Izsoles, sludinājumi

23.07.2021

Publicējamā informācija par pašvaldības piekritīgās zemes vienības un zemes reformas pabeigšanas zemes vienības nomas tiesību izsoli Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā

  Nomas objekti: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0350, adrese: “Batņi”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, iznomājamā platība – 2,47

Lasīt vairāk

21.07.2021

Izsolē pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Ciematnieki”, Maltā, Viļānu pagastā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Ciematnieki”, Maltā, Viļānu

Lasīt vairāk

07.07.2021

Par publisko apspriešanu par koku ciršanu Dricānu pagasta kapsētās

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”, Rēzeknes novada pašvaldības

Lasīt vairāk

19.06.2021

Par nekustamā īpašuma “Zālītes”Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu aptiekas pakalpojumu sniegšanai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Zālītes”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0358 001 daļa

Lasīt vairāk

19.06.2021

Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Mācību kokdarbnīcas” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 004 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsole saimnieciskajai darbībai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve“ būves “Mācību kokdarbnīcas”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 004, Pils ielā

Lasīt vairāk

19.06.2021

Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113 002 Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomas tiesību izsole saimnieciskajai darbībai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve“ būves “Praktisko apmācību darbnīca”, ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0113  002, Pils

Lasīt vairāk

11.06.2021

Elektroniskā izsolē pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Ozolmuižas pagastā

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7

Lasīt vairāk

09.06.2021

Paziņojums par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0126 daļas un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 008 0062 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli

Tiek izsolītas neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0126 un 7888 008 0062 Silmalas pagastā nomas tiesības. Ar Izsoles

Lasīt vairāk

08.06.2021

Nekustamā īpašuma “Ogupītes”elektroniskā izsole ar augšupejošu soli

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Ilzeskalna pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90011987815, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

08.06.2021

Nekustamā īpašuma nomas tiesību mutiskā izsole Lūznavas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Lūznavas pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

07.06.2021

Nekustamā īpašuma nomas tiesību mutiskā izsole Feimaņu pagastā

 Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Feimaņu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

28.05.2021

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā telpu nomu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622, nedzīvojamās telpas, ar kadastra numuru 7862

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!