Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā

Publicēts 07.09.2022

Projekta apraksts

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small
Projekta nosaukums:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā

Projekta numurs:

9.3.1.1/18/I/030

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldībā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas laiks:

45 mēneši: 01.04.2020. -31.12.2023.

Finansējums:

Projekta kopējais budžets ir 1 724 688, 24 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 559 458, 22 EUR, t.sk. ERAF finansējums 699 813, 49 EUR, valsts budžeta dotācija 31 778, 52 EUR, valsts budžets 152 208, 06 EUR, pašvaldības finansējums 675 658, 15 EUR, un neattiecināmās izmaksas 165 230, 02 EUR.

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā- tiks izveidota sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra mērķa grupai- personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiks izbūvētas divas jaunbūves un nodrošināti sekojoši pakalpojumi mērķa grupai:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem– Liepu ielā 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., tiks jaunbūvēta viena stāva dzīvokļu māju (16 vietas), būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;

2) Dienas aprūpes centra (13 vietas) un  specializēto darbnīcu (10 vietas) izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem- Liepu iela 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., tiks jaunbūvēta viena stāva ēka, notiks būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

Kontaktpersona:

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā: Irēna Lavrinoviča, tālr: 64607203, e-pasts: irena.lavrinovica@rezeknesnovads.lv

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

Click to listen highlighted text!