Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide – FOLLOWING IDEAS

Publicēts: 15.02.2021

Atjaunots: 17.05.2022

Projekta apraksts

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta nosaukums:

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide

Programmas mājas lapa:

www.latruscbc.eu

Projekta nosaukums angļu valodā:

Development of cross border region tourist route “Following the engineering ideas” in LV and RU

Akronīms:

FOLLOWING IDEAS

Projekta numurs:

LV-RU-029

Projekta mērķis:

Starptautiska, uz vietējiem resursiem balstīta tūrisma maršruta izveide un veicināšana. Maršrutā ietilpst XIX gadsimtā Latvijas un Krievijas pierobežā dzīvojošo slaveno inženieru dzīves vietu un viņu radīto inženiertehnisko izgudrojumu apskate. Tas ir pilnīgi jauns tūrisma produkts, kas tiks radīts Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un veicinās kultūras, zinātnes un vēsturiskās saiknes, kas vērstas uz tūristu piesaisti pierobežas reģionos. Projekta ietekmes teritorijas ir Latgales reģions Latvijā, Pleskavas un Ļeņingradas apgabali Krievijā.

Projekta īstenošanas laiks:

01.12.2019. – 31.05.2021. (18 mēneši)

Finansējums:

Kopējais projekta budžets ir 456 455,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 410 809,50 EUR.

Projekta vadošais partneris:

Rēzeknes novada pašvaldība

Projekta partneri:

Autonomā bezpeļņas organizācija “Resursu centrs “VERA””/ Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «ВЕРА»» Pļussas rajona administrācija / Администрация Плюсского района

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu – Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga).Tūristiem būs iespēja apskatīt projekta laikā izveidotos un atjaunotos objektus, kā arī iepazīties ar pulksteņmeistara Pāvela Burē (1810-1882) un zemūdeņu projektētāja Nikolaja Kudrjavceva (1857-1900) veikumu Pļussā un Lugā.

Kontaktpersona:

projektu vadītāja Sintija Bataresintija.batare@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

16.12.2021

Izveidots jauns tūrisma maršruts un interaktīvā izstāde Lūznavas muižā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var

Lasīt vairāk

08.12.2021

Lūznavas muižā atklāta interaktīvā izstāde “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada

Lasīt vairāk

30.11.2021

Lūznavas muižā tiks atklāta interaktīvā izstāde “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var

Lasīt vairāk

26.11.2020

Jauns tūrisma maršruts vedīs pa industriālā mantojuma pēdām

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var

Lasīt vairāk

28.05.2020

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" izveide

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var

Lasīt vairāk

27.05.2020

Jauna tūrisma maršruta izveide Rēzeknes novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var

Lasīt vairāk

27.02.2020

Rēzeknes novadā uzsākts projekts “Sekojot inženiertehniskajām idejām”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!