Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā

Publicēts: 07.09.2022

Atjaunots: 20.10.2023

Projekta apraksts

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB small
Projekta nosaukums:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā

Projekta numurs:

9.3.1.1/18/I/030

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldībā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā  (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas laiks:

45 mēneši: 01.04.2020. -31.12.2023.

Finansējums:

Projekta kopējais budžets ir 2 555 201,09 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 1 559 458, 22 EUR, t.sk. ERAF finansējums 706 599,42 EUR, valsts budžeta dotācija 31 778, 52 EUR, valsts budžets 152 488,63 EUR, pašvaldības finansējums 668 591,65 EUR, un neattiecināmās izmaksas 995 742,87 EUR.

Galvenās projekta aktivitātes:

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā- tiks izveidota sabiedrībā balstīta sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūra mērķa grupai- personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur tiks izbūvētas divas jaunbūves un nodrošināti sekojoši pakalpojumi mērķa grupai:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem– Liepu ielā 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., tiks jaunbūvēta viena stāva dzīvokļu māju (16 vietas), būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupas vajadzībām;

2) Dienas aprūpes centra (13 vietas) un  specializēto darbnīcu (10 vietas) izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem- Liepu iela 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., tiks jaunbūvēta viena stāva ēka, notiks būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko bāzi atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

Kontaktpersona:

Projektu vadītāja Brigita Arbidāne,
e-pasts: brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv,
tālr. 64607185

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Aktualitātes

10.05.2024

Viļānos atklāta grupu dzīvokļu māja un dienas aprūpes centrs

Lasīt vairāk

06.03.2024

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā” aktualitātes

Lasīt vairāk

02.10.2023

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novada pašvaldības Viļānu apvienībā” aktualitātes

Lasīt vairāk

15.08.2023

Uzsākti būvdarbi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai Liepu ielā 2B, Viļānos, Rēzeknes nov. (projekta Nr.9.3.1.1/18/I/030)

Lasīt vairāk

22.05.2023

Izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai Liepu ielā 2B, Viļānos,  Rēzeknes nov. (projekta Nr.9.3.1.1/18/I/030)

Lasīt vairāk

20.05.2023

Noslēgušies projektēšanas darbi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai Liepu ielā 2B, Viļānos,  Rēzeknes nov. (projekta Nr.9.3.1.1/18/I/030)

Lasīt vairāk

  • 1
  • 2
Click to listen highlighted text!