Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta aktualitātes

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small

Kopš 2020. gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”. 

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē  - tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas), būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" izveide Silmalas pagasta Vecružinā - tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, "Atelpas brīža" pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un  Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR, valsts budžeta dotācija - 26 907,12 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 62 783,28 EUR.

Projekta plānotais ilgums tika pagarināts uz  23 mēnešiem: no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 20. decembrim.

Līdz šī gada maijam jau ir  pabeigti būvdarbi Pilcenē, ēka nodota ekspluatācijā. Pilcenē, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” teritorijā, vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvēja pašvaldības viena stāva ēku par grupu dzīvokļu māju astoņām personām.  

Būvdarbi Vecružinā (skat. foto), kur triju stāvu ēka tika pielāgota sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ir noslēgušies, tiek veikta dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Projekta ietvaros pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu materiāltehniskā aprīkojuma iegādei abām pārbūvētajām ēkām Pilcenē un Vecružinā. Turpmākajos projekta mēnešos līdz šī gada decembrim tiks iepirkts nepieciešamais aprīkojums un mēbeles, lai abas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas varētu uzsākt pilnvērtīgu darbību.

 

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:

Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!