Atkritumu apsaimniekošana

Austrumlatvijas atkritumu poligons

Rēzeknes novada pašvaldība sadarbojas ar Rēzeknes pilsētu, Ludzas, Ciblas, Kārsavas novadiem Austrumlatvijas atkritumu poligona apsaimniekošanā, darbojoties kopējā pašvaldības SIA "ALAAS".

Adrese:
"Križevniki 2", Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Tālr./Fakss: 64667440; Mob.tālr. 28359080
E-pasts austrumlatgale2@inbox.lv

Biroja adrese:
Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601
Tālr. 20211337, 64607673
E-pasts sia.alaas@inbox.lv

Kontaktpersona:
Aigars Metlāns
Tālr. 28359080, 64667440
e-pasts austrumlatgale@inbox.lv

Dalīto atkritumu vākšanas punktu atrašanās vietas

Rēzeknes novada Maltas, Kaunatas, Dricānu un Nautrēnu apvienībās dalīto atkritumu vākšanas punkti atrodas:

 • Audriņu pagasts, Audriņi, Dārzu iela 2 (izlietotais iepakojums)
 • Feimaņu pagasts, Feimaņi, “Pagastmāja” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Ozolmuižas pagasts, Ozolmuiža (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Kantinieku pagasts, Liuža, “Administratīvais centrs” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Sakstagala pagasts, Ciskādi, Baznīcas iela 11, bet tiek plānots pārvietot uz citu adresi – Baznīcas iela 10A (izlietotais iepakojums)
 • Sakstagala pagasts, Uļjanova, Jaunatnes iela 1 (izlietotais iepakojums)
 • Ilzeskalna pagasts, Ilzeskalns, Skolas iela 3 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Vērēmu pagasts, Sondori, Ezeru iela 2 (izlietotais iepakojums)
 • Vērēmu pagasts, Adamova (izlietotais iepakojums)
 • Mākoņkalna pagasts, Lipuški, Līgo iela 4 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Gaigalavas pagasts, Gaigalava, Ābelītes iela 3 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Gaigalavas pagasts, Strūžāni, “Sporta laukums” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Ozolaines pagasts, Bekši (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Ozolaines pagasts, Pleikšņi (izlietotais iepakojums)
 • Dricānu pagasts, Dricāni, “Garāžas” (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Rikavas pagasts, Rikava, Upes iela (Centra laukums) (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Kaunatas pagasts, Kaunata, Rāznas iela 22 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Kaunatas pagasts, Dubuļi, Kalna iela 4 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Čornajas pagasts, Čornaja, Nākotnes iela 9 (izlietotais iepakojums)
 • Čornajas pagasts, Ratnieki, Krasta iela 1 (izlietotais iepakojums)
 • Silmalas pagasts, Gornica, Saules iela 4 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Silmalas pagasts, Kruki, Viļānu iela 21 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Silmalas pagasts, Štikāni, Preiļu iela 9 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Silmalas pagasts, Vecružina, Lakstīgalu iela 1 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Nagļu pagasts, Nagļi, Daudzdzīvokļu māja Nr. 3 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Pušas pagasts, Puša, Darbnīcas (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Griškānu pagasts, Sprūževa, Centrālā iela 27 (izlietotais iepakojums)
 • Griškānu pagasts, Janopole, “Janopoles laukums” (izlietotais iepakojums)
 • Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Skolas iela 2 (Rēznas pamatskola) (izlietotais iepakojums)
 • Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Skolas iela 4 (izlietotais iepakojums)
 • Nautrēnu pagasts, Rogovka, Nautrēnu vidusskola (izlietotais iepakojums)
 • Bērzgales pagasts, Bērzgale, Rītupes iela 21 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas)
 • Lūznavas pagasts, Lūznava, Pils iela 6 (izlietotais iepakojums)
 • Maltas pagasts, Malta, Trasuna iela 45 (izlietotais iepakojums, elektroiekārtas

Viļānu apvienībā atrodas:

 • Brīvības ielā 27A, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Brīvības ielā 44C, Viļānos, Rēzeknes novadā, (tikai Pet/papīrs/metāls);
 • Celtnieku ielā 1B, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Celtnieku ielā 6, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Liepu ielā 2C, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Kultūras laukumā 1a (Viļānu vidusskola), Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Kultūras laukumā 3, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Rēzeknes ielā 1a, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Rēzeknes ielā 41B, Viļānos, Rēzeknes novadā;
 • Kalna ielā 11, Jaunviļānos, Rēzeknes novadā;
 • Nākotnes ielā 2 (Dekšāres pamatskola), Dekšāres, Rēzeknes novadā;
 • Sokolku pagasta pārvalde, Strupļos, Sokolku pagastā, Rēzeknes novadā.

Lai nodrošinātu ērti pieejamu informāciju par atkritumu dalītas vākšanas iespējām visā Latvijas teritorijā, Valsts vides dienests sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir izveidojuši vienotu tīmekļvietni skiroviegli.lv. 
Vietne ļauj atrast informāciju par atkritumu pieņemšanas vietām visā Latvijas teritorijā, kā arī par atkritumu veidiem, kas tiek pieņemti attiecīgajā punktā.

Click to listen highlighted text!