Izsoles, sludinājumi

26.05.2023

Maltas apvienības pārvalde aicina atsaukties Zemesgrāmatā nereģistrētu būvju (graustu) īpašniekus!

Lasīt vairāk

20.05.2023

Apturēts – Nekustamā īpašuma “Muiža” elektroniskā izsole Kaunatas pagastā

Lasīt vairāk

11.05.2023

Paziņojums par lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas līgumu noslēgšanu

Lasīt vairāk

   10.05.2023

   Nekustamā īpašuma “Griezītes” mutiska izsole Čornajas pagastā

   Lasīt vairāk

   09.05.2023

   Nekustamā īpašuma „Kristceļi” elektroniskā izsole Kantinieku pagastā

   Lasīt vairāk

   09.05.2023

   Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavā, Pils ielā 6

   Lasīt vairāk

   08.05.2023

   Nekustamā īpašuma “Dzilnas” mutiska izsole Čornajas pagastā

   Lasīt vairāk

   08.05.2023

   Nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

   Lasīt vairāk

   08.05.2023

   Nekustamā īpašuma “Ābeles” elektroniskā izsole Ozolmuižas pagastā

   Lasīt vairāk

   08.05.2023

   Nekustamā īpašuma “Uzkalns” elektroniskā izsole Kaunatas pagastā

   Lasīt vairāk

   08.05.2023

   Nekustamā īpašuma “Vilnīši” elektroniskā izsole Kaunatas pagastā

   Lasīt vairāk

   08.05.2023

   Nekustamā īpašuma elektroniskā izsole ar augšupejošu soli Čornajas pagastā

   Lasīt vairāk

   Click to listen highlighted text!