Notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona DI vadības grupas sanāksme

Šī gada 10. maijā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Rēzeknes novada domes Lielajā zālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides aktualitātes, kā arī grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 313.

Sanāksmes pirmajā daļā DI projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele iepazīstināja klātesošos ar projekta aktualitātēm, DI plāna īstenošanas gaitu un veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 313 un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tāpat klātesošie tika informēti par šī brīža sasniegtajiem rezultātiem sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanā projekta mērķgrupām un izmaksāto kompensāciju apmēru, visbiežāk sastopamajiem jautājumiem dokumentācijas sagatavošanas procesā un nākotnes plāniem.

Sanāksmes laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar arī projekta publicitātes pasākumus, sadarbību ar citām pašvaldībām, pieredzi pakalpojumu sniegšanā, problēmas un turpmākās darbības, kas saistītas ar DI projekta ieviešanu Latgales plānošanas reģionā.

Noslēgumā ikvienam bija iespēja padalīties ar savu pieredzi un uzdot jautājumus gan DI projekta komandai, gan kolēģiem no citām pašvaldībām. Šī iespēja arī tika izmantota, un Daugavpils pilsētas pašvaldības DI projekta vadītāja Viktorija Teličene prezentēja ieskatu projekta ietvaros realizētajos labajos darbos Daugavpils pilsētā.

Kopā ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centru katram dalībniekam tika sagādātas pārsteiguma dāvaniņas, kas darinātas ar Dienas centra dalībnieku – pieaugušo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem – rokām.

Click to listen highlighted text!