Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Publicēts 25.03.2021

Projekta apraksts

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small
Projekta nosaukums:

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

Projekta numurs:

Nr.9.2.2.1./15/I/005

Galvenās projekta aktivitātes:

Tiks novērtētas 462 personas ar garīga rakstura traucējumiem, 505 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 317 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni, lai noskaidrotu, kādi sociālie pakalpojumi viņiem ir visnepieciešamākie.

387 personām ar garīga rakstura traucējumiem kļūs pieejama aprūpe mājās un dienas centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīga sociālā aprūpe un cita veida atbalsts.

3533 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Projekta laikā samazināsies bērnu skaits iestādēs – viņi atradīs mājas pie audžuģimenēm, aizbildņiem vai adoptētājiem.

Sabiedrībai tiks sniegta informācija par cilvēkiem ar garīgajiem un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī par bērniem, kas aug ārpus ģimenēm.

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta īstenošanas laiks līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projektu īsteno:

Latgales Plānošanas reģions sadarbībā ar reģiona pašvaldībām un VSAC “Latgale”

Kontaktpersona:

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar bērniem un ģimenēm: Zita Bautre, tālr.: 64607184, 26531497, e-pasts: zita.bautre@rezeknesnovads.lv, kā arī Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.

Aktualitātes

30.04.2021

Sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās

Lasīt vairāk

08.03.2019

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar

Lasīt vairāk

20.09.2016

Rēzeknes novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Rēzeknes novada sociālais dienests uzsāk jaunu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, organizēšanu: 1) “atelpas brīža” pakalpojums;  2) aprūpes

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!