Par vienotu un koordinētu palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem

Підтримка України

No 2022. gada 1. jūlija spēkā stājušies Ministru kabinera noteikumi "Noteikumi par primāri saniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem", kas paredz izmaiņas kārtībā, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināta izmitināšana un pārtika.

Izmaiņu mērķis ir nodrošināt primārā atbalsta sniegšanu iespējami vairāk Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienlaikus saprātīgi un lietderīgi izmantojot valsts budžeta līdzekļus.

Izimitināšanas izdevumi

Pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai var slēgt īres līgumu ar privātpersonu (izīrētāju). Tādā gadījumā pašvaldība  sedz  izmaksas 100 % apmērā no izmitināšanas faktiskajām izmaksām, kas ietvers visus ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par mājokli.

Savukārt, ja pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju izmitina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošā izmitināšanas vietā vai izmanto citus izmitināšanas veidus, šos izdevumus valsts segs pašvaldībai ne vairāk kā 100 euro mēnesī par katru izmitināto personu, ja dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas ne vairāk kā trīs personas.

Dzīvošanai pielāgotajā telpā vai telpu grupā tiek izmitinātas vairāk nekā trīs personas, par katru nākamo personu sedz izdevumus ne vairāk kā 50 euro mēnesī.

Jautājumu gadījumā par izmitināšanas pakalpojumu piedāvāšanu sazināties:

Rēzeknes pašvaldības izpilddirektora vietnieku, Andri Stafecki (tel. num. 64607183, 20228843, andris.stafeckis@rezeknesnovads.lv)

Pārtikas un higiēnas preču pakas

Darba meklējumu gadījumā

Ja Ukrainas civiliedzīvotājiem nav iztikas līdzekļu

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts

Iedzīvotāju līdzdalība

Ja vēlaties atbalstīt Ukrainu finansiāli, Rēzeknes novada pašvaldība aicina ziedot naudu, izmantojot www.ziedot.lv, "Sarkano Krustu" (www.redcross.lv/) vai kādu citu naudas ziedošanas platformu, kam jūs uzticaties.

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA

 • Latvijas Samariešu apvienības Rēzeknes nodaļa aicina iedzīvotājus, kas ir gatavi iesaistīties palīdzības sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem dažādos veidos:
  • Pārtika: konservi, uzlejamā pārtika, rieksti, žāvēti augļi, sausās brokastis...
  • Apģērbs: segas, pledi, guļammaisi, zeķes un cimdi, džemperi, virsdrēbes (jaunas vai mazlietotas).
  • Ziedojumi tiek pieņemti Rēzeknē, Raiņa ielā 5a (Nedzirdīgo biedrības telpās).
 • Tāpat aicinām zvanīt pa tālruni +371 20287445, ja zināt Ukrainas bēgļu ģimenes, kam nepieciešams mājoklis. Zvanīt var jebkurā laikā, arī brīvdienās. Šobrīd Rēzeknes novada pašvaldība apzinājusi ģimenes, viesu namus un telpas pagastos, kur var izmitināt aptuveni 200 cilvēkus. Ja nepieciešams, pašvaldība var palīdzēt atvest šīs ģimenes no robežas vai galvaspilsētas. Jārēķinās, ka šīs bēgļu ģimenes no mājām piespiedu kārtā izbraukušas ar minimālu mantu daudzumu, tāpēc informēsim par konkrētām lietām - drēbēm, medikamentiem, higiēnas precēm -, kas būs nepieciešamas pie mums atbraukušajiem kara bēgļiem.
 • Aicinām Rēzeknes novada iedzīvotājus sniegt informāciju Sociālajam dienestam par vēlmi un iespējām izmitināt bēgļus no Ukrainas!

         Zvanot uz tālruņa numuru +371 20223392 lūdzam sniegt informāciju :

                  • Adrese, kur varētu tikt izmitināti bēgļi;

                  • Platība;

                  • Cilvēku skaits, ko esat gatavi uzņemt.

         Lūdzam atsaukties privātpersonas un viesu māju/ namu īpašniekus!

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Pašvaldības sociālajā dienestā Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespēja saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu (109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā), pabalstu krīzes situācijā un citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.

 • Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrēties palidziukrainai.lv !
 • Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, lūdzu, reģistrējieties palidziukrainai.lv, lai pieteiktos atbalsta saņemšanai! Tīmekļvietnē pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.   
 • Vienotais tālrunis +371 27380380 ,mājaslapa https://ukraine-latvia.com/

Rēzeknes novada pašvaldība augstu novērtē un saprot sabiedrības vēlmi atbalstīt līdzcilvēkus Ukrainā, sniedzot dažāda veida palīdzību. Lai atvieglotu dažādu Ukrainas institūciju darbu un nodrošinātu tādu palīdzības saņemšanu, kas akūti nepieciešama Ukrainas tautai, aicinām koordinēt savas aktivitātes! Lūdzam individuāli un nekoordinēti nebraukt uz Ukrainu vai Polijas un Lietuvas robežu, piedāvājot transportu un pirmās nepieciešamības piederumus! Šobrīd jau tā lielā transporta plūsma kavē palīdzības nogādāšanu Ukrainā un Ukrainas iedzīvotāju nokļūšanu drošībā. 

 

Click to listen highlighted text!