Projekti

Lendžu administratīvās ēkas, t. sk., kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā

Brīvprātīgā darba pilsētas

Tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide – FOLLOWING IDEAS

Amatniecība bez robežām – “CRAFTS”

Degradēto teritoriju revitalizācija “TRANS-FORM”

Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē

Senioru sociālā iekļaušana – “AGING IN COMFORT”

Pumpurs midi ar malam

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai “PuMPuRS”

Programma “Latvijas skolas soma”

Click to listen highlighted text!