Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2033

Rēzeknes novada un Rēzeknes valstpilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2035

Rēzeknes novada dome 2023. gada 20. aprīļa sēdē apstiprināja Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada kopīgo plānošanas dokumentu gala redakciju – Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2035 (prot. Nr.8, 6.§).
Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments ar plānošanas periodu līdz 2035. gadam, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Izglītoti un sabiedriski aktīvi iedzīvotāji, kuri veicina ekonomisko izaugsmi, saglabā un uztur kultūrvēsturisko identitāti, mantojumu un dzīves vidi. Rēzeknes valstspilsēta – starptautiski nozīmīgs centrs, inovāciju un radošuma pilsēta Latgalē. Rēzeknes novads – vieta gleznainās Latgales ainavā, kur dzimt, augt un iesakņoties idejām, uzņēmumiem un paaudzēm.

Click to listen highlighted text!