Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts tuvojas noslēgumam

20.12.2022

Projekti

Kopš 2020. gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”. 

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē  - tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas), būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina" izveide Silmalas pagasta Vecružinā - tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, "Atelpas brīža" pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un  Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR, valsts budžeta dotācija - 26 907,12 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 62 783,28 EUR.

Ir  pabeigti būvdarbi Pilcenē, kur Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” teritorijā vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvēja pašvaldības viena stāva ēku par grupu dzīvokļu māju astoņām personām.  

Savukārt Vecružinā triju stāvu ēka tika pielāgota sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

2022.gada rudenī tika iegādāta sadzīves tehnika un elektropreces no SIA “Akina” un vēl līdz gada beigām SIA “Sentios” veiks mēbeļu piegādi Pilcenē un Vecružinā, lai abas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas varētu uzsākt pilnvērtīgu darbību.

 

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:

Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Click to listen highlighted text!