Saistošo noteikumu projekti

Par pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru

Publicēts 21.04.2022

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.31 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Rēzeknes novadā”

Publicēts 11.04.2022

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Prasības regulējamā Rāznas ezera hidrotehniskās būves ekspluatācijas režīmam plūdu draudu novēršanai un administratīvā atbildība par šo prasību pārkāpšanu”

Publicēts 05.04.2022

Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā

Publicēts 05.04.2022

Rēzeknes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Publicēts 04.04.2022

Par namu, to teritoriju un būvju uzturēšanu Rēzeknes novadā

Publicēts 08.03.2022

Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu

Publicēts 08.03.2022

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā

Publicēts 02.03.2022

Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu

Publicēts 16.02.2022

Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā

Publicēts 10.02.2022

Click to listen highlighted text!