Degradēto teritoriju revitalizācija “TRANS-FORM”

Publicēts: 16.09.2020

Atjaunots: 15.02.2021

Projekta apraksts

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts Nr.LLI-386
Degradēto teritoriju revitalizācija trans-form

Projekta mērķis:

revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Projekta ietvaros

degradētās teritorijas tiks attīrītas un sakārtotas 5,53 ha apmērā četru partneru teritorijās – Rēzeknes novada Lūznavā, Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā Lietuvā. Rēzeknes novada Lūznavas pagastā tiks veikta kopmītnes ēkas Parka ielā 1 demontāža un izveidots labiekārtots āra rotaļu laukums bērniem, kopumā revitalizējot teritoriju 1,1 ha platībā un padarot to par drošu un pievilcīgu objektu iedzīvotājiem un viesiem.

Nozīmīga projekta daļa ir arī sadarbība, zināšanu pārnese un gūšana, tāpēc iesaistītie speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām – teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā – Vāciju, Čehiju un Nīderlandi un sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem

īstenošanas laiks:

03.04.2018.-02.04.2020.

Projekta finansējums:

Kopējais projekta finansējums: 520 348,94 EUR;
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirtais finansējuma apmērs: 442 296,58 EUR;
Finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai – 75 760,45 EUR, t.sk. ERAF finansējums 64 396,38 EUR apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 3 788,02 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 7 576,05 EUR apmērā.

Projekta partneri:

Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” | www.ezeruzeme.lv
Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” | www.rsez.lv
Rēzeknes Novada pašvaldība | www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils pilsētas dome | www.daugavpils.lv
Krāslavas novada dome | www.kraslava.lv
Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija | www.panevezys.lt
Visaginas pašvaldības administrācija | www.visaginas.lt
Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu 
Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

26.03.2019

Lietuvieši ciemojas Rēzeknes novadā

Lasīt vairāk

12.03.2019

Lietuvas pašvaldību pieredze degradēto teritoriju revitalizācijā

Lasīt vairāk

05.12.2018

Latvijas un Lietuvas partneru pārstāvji tiekas apmācībās

Lasīt vairāk

13.11.2018

Noticis pirmais projekta “Trans-form” pieredzes apmaiņas brauciens

Lasīt vairāk

  • 1
  • 2
Click to listen highlighted text!