Aktualitātes

15.05.2024

Latvijā atklāta peldsezona

Lasīt vairāk

12.04.2024

Lielā talka šogad notiks 27. aprīlī

Lasīt vairāk

04.04.2024

Uzsākts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums vides pārskatam un plānošanas dokumentam “Latgales reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2024.-2030. gadam”

Lasīt vairāk

19.03.2024

“Zaļais, kur esi?” – izsludināts Lielās Talkas konkurss

Lasīt vairāk

28.02.2024

Nodarbībās stāstīs par nelegālās tirdzniecības apdraudējumu savvaļas sugām

Lasīt vairāk

17.01.2024

Lūznavas muižas parka teritorijā tiks nocirsti mizgraužu bojātie koki

Lasīt vairāk

11.01.2024

Seminārs iekšējo ūdeņu zvejniekiem par datu reģistrēšanu LZIKIS sistēmā

Lasīt vairāk

05.01.2024

Informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu

Lasīt vairāk

13.12.2023

2024. gadā tiks paaugstināta nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Lasīt vairāk

01.12.2023

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvaldes Idzipoles ezeram izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi

Lasīt vairāk

Click to listen highlighted text!