Aktualitātes

01.03.2021

In memoriam: VIJA KRUSTE (26.08.1984. – 27.02.2021.)

Balts eņģelis atnāca sapnī Un aiznesa tevi sev līdz.Tai baltajā, baltajā naktīKur nesāp, kur nesalst, kur silts.                             /A. Mūrniece/  2021.gada 27.februārī 36

Lasīt vairāk

24.02.2021

Rēzeknes novada pašvaldība piešķir nomas maksas atlaides uzņēmējiem

No 2021. gada 26. janvāra līdz 2021. gada 23. februārim Rēzeknes novada pašvaldībā ir saņemts 1 (viens)  iesniegums no komersanta

Lasīt vairāk

24.02.2021

Rēzeknes novada iedzīvotāju viedokļi par vakcinēšanos

Šobrīd visā Latvijā turpinās medicīnas darbinieku, sociālās aprūpes centru klientu un darbinieku, kā arī iedzīvotāju vecumā virs 70 gadiem vakcinācija

Lasīt vairāk

22.02.2021

Apstiprināta Reorganizācijas plāna konstatējošā daļa

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr.761 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra

Lasīt vairāk

19.02.2021

Maltas VSAC klienti un darbinieki saņēma vakcīnu pret Covid-19

Šodien, 19. februārī, veselības un sociālās aprūpes centrā “Malta” notika vakcinēšanās pret Covid-19. “AstraZeneca” poti saņēma septiņi darbinieki un astoņi

Lasīt vairāk

15.02.2021

Stājas spēkā jauns Rēzeknes novada teritorijas plānojums

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz 15.02.2021.  LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/1437,  ir uzsākta

Lasīt vairāk

15.02.2021

Elektroniskā izsolē pašvaldība pārdod Ciskādu (Vītolu) skolu Sakstagala pagastā (izsole apturēta, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas 2021. gada 26. februāra protokola Nr.4, 1. §)

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Sakstagala pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Baznīcas iela

Lasīt vairāk

11.02.2021

Paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Rēzeknes novada teritorijas plānojumu

Jau iepriekšējā gada nogalē ziņojām, ka Rēzeknes novada dome 2020. gada 1. oktobrī pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma

Lasīt vairāk

05.02.2021

Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2021. gadam

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldība paziņo nodokļa maksātājam

Lasīt vairāk

03.02.2021

Februārī tiks uzsākta vakcinācija sociālās aprūpes iestādēs

Februāra vidū, tiklīdz ražotāji piegādās Covid-19 vakcīnas, tiks uzsākta sociālas aprūpes centru klientu un darbinieku vakcinēšana pret koronavīrusu. Rēzeknes novada

Lasīt vairāk

01.02.2021

Rēzeknes novada domes sēde 2021. gada 4. februārī notiks attālināti

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.9. apakšpunktu, Rēzeknes

Lasīt vairāk

26.01.2021

Publiskas personas mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošana sakarā ar COVID-19 izplatību

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2021. gada 25. janvārim ir

Lasīt vairāk

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!