Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā

Publicēts 25.03.2021

Projekta apraksts

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small
Projekta nosaukums:

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”

Projekta numurs:

Nr. 9.3.1.1/19/I/047

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas laiks:

18 mēneši: no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Finansējums:

Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 26 907,12 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 62 783,28 EUR.

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē  – tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas) , būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Vecružina” izveide Silmalas pagasta Vecružinā – tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un  Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

Kontaktpersona:

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā: Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

27.05.2021

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta aktualitātes

Kopš 2020. gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un

Lasīt vairāk

05.02.2021

Pabeigti grupu dzīvokļu mājas izveides būvdarbi Pilcenē

Jau gadu, kopš 2020. gada februāra, tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras

Lasīt vairāk

27.11.2020

Turpinās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un

Lasīt vairāk

20.08.2020

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta norise

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un

Lasīt vairāk

20.08.2020

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta norise

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un

Lasīt vairāk

22.05.2020

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta aktualitātes

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un

Lasīt vairāk

28.02.2020

Uzsākts sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts Rēzeknes novadā

2020. gada 20. februārī ir noslēgts līgums par Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras

Lasīt vairāk

11.10.2018

Dzīvojamās ēkas pārbūves par grupu dzīvokļiem būvprojekta izstrāde projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā" īstenošanai

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/29 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.10.2018. līdz plkst. 10.00 Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība Iepirkuma priekšmets: dzīvojamās ēkas pārbūves par

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!