Tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide – FOLLOWING IDEAS

Publicēts: 15.02.2021

Atjaunots: 09.03.2023

Projekta apraksts

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta nosaukums:

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveide

Programmas mājas lapa:

www.latruscbc.eu

Projekta nosaukums angļu valodā:

Development of cross border region tourist route “Following the engineering ideas” in LV and RU

Akronīms:

FOLLOWING IDEAS

Projekta numurs:

LV-RU-029

Projekta mērķis:

Starptautiska, uz vietējiem resursiem balstīta tūrisma maršruta izveide un veicināšana. Maršrutā ietilpst XIX gadsimtā Latvijas un Krievijas pierobežā dzīvojošo slaveno inženieru dzīves vietu un viņu radīto inženiertehnisko izgudrojumu apskate. Tas ir pilnīgi jauns tūrisma produkts, kas tiks radīts Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros un veicinās kultūras, zinātnes un vēsturiskās saiknes, kas vērstas uz tūristu piesaisti pierobežas reģionos. Projekta ietekmes teritorijas ir Latgales reģions Latvijā, Pleskavas un Ļeņingradas apgabali Krievijā.

Projekta īstenošanas laiks:

01.12.2019. – 31.05.2021. (18 mēneši)

Finansējums:

Kopējais projekta budžets ir 456 455,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 410 809,50 EUR.

Projekta vadošais partneris:

Rēzeknes novada pašvaldība

Projekta partneri:

Autonomā bezpeļņas organizācija “Resursu centrs “VERA””/ Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр «ВЕРА»» Pļussas rajona administrācija / Администрация Плюсского района

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta aktivitātes ietver tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām” izveidi Latvijā un Krievijā. Projekta laikā tiks pētīta Lūznavas muižas īpašnieka, dzelzceļa būvju inženiera un profesora Staņislava Kerbedza (1810-1899) darbība šajās valstīs, izveidojot jaunu tūrisma maršrutu – Rēzeknes novads (Lūznava), Pleskavas apgabals (Pļussa), Ļeņingradas apgabals (Luga).Tūristiem būs iespēja apskatīt projekta laikā izveidotos un atjaunotos objektus, kā arī iepazīties ar pulksteņmeistara Pāvela Burē (1810-1882) un zemūdeņu projektētāja Nikolaja Kudrjavceva (1857-1900) veikumu Pļussā un Lugā.

Kontaktpersona:

projektu vadītāja Sintija Bataresintija.batare@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

28.05.2020

Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" izveide

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!