēzeknes novads atrodas netālu no Latvijas valsts un arī visas Eiropas Savienības austrumu robežas. Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes automaģistrāles Rīga – Maskava, Sanktpēterburga – Varšava, kā arī starptautiskas nozīmes dzelzceļa maģistrāles šajos pašos virzienos, kas novada teritorijai piešķir ērta tranzīta koridora statusu.

The picturesque nature, cultural and natural objects are a good prerequisite for tourism development. The Latvian tourism companies are not only offered to rest on the waters, but also to familiarise themselves with cultural historical wealth, visit festivals and enjoy the specific culinary heritage of Latgale, feel the special magic of the Latgalian language and hospitality.

Rezekne municipality is one of the richest provinces in Latvia with cultural monuments. The National Register of Protected Cultural Monuments includes 264 cultural monuments in the municipality of Rezekne.

The municipality of Rēzekne may also be proud of intangible cultural values — artistic self-activities, masters, talented and non-prescriptive personalities.

Lielākie rūpniecības uzņēmumi ir RSEZ SIA “Verems” Vērēmu pagastā, RSEZ SIA “LEAX Rēzekne” Ozolaines pagastā. Lauksaimniecības sfērā aktīvi darbojas SIA “Sprūževa M” Griškānu pagastā, AS "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija" (augkopība un lopkopība, elektroenerģijas ražošana un elektroenerģijas tirdzniecība, izveidota Viļānu biogāzes koģenerācijas stacija), AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” (augkopība un lopkopība, piena lopkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lauksaimnieciskie pakalpojumi, medniecība, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "Viļāni" (piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecības pakalpojumi).

Municipal structure of Rezekne municipality

 • The territory of the municipality of Rezekne shall have the following breakdown:
  • Dricanu Association:
   • Dricana civil parish;
   • Gaigalavas civil parish;
   • Kantnieku civil parish;
   • Nagu civil parish;
   • Ozolmuiža civil parish;
   • Rikavas civil parish;
   • Sakstagala civil parish;
   • Struzanu civil parish
  • Kaunatas association:
   • The parish of Chornajas;
   • The parish of Griškanas;
   • Kaunatas civil parish;
   • Makoņkalna civil parish;
   • The parish of Stolerova;
  • Nautre association:
   • Audrinu civil parish;
   • Berzgales civil parish;
   • Ilzeskalna civil parish;
   • Lendzu civil parish;
   • Nautrenes civil parish;
   • Veremu civil parish
  • Maltas association:
   • Feimanu civil parish;
   • Luznavas civil parish;
   • Maltas civil parish;
   • Ozolaine civil parish;
   • Pusas civil parish
   • Silmalas civil parish;
  • Vilanu association:
   • Deksares civil parish;
   • Sokolku civil parish;
   • Vilanu civil parish;
   • Viļānu pilsēta.
Click to Listen highlighted Text!