Environmental issues

Publiskie ūdeņi

Waste management

Extraction of mineral resources

Assencing services

Fish resources

Nature conservation

Angling;

Environmental reports

Communal economy and roads

News

13.06.2024

Idzepoles ezerā peldēties nav ieteicams

Read more

07.06.2024

Lubāna ezerā aizliegts peldēties

Read more

06.06.2024

Rāznas ezerā ielaisti līdaku mazuļi

Read more

28.05.2024

Latgalieši iedvesmo: rūpes par dabu un savu apkaimi kā sirdslieta

Read more

15.05.2024

Latvijā atklāta peldsezona

Read more

12.04.2024

Lielā talka šogad notiks 27. aprīlī

Read more

04.04.2024

Uzsākts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskatam un plānošanas dokumentam “Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam”

Read more

19.03.2024

“Zaļais, kur esi?” – izsludināts Lielās Talkas konkurss

Read more

28.02.2024

Nodarbībās stāstīs par nelegālās tirdzniecības apdraudējumu savvaļas sugām

Read more

19.01.2024

Rāznas ezera krasta stiprināšanu pie Lipuškiem pabeigs vasarā

Read more

Click to Listen highlighted Text!