Saistošo noteikumu projekti

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 26.11.2021

Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 22.11.2021

Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem

Publicēts 22.11.2021

“Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Publicēts 20.08.2021

„Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Publicēts 09.07.2021

„Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Publicēts 09.07.2021

„Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums”

Publicēts 01.07.2021

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”

Publicēts 01.07.2021

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.04.2021

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

Publicēts 07.04.2021

Click to listen highlighted text!