Saistošo noteikumu projekti

Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Publicēts 06.01.2022

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā

Publicēts 05.01.2022

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Publicēts 05.01.2022

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā”

Publicēts 05.01.2022

„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”

Publicēts 04.01.2022

Sabiedriskās kārtības noteikumi Rēzeknes novadā

Publicēts 18.12.2021

Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 06.12.2021

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā

Publicēts 26.11.2021

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 26.11.2021

Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 22.11.2021

Click to listen highlighted text!