Izsoles, sludinājumi

22.02.2021

Kustamās mantas elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošās kustamās

Lasīt vairāk

22.02.2021

Pārdod neizīrētus valsts būvju nekustamos īpašumus

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts būvju nekustamos īpašumus:“Maksimovi”,

Lasīt vairāk

08.02.2021

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Nautrēnu pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

05.02.2021

Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole Sakstagala pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90011987815, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

04.02.2021

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rožukalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78780040081 izsoles rezultātiem Ozolmuižas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolmuižas pagasta pārvalde” paziņo, ka pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada

Lasīt vairāk

06.01.2021

Par valsts zemes pirkuma līguma noslēgšanu

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:22.12.2020. noslēgts zemesgabala “Klusā Vipinga 5”, Vipingā, Griškānu pag., Rēzeknes nov.,

Lasīt vairāk

21.12.2020

Stružānu pagasta pārvalde rīko nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu

Lasīt vairāk

08.12.2020

Par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu atkārtotā elektroniskajā izsolē

Rēzeknes novada pašvaldība atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.23, Kalna ielā 4, Dubuļos,

Lasīt vairāk

04.12.2020

Stružānu pagasta pārvalde rīko nekustamo īpašumu izsoli

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu

Lasīt vairāk

27.11.2020

Paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0280 izsoles rezultātiem Silmalas pagastā.

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020. gada 1. oktobra lēmumu ”Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar

Lasīt vairāk

24.11.2020

Publicējamā informācija par nomas tiesību izsoles rezultātiem Čornajas pagastā

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra lēmumu ‘’Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas 

Lasīt vairāk

20.11.2020

Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskajā izsolē

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, ar

Lasīt vairāk

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!