Environmental issues

Publiskie ūdeņi

Waste management

Extraction of mineral resources

Assencing services

Fish resources

Nature conservation

Angling;

Environmental reports

Communal economy and roads

News

12.04.2024

Lielā talka šogad notiks 27. aprīlī

Read more

04.04.2024

Uzsākts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskatam un plānošanas dokumentam “Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam”

Read more

19.03.2024

“Zaļais, kur esi?” – izsludināts Lielās Talkas konkurss

Read more

28.02.2024

Nodarbībās stāstīs par nelegālās tirdzniecības apdraudējumu savvaļas sugām

Read more

19.01.2024

Rāznas ezera krasta stiprināšanu pie Lipuškiem pabeigs vasarā

Read more

17.01.2024

Lūznavas muižas parka teritorijā tiks nocirsti mizgraužu bojātie koki

Read more

11.01.2024

Seminārs iekšējo ūdeņu zvejniekiem par datu reģistrēšanu LZIKIS sistēmā

Read more

05.01.2024

Informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu

Read more

01.12.2023

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes Idzipoles ezeram izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Read more

27.11.2023

No 2024. gada 1. janvāra sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” būs jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Read more

02.11.2023

Rāznas ezera zivju krājumi papildināti ar zandartu mazuļiem

Read more

Click to Listen highlighted Text!