Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

08.03.2019

Projekti

Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, Latgales plānošanas reģions (LPR) līdz 2023. gada beigām realizē Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.
Latvijas sabiedrībā joprojām dominē uzskats, ka aprūpei jānotiek institūcijās, ka cilvēkiem ar veselības traucējumiem nav tiesību izvēlēties, kur dzīvot, ar ko dalīt privāto telpu un, kā pavadīt savu laiku, viņi ir mākslīgi izolēti un šķirti no sabiedrības. Savukārt bērni, auguši ilgstošās aprūpes iestādēs, nezina, ko nozīmē ģimene un ikdienas norises, un reālā dzīve viņus pārsteidz nesagatavotus.
Šis grūti izrunājamais vārds – deinstitucionalizācija sevī slēpj labus plānus un darbus, no kuriem galvenais – parūpēties par to, lai dzīvotu mājās vai ģimeniskā vidē varētu pēc iespējas vairāk bērnu un cilvēku ar veselības traucējumiem.
2018. gads ir bijis izaicinājumu un darba pilns Latgales deinstitucionalizācijas projekta komandai un sadarbības partneriem, taču paveiktie līdzšinējie darbi jau 163 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 46 to likumiskiem pārstāvjiem ir sagādājuši neizmērāmu prieku un ieguvumu viņu veselībai.
2018. gadā noslēdzās projektā iesaistīto 402 Latgales reģiona bērnu ar FT izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu sagatavošana. Daļa no pašvaldībām jau šobrīd ir aktīvi uzsākusi sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) sniegšanu projektā iesaistītajiem pašvaldību iedzīvotājiem gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan to likumiskajiem pārstāvjiem.
Šīm mērķgrupām līdz šim visaktīvākās sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzējas ir bijušas Rēzeknes un Daugavpils pilsētas, kā arī Ludzas, Viļānu, Rēzeknes un Daugavpils novadu pašvaldības (skat. tabulu zemāk).
Saņemtie pakalpojumi un izvēlētie pakalpojuma sniedzēji ir ļoti dažādi, jo tie ir atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām (katrs var saņemt ne vairāk kā 40 dažādu pakalpojumu sniegšanas reizes). Kā liecina apkopotie dati, no 163 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Latgalē saņēmuši tādus sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumus kā fizioterapija, masāža un reitterapija, taču, pakalpojumu klāstam paplašinoties, saņemta arī kanisterapija, audio logopēda pakalpojumi, smilšu terapija u.c.
Pieprasīti ir arī “atelpas brīža” un “aprūpes” pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Lai saņemtu abus šos pakalpojumus, nav nepieciešama bērna izvērtēšana un individuālā atbalsta plāna sastādīšana.
Projekts piedāvā atbalstu arī bērnu ar funkcionāliem traucējumu vecākiem - līdz divdesmit pakalpojuma reizēm. Šo atbalstu 2018. gadā ir izmantojuši sešu pašvaldību 46 bērnu ar FT likumiskie pārstāvji, apmeklējot gan fizioterapeita individuālās nodarbības, masāžas, gan psihologa konsultācijas u.c.

Bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju skaits (unikālas personas)
kas (uz 05.03.2019) saņēmušas SBSP

PašvaldībaBērni ar FTBērnu ar FT likumiskie pārstāvjiKopā unikālas personas
Rēzekne48755
Ludzas novads201838
Viļānu novads14620
Daugavpils novads19019
Viļakas novads10818
Daugavpils17017
Rēzeknes novads14014
Kārsavas novads459
Krāslavas novads426
Balvu novads404
Ilūkstes novads404
Rugāju novads404
Riebiņu novads101
Aglonas novads000
Baltinavas novads000
Dagdas novads000
Preiļu novads000
Vārkavas novads000
Zilupes novads000
Kopā16346209

Patiesā deinstitucionalizācija sākas ikviena sirdī un domāšanā!
Vairāk informācijas: Ināra Krūtkrāmele, Latgales deinstitucionalizācijas projekta vadītāja, e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv.
Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, LPR DI projekta sabiedrisko attiecību specialists, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv.

1_Logo
Click to listen highlighted text!