Izsoles, sludinājumi

18.10.2021

Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Griškānu pagastā

Struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde” paziņo,  ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” plāno veikt 10 (desmit) koku izzāģēšanu Griškānu pagasta ciemā Lielie Drezi,

Lasīt vairāk

18.10.2021

Mākoņkalna pagastā plāno veikt septiņu koku izciršanu

Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvalde dara zināmu, ka saņemts zemes īpašnieka iesniegums kurš plāno veikt 7 (septiņu) koku (kļava

Lasīt vairāk

12.10.2021

Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Gaigalavas pagasta kapsētās

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2021. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”,  Rēzeknes

Lasīt vairāk

04.10.2021

Nekustamā īpašuma „Ceļtekas” elektroniskā izsole Audriņu pagastā

Rēzeknes novada pašvaldība  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv , ar augšupejošu soli,  pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Ceļtekas”  Audriņu pagastā, kadastra

Lasīt vairāk

04.10.2021

Nekustamā īpašuma „Ceļagols” elektroniskā izsole Audriņu pagastā

Rēzeknes novada pašvaldība  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv , ar augšupejošu soli,  pārdod tai piederošo nekustamo īpašumu “Ceļagols”  Audriņu pagastā, kadastra

Lasīt vairāk

24.09.2021

Informācija par pašvaldības nomas objektiem

Autorizētiem lietotājiem ir pieejams Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu saraksts, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem

Lasīt vairāk

22.09.2021

Kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S210H elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu SETRA S210H, reģ.Nr.

Lasīt vairāk

22.09.2021

Kustamās mantas – pasažieru autobusa MERCEDES BENZ SPRINTER 412 elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER

Lasīt vairāk

22.09.2021

Kustamās mantas – pasažieru autobusa VOLVO B10M elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv, ar augšupejošu soli pārdod tai piederošo kustamo mantu – pasažieru autobusu VOLVO B10M, reģ.Nr.HA3798

Lasīt vairāk

20.09.2021

Paziņojums par zemes nomas līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz Rēzeknes novada pagaidu administrācijas 2021. gada 19. augusta sēdes lēmumu Nr. 166 (prot. Nr.8, 18.§) ‘Par 2011. gada

Lasīt vairāk

20.09.2021

Finanšu piedāvājums supervīziju īstenošanai Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem

Finanšu piedāvājums TIRGUS izpēte supervīzijas

Lasīt vairāk

10.09.2021

Kustamās mantas – cirsmu Nr.1 un Nr.2 nekustamajā īpašumā “Dobumi”, Viļānu pagastā, pirmā elektroniskā izsole

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Viļānu apvienības pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1 un

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!