Izsludināts Projektu konkurss uzņēmējdarbībā – atbalsts remigrācijā

Pamatojoties uz 2023. gada 27. jūnija Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, protokols Nr. 34/64§ un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumu Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai "Reģionālās remigrācijas koordinators")

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursuAtbalsts remigrācijā – uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Kopējais finansējums 2024. gadā – līdz EUR 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi); no kuriem EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi)  VARAM līdzfinansējums un EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vienam projektam pieejams līdz EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) līdzfinansējums, no kuriem EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) VARAM līdzfinansējums un EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta pieteicēja finansējums ir ne mazāk kā 50% no pieprasītā VARAM līdzfinansējuma apmēra.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 16. maija līdz 17. jūnijam, pl.16.30.

Projektā jāparedz īstenot vienu no mērķiem:

  • darba vietas remigrantam izveide jau esošā uzņēmumā;
  • jauna remigranta uzņēmuma izveide.

Projekta ietvaros – remigrants: ir atgriezies vai pārcēlies vai plāno pārcelties no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā

  • pastāvīgā dzīvesvieta ārzemēs ir/bijusi vismaz 2 (divi) gadi;
  • kopš atgriešanās vai pārcelšanās uz Latviju nav pagājuši vairāk kā 2 (divi) gadi;
  • atbalsta programmas ietvaros plāno dibināt jaunu remigranata uzņēmumu un/vai radīt jaunu darba vietu sev vai remigrantam.

Projektu iesniegt iespējams:

  • klātienē (2 izdrukas eksemplāros) – Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 3. st. 25. kab. (saskaņojot ar projektu konkursa kontaktpersonu)
  • elektroniski (vienā eksemplārā) – parakstot ar drošu elektronisko parakstu (eParaksts) un nosūtot uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv

Informācija, konsultācijas: Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Liāna Runča, liana.runca@rezeknesnovads.lv; 25740422.

Click to listen highlighted text!