Izstrādē esošie plānošanas dokumenti

05.10.2021

Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi

Rēzeknes novada pagaidu administrācija  2021. gada 30. septembrī pieņēma lēmumus par grozījumiem iepriekš apstiprinātajos domes lēmumos, kas saistīti ar Rēzeknes

Lasīt vairāk

29.09.2021

Informācija par izstrādes posmā esošo bijušā Viļānu novada teritorijas plānojumu

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācija 2021. gada 23. septembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu “Par Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada

Lasīt vairāk

06.08.2021

Aktualizēts Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē 2021. gada 5.augustā tika pieņemts lēmums Par Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019. – 2025.

Lasīt vairāk

11.05.2021

Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam izstrādes uzsākšanu

2021. gada 6. maijā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumus par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un

Lasīt vairāk

28.04.2021

Jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums tiek piemērots un pielietots praksē

Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

22.04.2021

Pašvaldība uzsāk Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijas lokālplānojuma izstrādi

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2021. gada 15. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu "Par Rēzeknes novada Ozolaines pagasta

Lasīt vairāk

11.02.2021

Paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu

Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

06.10.2020

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 25 (1.§) "Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma gala redakcijas

Lasīt vairāk

10.08.2020

Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 20, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 3.0 redakcijas

Lasīt vairāk

17.07.2020

Noslēgusies otrā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 10. jūnija

Lasīt vairāk

27.05.2020

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 21. maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr. 14, 2.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas

Lasīt vairāk

24.03.2020

Noslēgusies pirmā sabiedriskā apspriešana, plānojuma izstrāde tiek turpināta

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notika laika posmā no 2020. gada 14. februāra

Lasīt vairāk

13.02.2020

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Rēzeknes novada dome 2020. gada 6. februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 5, 3.§) “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas

Lasīt vairāk

04.12.2019

Radošajā NEdarbnīcā meklē risinājumus vecās skolas ēkas atdzimšanai

“Radošā NEdarbnīca" Rēzeknes novada Lūznavas muižā aicināja dažādu jomu un organizāciju pārstāvjus kopīgiem spēkiem veidot vīziju Lūznavas muižas vecās koka

Lasīt vairāk

01.06.2018

Piesakies un līdzdarbojies novada attīstības programmas izstrādē!

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes

Lasīt vairāk

13.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldība uzsāk Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi

2017. gada 7. decembrī kārtējā Rēzeknes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums ”Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes

Lasīt vairāk

06.11.2017

Informācija vēlētājiem par parakstīšanās iespējām

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības: 1) iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai

Lasīt vairāk

04.01.2017

Uzsākta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrāde

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka Rēzeknes novada dome 2016. gada 3. novembra sēdē pieņēma lēmumu par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

28.12.2014

Aktualizēts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāns

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 18.decembrī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.29, 4.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam

Lasīt vairāk

09.08.2013

Apstiprināts jaunais Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Rēzeknes novada pašvaldība paziņo, ka 2013. gada 21.februāra domes sēdē (protokols Nr.5, 95.§) ir apstiprināta Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lasīt vairāk

02.08.2013

Apstiprināti Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta sēdē ir pieņemts lēmums „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam

Lasīt vairāk

27.06.2013

Sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgo redakciju

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija sēdē pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

20.06.2013

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija sēdē pieņemto lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

21.03.2013

Paziņojums par Rēzeknes novada plānošanas dokumentu publisko apspriešanu

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta sēdes lēmumu „Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam

Lasīt vairāk

07.12.2012

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu pilnveidošanu

No 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 8.novembrim norisinājās Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas,  Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības

Lasīt vairāk

26.09.2012

Rēzeknes novada plānošanas dokumentu 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana

Uzsākta Rēzeknes novada plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana

Lasīt vairāk

26.01.2012

Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes process un sabiedrības iesaiste

Darba grupu izstrādātie priekšlikumi Informācija par darba grupām (2012. gada 10. un 11. janvāris)  

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!