Amatniecība bez robežām – “CRAFTS”

Publicēts: 16.09.2020

Atjaunots: 17.10.2022

Projekta apraksts

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta nosaukums:

“Amatniecība bez robežām”

Programmas mājas lapa:

www.latruscbc.eu

Projekta nosaukums angļu valodā:

“Craftsmanship without Borders”

Akronīms:

CRAFTS

Projekta numurs:

LV-RU-018

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir tādu jaunu pārrobežu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošana, kas izmantotu vietējos resursus un apmeklētāju piesaistei Latgales-Pleskavas reģionam varētu tikt reklamēti kā kopējie tūrisma produkti. Projekta aktivitātes ir vērstas uz amatniekiem kā vietējās kultūras un tradīciju glabātājiem un attīstītājiem tādos amatniecības sektoros kā metālapstrāde, tekstils, ieskaitot aušanu un šūšanu, kokapstrāde un keramika un stikls. Projekts uzlabos nepieciešamo infrastruktūras un teorētisko bāzi amatniekiem jaunu radošu produktu un pakalpojumu izveidei 15 vietās Latvijas un Krievijas pierobežā, kas tiks reklamēti, lai piesaistītu potenciālo apmeklētāju interesi.

Projekta īstenošanas laiks:

27 mēneši (01.06.2019.-31.08.2021.)

Finansējums:

Kopējais projekta finansējums – 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR.

Projekta vadošais partneris:

Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri:

Daugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija un Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds.

Galvenās projekta aktivitātes:

P1 Projekta vadība un koordinācija

Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta vadība un ieviešana, partneru sadarbība, projekta dokumentu un atskaišu gatavošana un uzglabāšana.

AP2 Projekta publicitāte un redzamība

Aktivitātes ietvaros tiks izveidota kopīga interneta platforma amatniecības produktu popularizēšanai, izveidoti video stāsti, nodrošināta dalība tūrisma izstādēs, sagatavoti mārketinga materiāli un rīkota projekta noslēguma konference.

AP3 Jaunu amatniecības produktu attīstīšana

Aktivitātes ietvaros amatniekiem tik organizētas apmācības radošās uzņēmējdarbības prasmju paaugstināšanai, rīkotas tematiskās darba grupas, lai veicinātu jaunu amatniecības produktu radīšanu un organizēti pārrobežu pasākumi amatniekiem, kur prezentēt savus produktus.

AP4 Amatniecības aprīkojuma modernizācija

Atvivitātes ietvaros tiks nodrošināta nepieciešamā aprīkojuma iegāde un modernizācija 8 Latgales reģiona pašvaldībās- Riebiņu novada pašvaldībā, Krāslavas novada pašvaldībā, Ilūkstes novada pašvaldībā, Aglonas novada pašvaldībā, Rugāju novada pašvaldībā, Preiļu novada pašvaldībā, Līvānu novada pašvaldībā un Ciblas novada pašvaldībā, kā arī 2 Krievijas pašvaldībās- Porhovā un Pleskavā.

AP5 Kultūras un vēstures objektu uzlabošana tūrisma veicināšanai

Aktivitātes ietvaros tiks veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi 6 pašvaldībās- Daugavpils pilsētā, Rēzeknes novada Lūznavā, Balvos, Dagdas novada Andrupenē, Daugavpils novada Berķenelē un Porhovā (Krievija).

Kontaktpersonas:

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv
Projektu vadītāja Sintija Bataresintija.batare@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

22.09.2021

Latgalīši Reigā brauc! Aicinām uz satikšanos Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

Lasīt vairāk

06.08.2021

Lūznavā notiks apmācības amatniekiem projekta Crafts ietvaros

Lasīt vairāk

14.03.2021

Lūznavas muižas smēdē pabeigti atjaunošanas darbi

Lasīt vairāk

10.08.2020

Izgaršo, izsmaržo, izdejo un izdziedi Latgali Rīgā!

Lasīt vairāk

23.04.2020

Lūznavas muižā atdzims senā smēde

Lasīt vairāk

31.07.2019

Uzsākta projekta „Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, īstenošana

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!