Izsoles, sludinājumi

20.09.2022

Nekustamā īpašuma “Saktas” elektroniskā izsole Nautrēnu pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienība “Nautrēnu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošā nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

20.09.2022

Nekustamā īpašuma”Ceļmalas” Nautrēnu pagastā elektroniskā izsole

 Rēzeknes novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ceļmalas”, Nautrēnu pagastā, kadastra Nr.68740030313. Informācija par nekustamo īpašumu: Nekustamā īpašuma

Lasīt vairāk

19.09.2022

Zemes nomas tiesību izsole Lūznavas pagastā

Izsoles veids – mutiska Izsoles objekts - zemes nomas tiesības Zemes vienības statuss - Rēzeknes novada pašvaldības īpašums Administratīvā teritorija - Lūznavas pagasts Zemes

Lasīt vairāk

16.09.2022

Paziņojumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes

Lasīt vairāk

15.09.2022

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas līgumu noslēgšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes

Lasīt vairāk

07.09.2022

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Riekstčaulas” Kaunatas pagastā

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Riekstčaulas” Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 0020018,  1.41

Lasīt vairāk

07.09.2022

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Blīgznas” Mākoņkalna pagastā

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Blīgznas” Mākoņkalna pagastā ar kadastra Nr.78720030080,  6.25 ha

Lasīt vairāk

31.08.2022

Informācija par kustamās mantas – 7 kopšanas cirsmu un 5 kailciršu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Stoļerovas meži”, elektronisko izsoli

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes Stoļerovas pagasta pārvalde, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2022. gada 18. augusta sēdes Nr.877

Lasīt vairāk

29.08.2022

Nekustamā īpašuma “Pridāni” Kaunatas pagastā elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pridāni” Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 0030246,  10.92

Lasīt vairāk

29.08.2022

Nekustamā īpašuma “Lauks” Kaunatas pagastā elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība pirmā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Lauks” Kaunatas pagastā ar kadastra Nr.7862 0030245,  7.68

Lasīt vairāk

12.08.2022

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes

Lasīt vairāk

10.08.2022

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības lēmumiem par nomas attiecību pagarināšanu, saskaņā ar Rēzeknes novada domes apstiprināto nomas maksas cenrādi (Rēzeknes

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!