Saistošo noteikumu projekti

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”

Publicēts 01.07.2021

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 08.04.2021

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2018. gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

Publicēts 07.04.2021

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 05.03.2021

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr.65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””

Publicēts 05.03.2021

“Par pabalstu 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām”

Publicēts 19.02.2021

“Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”

Publicēts 22.04.2020

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 15.04.2020

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Publicēts 25.03.2020

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”

Publicēts 12.11.2019

Click to listen highlighted text!