Izsoles, sludinājumi

19.05.2022

Nekustamā īpašuma „Zīdu leja”  elektroniskā izsole ar augšupejošu soli Čornajas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu „Zīdu leja” ar kadastra Nr.7846

Lasīt vairāk

18.05.2022

Paziņojums par lauku apvidus zemes nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija lēmumu Nr.521 (protokols Nr.13, 53.§), tiesības slēgt zemes nomas līgumu par

Lasīt vairāk

16.05.2022

Par VAS “Latvijas Pasts”nekustamo īpašumu Rēzeknes novadā, Rēzeknē izsolēm

VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk Latvijas Pasts) informē, ka pieņemts lēmums par sekojošo nekustamo īpašumu Rēzeknē un Rēzeknes novadā, atsavināšanu.  VAS „Latvijas

Lasīt vairāk

06.05.2022

Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu aptiekas pakalpojumu sniegšanai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0358

Lasīt vairāk

06.05.2022

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles 2022. gada 29. aprīlī procedūras pārtraukšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2022. gada 5. maija  lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas

Lasīt vairāk

02.05.2022

Nekustamā īpašuma “Silmalas pagasta meži 1” elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Silmalas pagasta meži 1” ar

Lasīt vairāk

02.05.2022

Nekustamā īpašuma “Silmalas pagasta meži” elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Silmalas pagasta meži” ar kadastra

Lasīt vairāk

02.05.2022

Nekustamā īpašuma “Cielavas” Silmalas pagastā elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Cielavas” ar kadastra Nr. 7888 008

Lasīt vairāk

02.05.2022

Paziņojums par 2022. gada 27.aprīlī notikušo pašvaldībai piekritīgo zemes vienību nomas tiesību izsoļu rezultātiem

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2022. gada 7. aprīļa lēmumu Nr.345 ” Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem

Lasīt vairāk

26.04.2022

Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0145 Maltas pagastā nomas tiesību izsole

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

26.04.2022

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Kaunatas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – “Skaida” ar kadastra Nr.7862 005 0236, kas

Lasīt vairāk

25.04.2022

Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli aptiekas pakalpojumu sniegšanai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Aptieka”, adrese: “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0358

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!