Projects

Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana

Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana

Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana

Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana

“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

Maltas Increase in Energy Efficiency of Children and Youth Centre

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Kopīgās projektu “Zaļā palete” un “Nattour” aktivitātes vides pārvaldībā/ GREEN PALETTE V.2.0

“Strengthening the traditional crafts of Latgale” — “CRAFT 2.0”

Acquisition of an electric bus in the municipality of Rezekne

Improvement of the energy efficiency of the Rēznas elementary school building

Europeans call Euroscepticism

Click to Listen highlighted Text!